Szűrő

Wass Albert könyvek

Wass Albert a magyar irodalom egyik legvitatottabb és legellentmondásosabb alakja. Az irodalomtörténet mintha elfelejtette volna megemlíteni a műveivel szinte kultuszt teremtő erdélyi-magyar írót. Wass nemzetünk történetét, a magyarság eredetét és sebeit példátlan módon mutatja be regényeiben. Műveit Nicolae Ceaușescu zsarnoksága alatt betiltották Romániában, a kommunizmus idejében ezért semmilyen formában nem jutottak el a Wass-kötetek az olvasókhoz. A rendszerváltás után kezdték el publikálni a Wass-életművet, amelyre jelentős olvasói igény mutatkozik.

Sok 20. századi magyar íróhoz hasonlóan Wass Albert is emigrációba kényszerült. Németország után az Amerikai Egyesült Államokban élt és írt magyarságról, nemzeti identitásról és történelemről.

A magyarság története és sebei

Több kötetében foglalkozik a magyarság gyökereivel Wass Albert. Kötetei a honfoglalástól az író korában zajló eseményekig szinte minden fontosabb történelmi eseményt lefednek. Adjátok vissza a hegyeimet! című regényében az erdélyi magyarság és a trianon hasította sebekről ír, a népszerű Kard és kaszában saját őseinek eredetét meséli el két mezőségi falu történetén keresztül, míg Hagyaték című kötetében Erdély történetét veti papírra.

Tovább

Kicsike lángok a magyar éjszakában

Kötetben meg nem jelent írások 1963-1992

Wass Albert

Wass Albert emigrációban töltött évtizedeinek summázata e különleges kötet, mely három évtized közéleti eseményeit rögzíti. Az amerikai kitaszítottságban-lét különleges feladatot rótt Wass Albertre, aki lármafaként emelt szót az erdélyi kisebbségi helyzet tarthatatlansága ellen, mindazon igazságtalanságokért, amelyek az erdélyi magyarokat érték az újkori Romániában. Abban az Amerikában, ahol senki sem tud semmit Európa történelméről, ahol nem értik az európai gondolkodást-mentalitást, ahol a politika csak marketing, melyben a látványos-hangzatos ígérgetések semmit sem érnek a valóságban, Wilsontól kezdve Kissingerig.
16%
4990 Ft4192 Ft Készletfigyelés

Erdély magyar föld

Kötetben meg nem jelent írások 1925-1945

Wass Albert

Kétszeresen is irodalmi szenzáció a kötetben kiadatlan Wass Albert-írások publikálása: egyrészt a két világháború közötti időszak lenyomata, szám szerint mintegy félszáz darab, másrészről pedig a jelen kötet az életműsorozat új kiadásának nyitódarabja, hiszen a revideált, az első közlésekkel és gépiratokkal összevetett, valamint újrafordított kötetek kiadása hiánypótló (de el nem késett) vállalkozás a hányatott sorsú kiadások zavaros évtizedei után.
Wass Albert számtalan lapban publikált a Nimródtól a kolozsvári Ellenzéken át az Erdélyi Gazdáig, korai versei a Vadász Újságban, az aradi Vasárnapban vagy éppenséggel a Debreceni Újságban jelentek meg a húszas évek derekától.

16%
4490 Ft3772 Ft Készletfigyelés

Életem: voltam II.

Wass Albert díszkiadás 49. kötet

Wass Albert

A szerző valamikor Voltam címmel elkezdte önéletrajzi regényének megírását, ezt feljegyzései igazolják. Sajnos, a kézirat sehol nem található, létezett viszont egy külön dosszié, amelybe az ezzel kapcsolatos, különböző időkben és helyeken született írások kerültek. Ezek az önéletrajzi jellegű írásai, amelyek többnyire az emigráció éveiben születtek, átfogó képet adnak Wass Albert nem éppen könnyű életéről.
16%
2490 Ft2092 Ft Készletfigyelés

Wass Albert minden verse / fűzött - Wass Albert életműve 15. kötet

Wass Albert

A kibővített, gyűjteményes kötet hű tükre Wass Ál vének: a tehetségét felvillantó korai verseskötetek után a debreceni tanulóévek újonan előkerült versciklusa mutatja fel az érlelődő lírikus szülőföldért és emberiségért aggódó költészetének értékeit, majd az emigrációban kiadott nagyhatású versesköteteit a föllelt publikációk és a posztumusz kézíratok egészítik ki.
16%
1800 Ft1512 Ft Készletfigyelés

Mese a szarvasról

11. kötet

Wass Albert

Az 1947-ben írt Erdők könyvei tizenkét meséjével Wass Albert másodszor kopogtat be gyermekeink világába mesekönyvvel. Első meséskötete Tavak könyve címmel jelent meg, még 1943-ban, a budapesti Révai kiadónál.
16%
1980 Ft1663 Ft Készletfigyelés

Tizenhárom almafa (kemény táblás)

Wass Albert

Táncos Csuda Mózsi kalandjai Erdély visszacsatolásakor kezdődnek, a katonaságnál folytatódnak s a háborús megpróbáltatások után "a hegylakó népek ősi türelmével" várt és a tavaszi megújulást remélő hétköznapokkal zárulnak; "Mert Isten, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek".
16%
1880 Ft1579 Ft Készletfigyelés

Vass Albert minden verse

Wass Albert

A kibővített, gyűjteményes kötet hű tükre Wass Albert lírai életművének: a tehetségét felvillantó korai verseskötetek után a debreceni tanulóévek újonnan előkerült versciklusa mutatja fel az érlelődő lírikus szülőföldért és emberiségért aggódó költészetének értékeit, majd az emigrációban kiadott nagyhatású versesköteteit a föllelt publikációk és a posztumusz kéziratok egészítik ki.
16%
2300 Ft1932 Ft Készletfigyelés

Valaki tévedett Elbeszélések 1945-1950

Wass Albert

Wass Albert történetei játszódhatnak az 1945 utáni Brassóban, a kicsi székely falu temetőjében, a lőporfüstös és megszállt szülőföld bármely területén avagy a képzeletbeli Mennyei birodalom Isten előtti seregszemléjének mítikus idejében, ezek az írások a legvégsőbb humánum megszólaltatói.
16%
1180 Ft991 Ft Készletfigyelés

Elvásik a veres csillag

Wass Albert

" ... Ami ezelőtt a tied volt, az most a másé. Ami ezelőtt jó volt, az most rossz. Ami ezelőtt okosság volt, az ma lopás, s ami ezelőtt lopás volt, az most törvény. S mindezt együtt úgy nevezik, hogy szociálizmus. Érted már? - Nem én - vallotta be a gyerek. Mózsi sóhajtott. - Majd ha megnősz, okosabb leszel. De reméljük, hogy addigra már nyoma se lesz annak a csillagnak." (Részlet a regényből)
16%
1880 Ft1579 Ft Készletfigyelés

Tizenhárom almafa (puhakötés) )

Wass Albert

Táncos Csuda Mózsi kalandjai Erdély visszacsatolásakor kezdődnek, a katonaságnál folytatódnak s a háborús megpróbáltatások után - a hegylakó népek ősi türelmével - várt és a tavaszi megújulást remélő hétköznapokkal zárulnak;
16%
1380 Ft1159 Ft Készletfigyelés

Black Hammock - Wass Albert díszkiadás 39.

Wass Albert

Black Hammock, ez a floridai bozótok mélyén rejtőző kis helység, furcsa múltra tekinthet vissza. Születését egy kincses ládának köszönheti, amelyet megátalkodott kalózok raboltak el Sir William D. Marwick, az angol királyi flotta virginiai parancsnokának házából.
16%
1695 Ft1424 Ft Készletfigyelés

Magyar számadás - Wass Albert díszkiadás 47.

Wass Albert

Kényszerű emigrációjának éveiben Wass Albert figyelmét elsősorban a nemzet sorsát érintő kérdések kötötték le, soha meg nem feledkezve szülőföldjéről, Erdélyről, a gondokról, amellyel lakói az évszázadok során szembesültek, s főleg azokról, amelyeket a kommunizmus és a velük ellenséges román nacionalizmus körülményei között megélni kénytelenek.
16%
1990 Ft1672 Ft Készletfigyelés

Nagypénteki sirató - Wass Albert díszkiadás 42.

Wass Albert

E kötetben Hulló csillagok cikluscím alatt találhatók a szerző életében nyomtatásban különböző folyóiratokban megjelent – Vadász Újság, Ifjú Erdély, Ellenzék, Pásztortűz, Vasárnap, Keleti Újság, majd később Hungária, Magyarok vasárnapja –, de kötetbe nem foglalt versek, Bujdosók dala cikluscím alatt pedig a hagyatékban megőrzött, a 2002-es első kiadásig sehol nem közölt költemények, verstöredékek.
16%
1695 Ft1424 Ft Készletfigyelés

Az almafa kivirágzik - Novellák, karcolatok

Wass Albert

A kötet első sorban azokat az emigrációban írt, hagyatékban maradt és megőrzött elbeszéléseket, novellákat, karcolatokat, emlékezéseket gyűjti egybe, amelyeken nincs jelzés azt illetően, hogy mikor keletkeztek. Ugyanitt kerülnek először kötetbe azok az írások is, amelyek még Erdélyben 1944 előtt születtek, de nem szerepelnek a Hűség bilincsében című kétkötetes, 1928-1944 közötti írásokat tartalmazó kiadványban.
16%
1695 Ft1424 Ft Készletfigyelés

Örökösök - Wass Albert díszkiadás 35.

Wass Albert

A kötet az emigrációban született prózai írásoknak azokat a darabjait tartalmazza, amelyek esetében megállapítható volt az első közlés időpontja és helye, s amelyek többnyire korabeli nyugati magyar nyelvű folyóiratokban, évkönyvekben jelentek meg.
16%
1695 Ft1424 Ft Készletfigyelés