Szűrő

Radnóti Miklós könyvek

Radnóti Miklós költő, a modern magyar líra egyik legismertebb lírikusa, a Nyugat harmadik nemzedékének tagja. Köteteiben egymást váltja az idilli és a elégikus hangvétel. Verseiben a világháború szörnyűségeit és az élet megpróbáltatásait a szerelem fénye teszi feledhetővé. Az új klasszicizmus és avantgárd irányzatok fedezhetőek fel verseiben.

 

A halállal való szembenézés több költeményében markánsan jelen van, azonban a szeretet jelentősége sokszor még a legszomorúbb hangulatú sorokban is kiolvasható. Felesége és múzsája, Gyarmati Fanni, akinek hatása nemcsak levelezéseikben, hanem a költő műveiben is felllehető.

Bori notesz, Erőltetett menet, Razglednica

Zsidó származása miatt háromszor hívták be munkaszolgálatra Radnóti Miklóst, a harmadik alkalommal azonban nem tért haza. A harmadik munkaszolgálat során naplójába írta a munkaszolgálat és a háború szörnyűségeit leíró verseit, amely a Bori noteszben maradtak fenn. A legnagyobb káoszban, zűrzavarban is rend jellemezte írásait. Az eleinte derűs hangvételt és Fanni reményt nyújtó képét egy idő után a halál elkerülhetetlen valósága váltotta fel.

Radnóti Miklós a magyar líra egyik legnagyobb alakja volt.

Tovább

Minden szétesett

Radnóti Miklós füveskönyve

Radnóti Miklós

A „ritka és nehéz szavak tudósa” nemcsak a huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb költői életművét alkotta meg, de nagy hozzáértéssel nyúlt a kl...
30%
2400 Ft1680 Ft Kosárba

Ikrek hava

Radnóti Miklós

Radnóti Miklós legjelentősebb szépprózai műve, az Ikrek hava, 1940-ben eredetileg is önálló kötetben jelent meg. Szülei elvesztését és költővé érését beszé...
30%
2999 Ft2099 Ft Kosárba

Lábadozó szél

Radnóti Miklós

A fiatal, még pályakezdő korszakában járó Radnóti harmadik, 1933-ban megjelent kötetének hasonmás kiadása.

"A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma az utóbbi esztendőkben rendkívül figyelemre méltó munkát fejt ki, egymásután hozza ki azokat a könyveket, amelyek értéke az egyetemes magyar, sőt európai viszonylatban is igen magas fokú."
30%
1990 Ft1393 Ft Kosárba

Különben magyar költő vagyok

Radnóti Miklós levelezése I.

Radnóti Miklós

A Különben magyar költő vagyok című kötetben Radnóti Miklósnak a kortársaival való levelezését találja az olvasó. Hogy kik voltak a kortársai? Barátok, családtagok, költőtársak, szerkesztők, kritikusok, szerelmek.

Az összegyűjtött levelek által 1926-tól követhetjük nyomon Radnóti Miklós életét, az erdélyi családtagokkal zajló kamaszlevelezés felhőtlen viccelődésétől egészen az utolsó munkaszolgálatra induló búcsújáig.

30%
5990 Ft4193 Ft Kosárba

Bori notesz - Abdai dokumentumok

Radnóti Miklós

1946. augusztus 12-én Lustig Ignác, a győri izraelita hitközség elöljárója rőfösüzletében egy csomagot adott át Gyarmati Fanninak. Ebben voltak azok a dokumentumok és tárgyak, amelyeket az abdai tömegsír exhumálásakor a 12-es számmal jegyzőkönyvezett holttest ruházatában találtak.
30%
3999 Ft2799 Ft Kosárba

Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós válogatott versei - Hangoskönyv (3 CD)

Hegedűs D. Géza, Jordán Tamás, Kaszás Attila előadásában

József Attila

Ady Endre

Radnóti Miklós

3 audió CD egy csomagban Teljes idő: 165 perc Hegedűs D. Géza, Jordán Tamás és Kaszás Attila előadásában. "A költészet az utcán jár. Él-mozog, elhalad mellettünk. Minden dolog titkot rejt magában, és ez a titok a költészet, amit a dolgok magukba rejtenek."\(Federico García Lorca) A 20. század talán legnagyobb magyar költőinek népszerű verseit tartalmazza a Budapest Nemzetközi Könyvfesztivál alkalmából megjelenő kiadvány.
30%
2990 Ft2093 Ft Kosárba

Levél a hitveshez

Radnóti Miklós

Felkértük a Nap Kiadó költő szerzőit: Ágh Istvánt, Csokits Jánost, Csoóri Sándort, Deák Lászlót, Ferencz Győzőt, Kodolányi Gyulát, Lator Lászlót, Lukács Sándort, Papp Zoltánt, hogy a legkedvesebb 5 Radnóti-versüket nevezzék meg, és rövid esszében mondják is el, hogy miért azt választották. Sorozatunk 2. kötete.
30%
2500 Ft1750 Ft Kosárba

Hetedik ecloga

Radnóti Miklós

Második kötetéhez érkezett Egy vers sorozatunk. A sorozatszerkesztő Pomogáts Béla választása a szebbnél szebb Radnóti-versek közül azért esett a Hetedik eclogára, „mert ez a vers ma figyelmeztetés: a ma is kiszolgál-tatott helyzetbe került humánum vallomása, amely ugyanakkor nem nélkülözi a reményt”.
30%
2500 Ft1750 Ft Kosárba

Radnóti Miklós Összegyűjtött versei

Radnóti Miklós

Akár egy finom ékszerdoboz, olyan a Kossuth Kiadó új sorozatának egy-egy kötete. Az Arany Klasszikusok a magyar irodalom kimagasló életműveit öleli föl, különleges kiadásban. Az első két kötetben József Attila és Radnóti Miklós verseit kapja kézbe az olvasó, utóbbit minden korábbinál teljesebb és hívebb szöveggel.
30%
3900 Ft2730 Ft Készletfigyelés

Radnóti Miklós Válogatott versek

Radnóti Miklós

ár pályája kezdetén tehetséges, érdekes költő volt, s eszközeinek tisztulásával, élményanyagának gazdagodásával kötetről kötetre nőtt művészi hitele, jelentősége. De naggyá akkor vált, a magyar költészet kivételes személyiségei közé akkor emelkedett, amikor a kor iszonyú szorítása, amely annyi tehetséget összetört, belőle erőinek hallatlan koncentrálását váltotta ki, amikor eszményei: az európai műveltség, a humanista elkötelezettség, a szociális lelkiismeretesség, az írói felelősségérzés sokak által elkoptatott és gyakran üresnek bizonyuló fogalmai a halál árnyékában igazi életre keltek benne, s mélységesen átérzett, kristálytiszta és szárnyalóan nemes tartalommal teltek meg, amikor megszülettek utolsó korszakának versei, a kultúra, az emberség, a közösségi érzés és a személyes helytállás művészi dokumentumai.
30%
698 Ft489 Ft Készletfigyelés

Radnóti Miklós összegyűjtött prózai írások

Radnóti Miklós

Az Osiris Klasszikusok sorozatban Radnóti Miklós életművének kiadása az Összegyűjtött versei és fordításai, valamint az Ikrek hava - Napló kötetei után a prózai művekkel válik teljessé. A kötet tartalmazza Radnóti korai novelláit és cikkeit, Kaffka Margitról írt doktori értekezésének eredeti,...
30%
3980 Ft2786 Ft Készletfigyelés

Esti mosolygás

Radnóti Miklós

Radnóti a természetszeretetről szóló versei, akár a gyermekeknek is íródhattak volna. Elolvasva, rá kell jönnünk, az az érzésünk támad, hogy nem foszthatjuk meg őket, ezeknek a csodálatos naturalista-expresszionista költői képek megismerésétől, szeretetétől.
30%
1980 Ft1386 Ft Készletfigyelés

Radnóti Miklós versei

Radnóti Miklós

Radnóti Miklós vállalja a költői öntudat felelősségét. S ezért van, hogy verseiben ugyanaz a zsongó fény, csicsergő árnyalat és álomközi lebegés, amely régebben csupán ékesség és báj volt, ma már jelentéssé mélyült; a rokonszenv szeretetté, az ösztönös megértés próféciává komolyodott... Finoman...
30%
2380 Ft1666 Ft Készletfigyelés

Radnóti Miklós összegyűjtött versek

Radnóti Miklós

Radnóti Miklós versei ma is meghatározó olvasmányai a felnövekvő generációknak. Az Összegyűjtött versek a kötetekben és folyóiratokban megjelent verseken túl tartalmazza a kéziratos hagyaték darabjait. A szövegeket Ferencz Győző gondozta, az Utószó és a jegyzetek a kiadástörténetet, a szövegek megjelenését, a kéziratok lelőhelyét, valamint egyéb tudnivalókat ismerteti..
30%
3999 Ft2799 Ft Készletfigyelés

Radnóti Miklós válogatott versei

Radnóti Miklós

"Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént" - írja Pilinszky János a negyvenes évek Európájának történelméről. S valahogy így tekintünk Radnóti Miklós költészetének utolsó éveire is. A szenvedés, az áldozat krisztusi tisztasága emeli ezt a tragikus életpályát messze a kor borzalmai fölé, örökérvényűen. Hangja kísér bennünket, nemzedékről nemzedékre, s nem csak azért, hogy ne feledjünk. Mércét is állít nekünk, a hűség, a tisztán maradás meghaladhatatlan mércéjét - s ha figyelünk rá, nem hallgat el.
30%
2100 Ft1470 Ft Készletfigyelés