Szűrő

W. Wynn Westcott könyvek

Az Arany Hajnal Hermetikus Rend Kabbalája

Lévi Eliphas

Frater Achad

W. Wynn Westcott

S. L. MacGregor Mathers

Az Arany Hajnal Hermetikus Rend a XIX. sz. végének titkos közössége, mely az ősi, ezoterikus tudás letéteményeseként alakult azzal a céllal, hogy a spirituális mesterekkel való közvetlen kapcsolat segítségével újra felelevenítse mindazt a tudást, amit a korábbi kultúrák beavatottai szintén ebből a forrásból ismertek. Tanításaikat titkos könyvtárakban őrizték, és csak beavatottaiknak engedték meg, hogy ezekbe betekintést nyerjenek. A tanokat újra értelmezve, modernizálva, kiegészítve alkalmazták. Jelen kötet ezekből az írásokból válogat az ún. hermetikus kabbala területéről olyan beavatottaktól, mint Eliphas Lévi, W. Wynn Westcott és S. L. MacGregor Mathers, és Frater Achad egy-egy írásából.
16%
1300 Ft1092 Ft Kosárba

A számok okkult ereje

W. Wynn Westcott

A számok szoros összefüggésben vannak az ember életével, de az egész emberi történettel is. Először titkos, okkult tanítások részeként jelenik meg. de jelen van a mitológiában, a mesékben, a kabbala numerikus rendszerében és az emberi sors fordulóiban, valamint a különbőz életszakaszok változásánál is lel leibet „A számok kulcsok a kozmogónia ősi nézeteihez -annak legtágabb értelmében, mind szellemi, mind fizikai szempontból, a jelenlegi emberi jaj evolúciójának céljával, a vallási miszticizmus minden egyes rendszere számokon alapszik. A számok szentsége a Nagy Első Okkal, az Eggyel, kezdődik, és csupán a semmivel, avagy nullával a végtelen és határtalan univerzum szimbólumával - végződik." írja H. P. Blavatsky: A leplezetlen Ízisz cím könyvében. „Minden szám. A szám minden dolog alapja. A jelenben kell látnod a jövőt. " Püthagorasz.
16%
2500 Ft2100 Ft Kosárba