Szűrő

Kelecsényi László könyvek

Haláltündér – Hét dráma

Kelecsényi László

Miről szólnak ezek a darabok?
A csalásról és a csalódásokról.
Híres színésznő tekint vissza a múltjára: elrontotta-e az életét? 
Gyereklány énekesnőt ver a sors, de megküzd vele, nehogy úgy járjon, mint alig idősebb pályatársa, aki elvesztette énjét a modern médiában.
24%
3990 Ft3032 Ft Kosárba

Emléked leszek

Kelecsényi László

Keleti Dávid a múlt század hetvenes éveiben gondtalan diákéveit éli. Mint Julien Sorelnek, a szerelem és a karrier a legfontosabb az életében. A filmművészet és a zene bűvöletében...
24%
2800 Ft2128 Ft Kosárba

Az elbeszélés nehézségei

Ottlik-olvasókönyv

Ottlik Géza (1912-1990) a huszadik század második felének legvitatottabb magyar prózaírója. Főművét, az Iskola a határon című regényt eleinte agyonhallgatta, majd félreértelmezte, egy nemzedéknyi idővel később piedesztálra emelte az irodalmi közvélemény. A sokak által `egykönyves írónak` titulált Ottlik halála után megjelent posztumusz műve, a Buda még jobban megosztotta egykori rajongóit, sőt, plágiummal is megvádolták a védekezni már nem tudó halott szerzőt.
24%
2500 Ft1900 Ft Készletfigyelés

A félrecsúszott nyakkendő - Juhász Gyula szerelmei

Kelecsényi László

Kötetünkben számos Juhász-vers kapott he- lyet. Az Annához és Júliához írottakon túl csupa olyan vers, melyeknek ihletője egy-egy hölgy - akár még gyereklány, ifjúkori idol, vagy rivaldafényből ismert, nevesebb színész- nő. Erzékeltetni kívántuk a tragikus sorsú költő örök vágyódását az elérhetetlen - talán nem is létező - asszony után, aki egyszerre szín és ész meg nő. A nagyjából időrendben felvo- nuló leányok és asszonyok mintha mind a kék- szakállú várának emlékekbe fagyott, szoborrá halhatatlanodott lakói volnának. Most némán is tanúskodnak a szerencsétlen sorsú költő örö- kös magányáról. Anna örök? A költő hitte, hogy az. De egy személy, egy emlék, egy arc, egy érintés nem örök. Örökké csak a vágyakozás tart a megbecsülés, az elis- merés, a szeretet után, amely mind-mind testet ölthet egyetlen nőben, ha az képes megadni mindazt - „semmiért egészen". Juhász Gyula a költő és az ember nem része- sült ebben a már-már égi kegyelemben. De hát van-e, aki elmondhatja magáról, hogy igen? Kelecsényi László
24%
2100 Ft1596 Ft Készletfigyelés

Klasszikus, kultikus, korfestő

Magyar hangosfilm kalauz 1931-től napjainkig 

Kelecsényi László

Ez a könyv – szerelmi vallomás. A szerzőnek a magyar filmhez fűződő, állandóan újra kezdődő viszonyának gyümölcse. Több mint egy évtizede jött először a világra, aztán másodjára is megszületett. Korábbi kiadásai már csak közkönyvtárak polcain lapozhatók fel.
24%
2800 Ft2128 Ft Készletfigyelés

FilmSZEXtétika

Kelecsényi László

A mozi leselkedés. Minden néző kicsit voyeur lesz a sötétben. A szerelmi történetek kétszeresen is kukkolóvá teszik a közönséget. Kelecsényi László Filmszextétika kötete nagy tárgyismerettel, értő szóval, világító erővel kalauzol az elmúlt fél század mozgóképeinek érzéki labirintusában.

24%
2450 Ft1862 Ft Készletfigyelés

Rózától Belláig - Jókai szerelmei

Kelecsényi László

Szegény, boldog-boldogtalan Jókai Móric. Hosszú élete és irodalmi pályafutása során sok dicsőségben volt része, ám ami a nőket illeti, nem volt szerencséje. Mindkét házassága botrányt okozott: az első csak családi és baráti környezetében, a második - ötven évvel később - már országra szóló, zajos ribilliót. Kétszer nősült, s mindkétszer színésznőt vett feleségül. Talán ez volt a baj. Talán, ha civil arákat vezet oltár elé, csöndben marad az ezerfejű cézár, a színházénál semmivel sem kíméletesebb irodalmi közvélemény. Persze, nem ez volt a legfőbb szálka a kívülállók szemében ( s ilyenkor mindenki kívülálló, a legközelebbi rokon, még az édesanya is, mert egy szerelem, s egy abból következő házasság két ember legszentebb magánügye). A korkülönbség borzolta föl, sőt, sokkolta a hagyományokon nevelkedettek érzéseit. Laborfalvi Róza nyolc évvel volt idősebb, Grosz Bella több mint ötven évvel fiatalabb Jókainál. Bevezetésképp ennyi talán elég is lenne az olvasók kíváncsiságának felcsigázására. El kell azonban mondanunk még egyet-mást e kötet jellemzőiről.
24%
2100 Ft1596 Ft Készletfigyelés

Szerelmünk, Szigliget

Kelecsényi László

E könyv célja, hogy bemutassa, milyen csodálatos a víz alatti világ, és mennyire megérdemli a védelmet. Az óceánok gazdagságát legszínesebben a hozzánk közel eső parti vizek tanúsítják. A szerzők tengerbiológusok és egyben kitűnő fényképészek, akik színes felvételeken (ezek többségét ők maguk készítették víz alatti expedícióik során) tárják az olvasók elé a tenger világának egy-egy lenyűgözően érdekes élőhelyét, s általuk a víz alatti világ káprázatos sokszínűségét.
24%
4900 Ft3724 Ft Készletfigyelés