Szűrő

Dávid Gyula könyvek

1956 Erdélyben és ami utána következett

Dávid Gyula

A Magyar Autonóm Tartományból az a jelentés futott be, hogy Erdőszentgyörgyön a
hőerőmű udvarán valaki ledöntötte Sztálin szobrát; Hajdu Zoltán író jelentette, hogy mellette
az autóbuszban valaki azt mondta: „inkább haljunk meg fegyverrel a kézben, mint éhen”;
Tóth Ödön kulák Zoltán községben azt kiabálta az utcán, hogy „eljött a mi időnk”; az uzoni
körorvos azt mondta, hogy Vasile Lucát is rehabilitálni kellene, mint ahogy Nagy Imrét
rehabilitálták; a csíkszeredai Fodor Imre pedig kijelentette, hogy azért, ami Magyarországon
történt, a kommunisták a felelősek.
16%
3500 Ft2940 Ft Kosárba

Nemzetek Erdélyben : August Ludwig Schlözer és Aranka György vitája

Biró Annamária

A 19. század első felétől kezdődően napjainkig Közép-Kelet-Európa közéleti, politikai vitáit a nemzetiségi kérdés határozza meg. Biró Annamária könyve ezeknek a vitáknak az eredettörténetét keresi egy, a 18-19. század fordulóján magyarok és szászok/németek között lezajlott, az erdélyi nemzetek eredettörténetét érintő tudományos és közéleti polémia rekonstruálásával. A szerző nem elégszik meg a vita dokumentumainak elemzésével, hanem azokra az intézményes viszonyokra, kapcsolathálókra és -rendszerekre is kíváncsi, amelyek a vitapozíciókat érthetővé teszik. A vita két központi szereplője (A. L. Schlözer, Aranka György) munkássága is érthetőbbé válik ezáltal, illetve annak a korszaknak bizonyos vonatkozásai, amelyet "felvilágosodásnak" nevezünk...
16%
2700 Ft2268 Ft Kosárba

Angol fogalmi idioma szótár

Angol idiómák és magyar megfelelőik

Dávid Gyula

Fogalmi rendszer
A Fogalmi Idióma Szótár teljesen szakít ez összes eddigi idióma szótár gyakorlatával. Nem A-Z rendezési elv alapján tárgyalja a mintegy 4500 angol idiómát, hanem fogalmak szerint csoportosítja azokat. Ráadásul a fogalmi elrendezés további lehetőséget kínál arra, hogy metafora-metonímia csoportokba sorolja az idiómákat.

16%
5990 Ft5032 Ft Kosárba