Szűrő

MEZEY BARNA könyvek

Magyar alkotmánytörténet

A magyar alkotmánytörténet stúdiumának célja az európai alkotmánytörténetbe ágyazottan a magyar alkotmányfejlődés főbb vonalainak megismertetése, az alkotm...
16%
5980 Ft5023 Ft Kosárba

A magyar jogtörténet forrásai

Szemelvénygyűjtemény

MEZEY BARNA

A magyar történelem hű tanúi a jog legkülönfélébb formában megjelenő dokumentumai: a törvények, a privilégiumok, a statútumok, a különböző célokból kiállított oklevelek, az ítélétlevelek s a szokásjogról informálóá feljegyzések és gyűjtemények.
16%
5500 Ft4620 Ft Készletfigyelés

Magyar alkotmánytörténet

MEZEY BARNA

Az alkotmány történeti felfogása - mely nem a kartális megfogalmazódáshoz köti a constitutiót, hanem az állami élet szerves fejlődésében kialakuló és érvényesülő általános alkotmányos elvek jelenlétéhez - képezi a Magyar alkotmánytörténet szerkesztési koncepciójának alapelvét.
16%
3980 Ft3343 Ft Készletfigyelés

Magyar jogtörténet

MEZEY BARNA

A magyar jog története messze a magyar keresztény államalapítást megelőző időkre visszanyúlik. Azokba az időkbe, amikor a magyar nép az Uralon túlról megkezdte vándorlásait, melyeknek végeredményeként eljutott a Kárpát-medencébe. Az ősi jognak kevés tanúságtevője van.

16%
4480 Ft3763 Ft Készletfigyelés