Szűrő

Carl Gustav Jung könyvek

Az archetípusok és a kollektív tudattalan - C. G. Jung összegyűjtött munkái 9/1

Turóczi Attila

Carl Gustav Jung

Az archetípusok és a kollektív tudattalan C. G. Jung analitikus felfogásának központi fogalmai. Eredetüket a szerző legkorábbi publikációjáig, a Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene (1902) című orvosi disszertációig követhetjük vissza, amelyben egy fiatal hisztériás médium fantáziáiról számol be, és hasonló forrásokat követve vizsgálódik.
30%
7990 Ft5593 Ft Kosárba

Lélektani típusok

öM 6. kötet

Carl Gustav Jung

Az életműsorozat legújabb kötete a szerző egyik legismertebb munkája, amely eddig csak kivonatosan jelent meg magyar nyelven. Jung ebben az alapművében a lélek bizonyos tipikus struktúráit és működési módjait mutatja be, hogy segítse önmagunk és embertársaink megértését.

30%
5995 Ft4197 Ft Készletfigyelés

Az alkimista elképzelésekről (ÖM 13)

Carl Gustav Jung

A kötetben olvasható öt hosszú tanulmány az alkímia filozófiai és vallási vonatkozásait tárgyalja. Ezekben Jung több állandó témáját dolgozza fel új megközelítésből. Különösen sok illusztrációt használ mondanivalója szemléltetésére: a könyvet pácienseinek rajzai és festményei egészítik ki.
30%
5950 Ft4165 Ft Készletfigyelés

A személyiség fejlődése (öM 17. kötet)

Carl Gustav Jung

Ez a kötet olyan válogatás, amely Jungnak a gyermekkor pszichológiájáról szóló írásait tartalmazza. Ezek cáfolják azt a még mindig közkeletű előítéletet, hogy C. G. Jung pszichológiája csupán az élet második felével foglalkozik, illetve végső soron arra vonatkozik. Egy olyan korban, amikor az összes nevelési alapelv megkérdőjeleződik, minden olvasó sokat tanulhat Jung írásaiból, mivel ő bizonyos szempontból pedagógiai problémákkal foglalkozik.

30%
3290 Ft2303 Ft Készletfigyelés

Freud és a pszichoanalízis (öM 4. kötet)

Carl Gustav Jung

Jelen kötet Jung 1906 és 1916 között született fő˜bb műveit tartalmazza Freudról és a pszichoanalízisrő˜l. Aki ismeri Jung műveit, megállapíthatja, hogy gyakran történik bennük utalás Freud nézeteire vagy elméleteire: a szerző˜ érdeklő˜dését a századelő˜tő˜l egészen élete végéig lekötötte ezek kommentálása. E kötet ugyan nem ad átfogó képet Freudról és a pszichoanalízisrő˜l, azonban kellő˜ áttekintést nyújt arról, hogyan változtak Jung nézetei a témáról.

30%
4950 Ft3465 Ft Készletfigyelés