Szűrő

Tennessee Williams könyvek

A fizikusok - Öt modern dráma

Öt modern dráma

Friedrich Dürrenmatt

Arthur Miller

Makszim Gorkij

Bertolt Brecht

Tennessee Williams

Az Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Műköltészeti és népköltészeti alkotások, versek és novellák, kisregények, regények és drámák kínálnak maradandó olvasmányélményt fiataloknak, idősebbeknek egyaránt.
16%
1100 Ft924 Ft Készletfigyelés

Drámák

Tennessee Williams

Csak nyolcvan-egynéhány éve született, még két évtizede sincs, hogy meghalt, mégis többször vissszatért már a szinpadokra. A Tennessee Williams néven ismert drámairónak (eredeti neve: Thomas Lanier Williams) ma ismét nagy divatja van. A második évezred legvégén, a harmadik legelején Budapesten és országszerte, Magyarországon és az egész világon újra játsszák e „múlt századi” szerző érzelmes-indulatos fülledt darabjait. Vajon miért? 
Sok egyéb ok mellett talán azért, mert van bennük titok – a szó szoros (és leghétköznapibb) értelmében. Ha túl sokat tudunk, néha úgy érezzük, jobb volna kevesebbet tudnunk. Ahol (és amikor) bármit (és szinte bárhogyan) ki lehet mondani, fölértékelődhetnek az olyan történetek, amelyek középpontjában valamely ki-nem-mondható, fel-nem-fedhető tény, emlék vagy élmény áll. A szereplők folytonosan körbetáncolják azt a valamit, amiről nem beszélhetnek, amire nem kérdezhetnek rá, amit nem vallhatnak be (még önmaguknak sem). Az érzelmek és viszonyok ilyen pofonegyszerű bonyolultsága hálás feladatot ró a szinészre (föl kell mutatnia, hogy rejti, amit föl nem fedhet); a néző ugyanakkor lelkes rejtvényfejtővé válik: boldog, ha beleláthat a figurák lelkébe, örül, ha okosabbnak hiheti magát náluk. 
A tönkrementek, a lecsúszottak, a megfáradt lázadók, a makacs öncsalók, a magukat és egymást gyötrők, a másokon hatalmaskodók, a saját árnyékuktól rettegők, a szorongók, a szexualitásukkal küzdők – egyszóval a Williams-panoptikum mitikus figurái – helyettünk vergődnek a szinpadon. A szerző nem csap be: túlérett szimbólumai, teátrális gesztusai nyilvánvalóvá teszik, hogy amit látunk, nem a valóság. De a történetek éppannyira valószerűek, a hősök épp úgy esendőek, hogy akár tetszik, akár nem, szurkolnunk kell – értük vagy ellenük. Ez pedig a hagyományos szinpad-néző-tér viszony egyik legerősebb pillére, a hatás egyik legalapvetőbb eszköze. Williams titka, hogy ezt tudja.

A kötetben szereplő drámák:

Üvegfigurák 
A vágy villamosa 
Macska a forró bádogtetőn 
Orfeusz alászáll 
Az ifjúság édes madara 
Aranybogár 
Vajon mit hoz a holnap

16%
2900 Ft2436 Ft Készletfigyelés