Szűrő

Jankovics Marcell könyvek

Fehérlófia - DVD

Jankovics Marcell

A világ egyik leghíresebb animációs filmje, amelyet 1984-ben, Los Angelesben az olimpiai játékok mintájára beválogattak a világ legjobb hat egészestés rajzfilmje és a legjobb 50 animációja közé.
1990 Ft Előrendelem

Magyar Népmesék díszdoboz (8 DVD)

Jankovics Marcell

Szeretettel ajánljuk figyelmébe 30 éves munkánk eredményét, 100 magyar népmese rajzfilmes változatát.
A feldolgozás a történelmi Magyarország területén gyűjtött mesék archaikus nyelvét megőrizve, a tájegységek díszítő művészetét felhasználva, szép magyar beszéddel és népzene alkalmazásával történt.
30%
8990 Ft6293 Ft Készletfigyelés

Húsz esztendő Pozsonyban

Jankovics Marcell

A szerző (1874-1949) a szlovenszkói magyarság egyik szellemi vezetője volt. Emlékirata a Trianon és az első bécsi döntés közti korszakot mutatja be Pozsonyban. Az írás tisztességes magyar nézőpontú kordokumentuma egyben a két háború közti, csehek által megszállt Pozsony mindennapjairól.
30%
3350 Ft2345 Ft Készletfigyelés

A bakabányai Szent Miklós-templom

Méry Gábor

Jankovics Marcell

Az ortodox és a katolikus egyház ma is legnépszerűbb szentjét – bár manapság nem éppen életszentsége és legendás csodái miatt szereti őt a nagyvilág – előző kötetünkben már bemutattam. Ezért itt csak röviden sorolnám a vele kapcsolatos alapvető tudnivalókat, bővebben szólnék viszont arról, ami őt ténylegesen Bakabányához, általában pedig a bányászathoz, bányavárosokhoz köti. Erről ugyanis jelzett, A szepesszombati Szent György-templom című albumunkban nem esett szó. Myrai avagy Barii Szent Miklós, a kis-ázsiai (lükiai) Myra legendás püspöke (a hagyomány szerint †350 körül) a keleti egyház egyik fő szentje, ma a gyermekek Mikulása, Télapója, Karácsony Apója. Kultusza a bizánci, majd a kopt egyházban bontakozott ki a VI. században – azóta ülik temetése emléknapját december 6-án –, majd átterjedt Itáliára is. Ereklyéinek az olasz Bari városába vitelével (1087) vált valóban egyetemes szentté.
30%
7900 Ft5530 Ft Készletfigyelés

A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház

Méry Gábor

Jankovics Marcell

A Méry Ratio Kiadó minden évben az Ünnepi Könyvhétre jelentet meg egy felvidéki templomot bemutató albumot, Méry Gábor frissen készült felvételeivel, Jankovics Marcell szakszerű kalauzolásával. Ezúttal Lőcse, Kassa és Bártfa után a negyedik kiadvány látott napvilágot, az aprócska szepességi Szepeshely Szent Márton-székesegyházáról. Szepeshely a világörökség része, mindössze egy utcája van, tizenhat műemléképület szegélyezi.A székesegyház telis-tele van műkincsekkel, jóllehet tizenhárom hajdani gótikus szárnyasoltára közül ma már csak négyet láthatunk.
30%
7900 Ft5530 Ft Készletfigyelés

A szepesszombati Szent György-templom

Méry Gábor

Jankovics Marcell

A hajdan szászok lakta Szepességben, Poprád városában található a XIII. században épült, majd 1464-ben gótikus stílusban átépített Szent György templom. Az utókor szerencséje, hogy a város középkori magjával együtt az idők viharai megkímélték a templomot, így ma is megcsodálhatjuk késő gótikus díszeit, különösen az egyedülálló Szent Sírt és a Sárkányölő Szent György lovasszobrát ábrázoló főoltárt, mely Lőcsei Pál munkája. A templom világát Méry Gábor remek fotóin keresztül ismerhetjük meg, a művészettörténeti értékeket pedig Jankovics Marcell mutatja be és helyezi el őket egy horizontálisan és vertikálisan is tág történeti-kulturális-vallási térben.
30%
7900 Ft5530 Ft Készletfigyelés

A késmárki Szent Kereszt-bazilika

Méry Gábor

Jankovics Marcell

A Kossuth-díjas filmrendező és művelődéstörténész, Jankovics Marcell és Méry Gábor fotóművész, a már jól ismert szerzőpáros újabb kötetét veheti kezébe az olvasó. A páratlan kincsekben és építészeti megoldásokban gazdag, történetükkel a messze múltban gyökerező, egykori felső-magyarországi, illetve szepességi templomokat bemutató, A lőcsei Szent Jakab-templom szárnyasoltárai, A kassai Szent Erzsébet-dóm, A bártfai Szent Egyed-bazilika, A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház, A szepesszombati Szent György-templom és A bakabányai Szent Miklós-templom című albumaik után most a késmárki Szent Kereszt-bazilikába kalauzolják el az érdeklődőt.
30%
7900 Ft5530 Ft Készletfigyelés

A bártfai Szent Egyed-bazilika

Méry Gábor

Jankovics Marcell

Bártfa jelenkori feltámadását épp annak köszönheti, hogy megállt fölötte az idő. A XX–XXI. század népvándorlása, a rendszerváltással megélénkülő turizmus és az abban rejlő lehetőséget fölismerő új Szlovákia teszi újraéledését lehetővé. Bártfa átfogó városrekonstrukció során születik újjá. Csodálatosan helyreállított történelmi városrésze, a középkori városfalak és bástyák övezte belváros, központjában a főtérrel, a téren a Szent Egyedtemplommal és a gó tikus városházával 2000 óta a Világörökség része. A tér északi végében áll a háromhajós, kelet-nyugat tájolású, szintén gótikus Szent Egyed- templom. A templom története négy korszakot ölel fel. Az első monostortemplomot még a ciszterciták építették a XII–XIII. század fordulóján. Túlélhette a tatárdúlást, de legalábbis a tatárok távozása után újjáépíthették, mert a már hivatkozott királyi okirat néven is nevezi a Szent Egyed-templomot. A második építési korszak az Anjouk uralkodásának idejére esik. Az 1320-ból származó királyi oklevélből, mely a német telepeseket adókedvezményben részesíti, kiderül, hogy a „Civitas Bardpha”-nak papja és plébániája van, ami nem lehet más, mint a Szent Egyed-templom. Nagy Lajos 1352-es keltezésű oklevele név szerint említi templomunkat. Az uralkodó ezen oklevelével engedélyezi az évente megrendezett vásárt, mégpedig Szent Egyednek, a templom és a város védőszentjének az ünnepe (szeptember 1.) után.
30%
7900 Ft5530 Ft Készletfigyelés

Szmrecsány Szűz Mária-temploma

Méry Gábor

Jankovics Marcell

A Kossuth-díjas filmrendező és művészettörténész, Jankovics Marcell és Méry Gábor fotóművész, a már jól ismert szerzőpáros újabb kötetét veheti kezébe az olvasó. A páratlan kincsekben és építészeti megoldásokban gazdag, történetükkel a messze múltban gyökerező, egykori felső-magyarországi temlomokat bemutató, A lőcsei Szent Jakab-templom szárnyasoltárai, A kassai Szent Erzsébet-dóm, A bártfai Szent Egyed-bazilika, A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház, A szepesszombati Szent György-templom, A bakakabányai Szent Miklós-templom, A késmárki Szent Kereszt-bazilika című albumaik után most a szmrecsányi Szűz Mária-templomba kalauzolják el az érdeklődőt.
30%
7900 Ft5530 Ft Készletfigyelés

Lékiratok

Jankovics Marcell

A szerző csak arról írhat, amire emlékszik vagy amire emlékeztetik, de a kezét óhatatlanul bizonyos megfontolások vezetik. Ezért válogat, hallgat el, kerül meg, fogalmaz óvatosan. Ennek az új kiadásnak különös oka van. Amikor a Lékiratok először megjelent, a Pannónia Filmvállalat egyik...
30%
5990 Ft4193 Ft Készletfigyelés

A lőcsei Szent Jakab templom szárnyasoltárai

Méry Gábor

Jankovics Marcell

Lőcse a hajdani Felső-Magyarország és a mai Szlovákia középső részén fekvő legészakibb régiójának, a Szepességnek szívében fekszik, a Magas-Tátra tövében, a Lőcsei-hegység délnyugati peremén a Hernád mellékvizének, a Lőcsének a völgyében, Iglótól északra. Templomának neves oltárairól gyönyörű fotóalbum készült Méry Gábor képeivel, Jankovics Marcell elemzésével.
30%
7900 Ft5530 Ft Készletfigyelés