Szűrő

Török Ágnes könyvek

Számolok veled - matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok 4. osztály

Török Ágnes

Borbély Borbála

A füzetben feldolgozott témakörök: a matematikai sorozatok felismerése, a szabályok megalkotása; a műveletek; táblázatok, diagramok elemzése; a szöveges feladatok értelmezése; a mértékegységek, átváltások gyakorlása; a geometriai feladatok hasznos segítséget nyújtanak a képességfejlesztésre; egyéni differenciálásra; tehetséggondozásra és felzárkóztatásra; otthoni gyakorlásra egyaránt.
24%
999 Ft759 Ft Kosárba

Forgasd ki a szavaimat! - játékos anyanyelvi feladatok 2. osztály

Török Ágnes

Borbély Borbála

A füzetben feldolgozott témakörök: az állandósult szókapcsolatok felismerése; a szólások, közmondások helyes használat; a betűrend; a kis és nagy kezdőbetűk alkalmazása; a szövegértési feladatok hasznos segítséget nyújtanak a képességfejlesztésre; egyéni differenciálásra; tehetséggondozásra és felzárkóztatásra; otthoni gyakorlásra egyaránt.
24%
999 Ft759 Ft Kosárba

Forgasd ki a szavaimat! - játékos anyanyelvi feladatok 3. osztály

Török Ágnes

Borbély Borbála

A füzetben feldolgozott témakörök: a szókapcsolatok felismerése, pótlása; a szólások, közmondások gyakorlása; j–ly pótlása a szavakban; a betűrend helyes használata; a kis és nagy kezdőbetűk gyakorlása; a szófajok felismerése; a szövegértési feladatok hasznos segítséget nyújtanak a képességfejlesztésre; egyéni differenciálásra; tehetséggondozásra és felzárkóztatásra; otthoni gyakorlásra egyaránt.
24%
999 Ft759 Ft Kosárba

Számolok veled - matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok 3. osztály

Török Ágnes

Borbély Borbála

A füzetben játékos formában feldolgozott témakörök: a tízesre, százasra kerekítések; mennyiségek összehasonlítása; a szöveges feladatok megoldása; a mértékegységek, átváltások gyakorlása; a római számok felismerése, alkalmazásuk hasznos segítséget nyújtanak a képességfejlesztésre; egyéni differenciálásra; tehetséggondozásra és felzárkóztatásra; otthoni gyakorlásra egyaránt.
24%
999 Ft759 Ft Kosárba

Reach the top - Játékos angol nyelvi feladatok - LÜK

Szókincsbővítés, szövegértés - Játékos angol nyelvi feladatok

Török Ágnes

Barbara Shatliff

Az alsó tagozaton és 5. osztályban elsajátított angol nyelvi ismereteket most bővítjük és továbbfejlesztjük a 6.osztályos füzet gyakorlatainak segítségével. A tananyag-orientált tartalom a gyerekek mindennapi élményeihez kapcsolódva fejleszti szókincsüket, szövegértésüket, a nyelvtani elemek elsajátítását, valamint a helyes kiejtést.
24%
999 Ft759 Ft Kosárba