Szűrő

Dezsényi István könyvek - Online könyváruház - Book24.hu

Origó - Angol középfokú írásbeli nyelvvizsga 2017

Kovács Éva

Dezsényi István

Ez a kötet az Origó nyelvvizsgarendszer 2016 novemberétől érvényes vizsgafeladatait mutatja be. Ekkortól kezdve az Origó vizsgán is két-két feladattal mérik az olvasáskészséget és az íráskészséget. A 2015-ben megjelent feladatgyűjtemény megújított kiadása az új feladattípusokat és a korábban használt feladattípusoknak az új rendszer követelményeinek megfelelően rövidített, egyszerűsített, átdolgozott változatát tartalmazza.

A feladatok az ELTE Origó Nyelvi Centrum feladatbankjából származnak, illetve az új feladatokat a vizsgaközpont munkatársai készítették.

Az Értékelési útmutatóban bemutatunk néhány vizsgamegoldást, amelyek lehetővé teszik annak megismerését, hogyan történik a vizsgaközpontban a dolgozatok javítása és értékelése.

A kötet tartalma: 10-10 olvasáskészség feladat

10-10 íráskészség feladat

10 közvetítési feladat (angolról magyarra)

Megoldások

Értékelési útmutató

A vizsgára való felkészülést segítő további feladatok a www.akademiai.hu <http://www.akademiai.hu weboldalról (a virtuális melléklet menüpontban) a kötetben található egyedi kód segítségével érhetők el.

16%
3250 Ft2730 Ft Kosárba

TELC - Angol szókincsgyakorló munkafüzet B1 B2

Dezsényi István

Salánki Ágnes

Könyvünk az Akadémiai Kiadó TELC Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok (B1-B2) című kiadványhoz készült segédlet. Célja, hogy megkönnyítse a nyelvvizsgára készülő nyelvtanulók eredményes és hatékony felkészülését.
A munkafüzet anyaga elsősorban és alapvetően a vizsgafeladatsorok szókincsének alapos feldolgozását és elmélyítését szolgálja, és nem a nyelvtani jelenségeket dolgozza fel. A feladatok minden feladatsorhoz a vizsgaegységeknek megfelelő (Reading comprehension, Language elements, Listening comprehension) sorrendben találhatók. Az egyes feladatok azokra a lexikai egységekre vonatkoznak, amelyek a tanári tapasztalatok alapján nehézséget okozhatnak a tanulóknak, illetve amelyek ismerete feltétlen szükséges a vizsgaszint eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy az alapvetőnek számító, a nyelvtanulási folyamat elején általában már elsajátított lexika nem szerepel az anyagban. 
A megoldókulccsal kiegészített könyv lehetővé teszi az önálló felkészülést és önellenőrzést.
16%
1650 Ft1386 Ft Kosárba

Origó - Angol alapfokú nyelvvizsga - virtuális - írásbeli szóbeli

Dezsényi István

Az új Origó sorozat követi az Akadémiai Kiadó korábbi Origó Nyelvvizsgakönyveinek hagyományát:
- eredeti vizsgaanyagokat ad közre az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelvvizsgarendszerének feladatbankjából,
- minden feladattípus megoldásához hasznos tanácsokat nyújt a nyelvvizsgára készülőknek,
- bemutatja az alapfokú írásbeli nyelvvizsga minden feladattípusát (a Közös Európai Referenciakeret B1 szintjén),
-a hanganyag bemutatja a szóbeli nyelvvizsga hallás utáni szövegértés vizsgatípusát.

A könyv kiegészítője a további 10 alapfokú írásbeli feladatot, valamint a hanganyagot tartalmazó ún. virtuális melléklet, mely a kiadó honlapján, a virtuális mellékletek menüpontban a kötetben található egyedi kód segítségével érhető el.
16%
2990 Ft2512 Ft Kosárba