Szűrő

Ligeti Róbert könyvek

István király

Ligeti Róbert

Kalandozó őseink -kezdeti sikerek után- vereséget szenvedtek Európa letelepült, keresztény népeitől. A zsákmányszerző hadjáratok kudarca meggyorsította a magyarság áttérését a földművelésre. Géza fejedelem (972-997) az európai beilleszkedés érdekében keresztény papokat és német lovagokat hívott az országba, s fia számára a bajor Gizellát kérte feleségül.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

Botond

Ligeti Róbert

Anonymus (a Névtelen) krónikája szerint Botond történelmi személy, a kalandozó vezérek egyike. Botond mondája a győztes idők emlékét idézi. Kialakulására, megformálására hatással lehetett a Dávid és Góliát küzdelméről szóló bibliai elbeszélés.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

A hollós vezér

Ligeti Róbert

Zsigmond király uralkodása idején (1387-1437) a Hunyadiak az ország nagy hatalmú bárói sorába emelkedtek. A török elleni sikereiért Hunyadi János sok várat és földbirtokot kapott, egyre inkább rá hárult a déli határok védelme.
Hunyadi János koráig a trónt csak az uralkodóval rokonságban álló utód foglalhatta el. Azért költötték Hunyadi János Zsigmond királytól való származásának mondáját, hogy biztosítsák, a Hunyadiak ebből a szempontból is alkalmasak a trón betöltésére.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

Gábor Áron rézágyúja

Ligeti Róbert

Az 1848-49-es szabadságharc történetei. Bem apó a kedvező helyzetek gyors felismerésével és merész támadásaival visszafoglalja Erdélyt. Nagyszeben bevétele. Gábor Áron ágyút önt a sereg számára.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

A csodatevő király

Ligeti Róbert

I. Szent László, Árpád-házi királyunk (1077-1095) megszilárdította az új (feudális) társadalmi rendet az országban és a magyarság helyzetét Európában. Véget vetett a trónért folyó belháborúnak, és visszaverte a nomád népek -köztük a kunok- ismétlődő támadását.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

A kolozsvári bíró

Ligeti Róbert

Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert a kisiskolások által ismert szavak és kifejezések fordulnak benne elő. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

Vak Bottyán

Ligeti Róbert

Történetek a Rákóczi-szabadságharc idejéből. Vak Bottyán bravúros várostromai és sebesülése. A Dunántúl visszafoglalása. A német fővezér elfogása.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

A kardot válaszd!

Ligeti Róbert

I. András Árpád-házi királyunk (1046-1060) hazahívta száműzetésben élő öccsét, Bélát Lengyelországból. Azt ígérte neki, hogy ősi szokás szerint, mint a család legidősebb férfitagja, ő örökli majd a koronát.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

Az árvízi hajós

Ligeti Róbert

Báró Wesselényi Miklós a Szamos völgyében álló zsibói kastélyban született 1796-ban. A gróf Széchenyi Istvánnal tett utazásaik során, elsősorban az angol példa alapján, elkötelezték magukat a haladás szolgálatára.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés

Az életmentő király

Ligeti Róbert

Anjou I. Lajos uralkodása idején (1342-82) bontakozott ki nálunk a lovageszmény és a lovagi harcmodor. Az élet örömeiről lemondó szemlélet helyébe a dicsőséges élet vágya lépett: haláluk után is dicsőség lesz azok osztályrésze, akik nem haboznak vérüket ontani a hazáért.
12%
590 Ft519 Ft Készletfigyelés