Szűrő

Márai Sándor könyvek

A 20.század egyik legismertebb és elismertebb magyar írója Márai Grosschmid Sándor Károly Henrik néven látta meg a napvilágot 1900. április 11.-én Kassán. Márai Sándor már az 1930-as években is jelentős sikereket ért el íróként, költőként és újságíróként egyaránt. Sokan a magyar polgárság irodalmi képviselőjét látták benne, amelyet megerősített bolsevizmus ellenessége és emigráns státusza. Rendszeresen írt a Nyugatba, a Pesti Hírlapba, és a Kisfaludy társaság tagja volt.

Márai Sándor könyvek

Legismertebb regénye, A gyertyák csonkig égnek, amelyet 1942-ben írt a szerző. A német megszállást követően az író menekülni kényszerült. A költözés kényszere és a háború pusztításai a líra felé irányították Márai Sándort, aki ebben a zavaros időszakban is célt és vigaszt talált az írásban. Úgy vallotta; az íróknak kulturális küldetésük van a Földön, amelyet háború idején is kötelezettségük végrehajtani.

Márai Sándor 1948-ban emigrált, aminek következtében nevét megpróbálták kitörölni a magyar irodalomból. Először Olaszországba, majd az USA-ba költözött. Írásaiban rendszerint előkerül a honvágy kérdése, amelyről többek között Halotti beszéd című versében is ír.

A műveit 1990-ben adták ki újra. Bár előtte már a lehetőség adott volt Márai könyveinek megjelentetésére, azonban az író addig nem volt hajlandó kiadni könyveit, ameddig Magyarországon megszálló csapatok tartózkodtak. Márai Sándor a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja volt, könyveiben pedig időtlen bölcsességeket fogalmazott meg.

Tovább

A teljes napló 1947

Márai Sándor

Márai Sándor naplóinak eddigi magyar kiadása korántsem teljes - a köteteket vagy maga az író, vagy a kiadó állította össze, esetenként kihagyva a személyesebb, illetve politikailag ''kínosabb'' feljegyzéseket. A helyzet orvoslására született Ami a naplóból kimaradt sorozat azonban szintén...
12%
4490 Ft3951 Ft Készletfigyelés

Boros könyv

Márai Sándor

Márai Sándornak számos önálló írása van a borról, ilyen a már klasszikussá vált Magyar borok című, de az olyan híres műveiben, mint a Füves könyv vagy a Szindbád hazamegy vagy a Teljes Napló is sok helyütt előbukkan.
12%
2990 Ft2631 Ft Készletfigyelés

Amerika délibáb

Márai Sándor

Amikor Márai 1952 áprilisában megérkezik New Yorkba, nemcsak földrészt, hanem ,,életet" is cserél. Nápoly után New York több mint kihívás - valóságos környezet-, életforma- és civilizációváltás.
12%
3490 Ft3071 Ft Készletfigyelés

Egy polgár vallomásai

Márai Sándor

Az író legjelentősebb alkotásában - a két világháború közötti magyar irodalom egyik remekművében - egy városhoz: Kassához, egy osztályhoz: a polgársághoz, s egy életformához: az európai kultúrához való elkötelezettségéről vall, gyermekévei tájaira, a Felvidékre, ifjúkori élményeinek színhelyeire: Berlinbe, Párizsba, Velencébe kalauzolja el olvasóit.
12%
1100 Ft968 Ft Készletfigyelés

Féltékenyek A garrenek műve II.

A garrenek műve II.

Márai Sándor

A Zendülők című regény folytatásáról, a Garrenek műve-sorozat második kötetéről így írt Márai 1940-ben: "Tizennyolc éves voltam, mikor elkerültem szülővárosomból, s a vonaton, mely éjszaka vitt Prágán át Lipcse felé, úgy éreztem, egyszer regényt írok a Városról, melyet elfoglaltak az Idegenek, s a Város és egy család egyfajta kultúrával tud csak védekezni a barbár hódítók ellen.
12%
3490 Ft3071 Ft Készletfigyelés

Hallgatni akartam

Márai Sándor

Irodalmi szenzáció Márai legismertebb műve folytatásának megjelenése. "És meg kell ír­ni a "Pol­gár val­lo­má­sai" har­ma­dik, be­fe­je­ző kö­te­tét.
12%
2990 Ft2631 Ft Készletfigyelés

Sértődöttek - A garrenek műve 3.

Márai Sándor

A Sértődöttek az európai lélek legméltóbb felelete és visszahatása az elmúlt két évtizedre, s egyúttal Márai életművének legkiemelkedőbb alkotása írták 1947-ben Márai kiadás előtt álló, Sértődöttek című regénytrilógiájáról.
12%
3990 Ft3511 Ft Készletfigyelés

Féltékenyek A Garrenek művei II.

Márai Sándor

Valamikor ez volt a világ közepe. A Zendülők című regény folytatásáról, a Garrenek műve-sorozat második kötetéről így írt Márai 1940-ben: Tizennyolc éves voltam, mikor elkerültem szülővárosomból, s a vonaton, mely éjszaka vitt Prágán át Lipcse felé, úgy éreztem, egyszer regényt írok a Városról, melyet elfoglaltak az Idegenek, s a Város és egy család egyfajta kultúrával tud csak védekezni a barbár hódítók ellen.
12%
3990 Ft3511 Ft Készletfigyelés

Verses könyv

Márai Sándor

Különleges kiadvány a Verses Könyv, amely 70 év homályából lép elő önálló kötetként. Az 1944-ben lejegyzett 72 számozott verskötet 1945-ben jelent meg, hogy aztán be is zúzza a formálódó hatalom.
12%
2490 Ft2191 Ft Készletfigyelés

Szindbád hazamegy

Márai Sándor

Szindbád, a hajós, író és úriember egy szép májusi reggelen elindult Óbudáról, mert estére hatvan pengőt kellett szereznie. Így indul Márai legköltőibb regénye és a legönzetlenebb is: a mesterének tartott Krúdy Gyulának állít benne emléket úgy, hogy ebben a regényben megéli és megélteti az olvasóval is a Krúdyvilágot.
Nem történik ugyan semmi, csak elmúlik egy élet miközben ízeiben, színeiben és szagában föléled egy varázslatos Magyarország, egy mesés világ. Közben pedig csak gőzfürdőbe látogatunk, csöndben borozgatunk egy étteremben, tokaszalonna és főtt tányérhús fölött emlékezünk valami kimondhatatlanul szépre. Kinek ajánlja Márai ezt a művét? Kéhliéknek, a kis Bródynak, a vörös bajszú főpincérnek, az íróknak, s mind a nőknek, zsokéknak, hajósoknak és úriembereknek, akik ismerték őt, s szerették, és gyászolják a világot, mely utánahalt.
12%
2990 Ft2631 Ft Készletfigyelés

Judit... és az utóhang

Márai Sándor

És minden nő életében kopogtatnak a férfiak. Ez a két írás folytatása és befejezése Az igazi című regénynek, mely a negyvenes évek elején jelent meg, írja jegyzetében Márai 1979-ben.
12%
2990 Ft2631 Ft Kosárba

Béke Ithakában

Márai Sándor

"…úgy éreztem, nincs boldogtalanabb asszony a szárazföldön és a szigeteken, mint én, Ithaka királynője."
"Az emberiség öntudata soha nem fogadta el az Odysseia idillikus befejezését. A XXIV. ének, a békekötés nagy himnusza nem fejezhette be ezt a szenvedélyes mesét. Az olvasó ...
12%
3490 Ft3071 Ft Készletfigyelés

Eszter hagyatéka

Márai Sándor

Az 1939-ben írt kitűnő regény egy beteljesületlen szerelem története. A mindig fellegekben élő, jellemgyenge, de szeretni valóan kedves Lajos és Eszter húsz esztendővel korábban bontakozott szerelmét rombolta szét, amikor a férfi Eszter nővérét, Vilmát vette feleségül.
12%
2490 Ft2191 Ft Készletfigyelés

Kassai őrjárat

Márai Sándor

Valamit meg kell értenem, ezért írom fel. Négy héttel a nap után, mikor a német csapatok bevonultak Párizsba, hazautaztam Kassára. (...) Most, idő múltával elcsodálkozom, miért is mentem.?... Valószínűleg, mert otthontalannak éreztem magam a világban.
Mára Sándor 1941-ben írt ...
12%
2990 Ft2631 Ft Készletfigyelés

San Gennaro vére

Márai Sándor

Mindenki tudta, hogy valaminek történni kell. Az újságok is megírták. A nápolyi kisemberek színes, kedélyes életét némileg megváltoztatja, hogy az 1940-es évek végén valahonnan Kelet-Európából menekültek érkeznek ide, köztük egy titokzatos pár, a szellem embere és élettársa. A férfi végül...
12%
2990 Ft2631 Ft Készletfigyelés

Föld, föld!...

Márai Sándor

A jelen kötet az Egy polgár vallomásainak és a Hallgatni akartamnak a folytatása, az emigráció és a megszállt Magyarország történetének szubjektív hitelességgel megírt története.
12%
3990 Ft3511 Ft Készletfigyelés

A teljes napló

1961-1963

Márai Sándor

A Helikon Kiadó hatalmas vállalkozása Márai Sándor Teljes Naplójának közreadása. Jelen kötet a tizennegyedik a sorban, melyben az amerikai időszak három évének személyes-szellemi eseménynaptára olvasható. A tizenöt éves létezés New Yorkban kiégette önmagát. Méregdrága, lelketlen,...
12%
4990 Ft4391 Ft Készletfigyelés

A teljes napló

1961-1963

Márai Sándor

Márai Sándor naplóinak eddigi magyar kiadása korántsem teljes - a köteteket vagy maga az író, vagy a kiadó állította össze, esetenként kihagyva a személyesebb, illetve politikailag "kínosabb" feljegyzéseket. A helyzet orvoslására született Ami a naplóból kimaradt sorozat azonban ...
12%
4990 Ft4391 Ft Készletfigyelés

Zendülők

A Garrenek műve 1.

Márai Sándor

A zendülők érettségiző fiatalemberek, akik sajátos módon lázadnak a város, a polgárok, a szüleik életformája ellen. Egyetlen nagy tivornyában akarnak létezni, addig, ameddig csak eltarthat az ilyesmi. Nem tudják, hogy most élik át a Garrenek művének szétesését. A város, a kultúra, de Európa is a...
12%
3490 Ft3071 Ft Készletfigyelés

Ég és föld

Márai Sándor

Az 1942-ben megjelent Ég és Föld Márai tudatosan befelé forduló, sztoikus időszakának termése. Marcus Aurelius tanácsát megfogadva kulcsra zárja szívét, és csak az írásnak él. A kötet talán legélőbb része az öregedésről szól. A negyven és ötven év közti ember nem olyan csípős és türelmetlen...
12%
2990 Ft2631 Ft Készletfigyelés

Vasárnapi krónika

Hírlapi cikkek

Márai Sándor

A Pesti Hírlap megtisztelt azzal, hogy új életre keltette, és gondjaimra bízta ezt a híres, negyed század előtt divatos rovatot: töltsem meg, ha tudom, korszerű tartalommal. A feladat lelkesítő. Lámpalázzal és...
12%
1990 Ft1751 Ft Készletfigyelés

Fedőneve: Ulysses I.

Márai Sándor

Ulysses Vasárnapi krónikája következik. Ulysses a magyar irodalom egyik legnagyobb élő reprezentánsának fedőneve. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja.
E sorokat először 1951 októberében gépelték le és mondták be a Szabad Európa Rádió stúdiójában, Münchenben.
12%
4490 Ft3951 Ft Kosárba

A négy évszak

Márai életbölcsességei

Márai Sándor

Márai mestere volt a rövid lélegzetű, filozofikus hangvételű, tömör írásoknak. Három önálló kötetben találjuk meg őket, közülük a legismertebb a Füves könyv. Ma divatosan nevezhetnénk ezeket az írásokat gyógyító gondolatoknak.
12%
3490 Ft3071 Ft Készletfigyelés