Szűrő

Scheibl György könyvek

Német nyelvtan

Scheibl György

A Mindentudás zsebkönyvek sorozat legújabb tagjaként a Német nyelvtan című kiadványunkat nyújtjuk át a mindenkori nyelvtanulóknak. Bár a könyv apró méretéből nem következne, de ez a kis kötet a német nyelvtan szisztematikus és logikus leírását tartalmazza.

777 vonzat német nyelvből

Scheibl György

Minden németesnek ajánlom e kötet használatát alapfoktól felsőfokig, ha nyelvvizsgára készül, szívesen mélyül el a nyelvtanban, fogalmazási vagy fordítási feladatokat végez,
vagy egyszerűen csak tökéletesíteni akarja nyelvtudását.

A könyv három fejezetből áll. Az első fejezet az igei és melléknévi vonzatokat, a második fejezet pedig a német elöljárószók vonzatait ismerteti. Az ígék, melléknevek és elöljárószók mindkét fejezetben ábécésorrendben követik egymást. Ez lehetővé teszi rendkívül gyors kikeresésüket. Minden vonzatnál feltüntettem a magyar jelentést és a konkrét használat megkönnyítésére minden esetben megadtam egy példamondatot és annak magyar fordítását is. A példamondatok kerek egész történetet adnak a Német nyelvtan 222 pontban c. kötetben már megismert Meier család szereplőinek kalandjaival.

A könyvben a német nyelvkönyvek és szótárak általánosan használt nyelvészeti fogalmait és rövidítéseit alkalmaztam, melyeket külön pontban fel is soroltam. Végül remélem, hogy a jelen kötet képes lesz "vonzani" a nyelvtanulókat.

A Szerző

444 német nyelvtani gyakorlat

Scheibl György

A feladatgyűjteményt középiskolások és felnőttek egyaránt használhatják nyelvórákon, nyelvvizsgára vagy érettségire való felkészülésnél, főleg, ha a cél nem kimondottan az e vizsgákra jellemző tesztekre való felkészülés, hanem az átfogó és általános nyelvtani ismeretek gyakorlása.

A feladatok utasításait németül és magyarul is megadtam, és a még hatékonyabb gyakorlás érdekében külön fejezetben mindegyikhez megoldókulcs is készült. Külön feltüntettem, ha egy adott feladathoz több megoldás is lehetséges.

Minden németül tanulónak ajánlom e kötet használatát alapfoktól felsőfokig, ha valamilyen vizsgára készül, vagy egyszerűen csak tökéletesíteni akarja nyelv(tan)tudását.

A Szerző

Német nyelvtan 222 pontban

Scheibl György

A 222 pontban a német nyelvtan azzal a módszertani megoldással törekszik a német nyelvtan szisztematikus leírására, hogy az egyes nyelvtani jelenségeket - mégha sok esetben egymásra épülnek is - fontosságuk és nehézségi fokuk szerint külön pontba szedve, nem pedig hierarchikus szerveződésben írja le. Ez a felhasználóbarát megoldás lehetőséget biztosít arra, hogy a nyelvtanuló könnyebben találjon meg egy-egy nyelvtani jelenséget. E cél érdekében megpróbáltam bizonyos szintig lemondani a nehezen érthető és sokszor felesleges nyelvészeti terminológiáról, és mindenki számára érthető „köznyelven" tárgyaltam a pontokat. Esetenként mégsem lehetett kikerülni a segédfogalmak használatát, vagy éppen célszerűnek tartottam a nyelvtanulásban általánosan elterjedt terminológia alkalmazását. Ezek részletes tárgyalására a nyelvtan alapozó részében tértem ki. Külön figyelmet szenteltem azoknak a jelenségeknek, melyek a német és a magyar alapvető eltéréseiből adódóan problémaként jelentkeznek a nyelvtantanulás során. A második fejezet tartalmazza a német nyelvtan legjavát, elsősorban az igékkel, névszókkal és melléknevekkel, valamint a szórenddel kapcsolatos problémákat. A harmadik fejezet kisebb vagy kevésbé releváns nyelvtani pontokat mutat be. Ugyanitt találhatók a szinte szótárszerűen fellapozható nyelvtani pontok (ige- és melléknévvonzatok, elöljárók, listák stb.), valamint a némettanulás bármely szintjén jelentkező gyakori nyelvtani (és lexikális) problémák. A negyedik fejezetben találhatók a beszélt nyelv egyes fordulatai, állandósult kifejezései stb. Az ötödik fejezetben pedig ragozási táblázatok kaptak helyet. A felhasználóbarát megoldás része az is, hogy az egyes nyelvtani pontok középpontjában mindvégig a példamondatokon keresztüli bemutatás áll. A felhozott példák mindegyike - gyakran vicces formában - egy elképzelt német család és szomszédainak mindennapi kalandjaiból meríti témáját. A nyelvtani szabályok magyarázata sokszor összefoglaló táblázatokkal egészül ki. Mivel a nyelvtani pontok összeválogatásában és az egyes nyelvtani jelenségek leírásában egyszerre törekedtem gyakorlatiasságra és teljességre, a kezdőtől a felsőfokig minden tudásszinten hasznos lehet e könyv. Figyelembe vettem azt a lehetőséget is, hogy sok nyelvtanuló Magyarországon az angol után második idegen nyelvként tanulja a németet, ezért kitértem néhány helyen azokra a nyelvtani problémákra is, melyeket kimondottan az angolosok figyelmébe ajánlok. Jó nyelvtanozást kíván: a Szerző