Szűrő

Októberi stációk

Nagy Gáspár és 1956

Pécsi Györgyi

Ahogy Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról az ’56-os forradalomnak, úgy vált
Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam 9 éves (1984) című költeménye, melyben Nagy
Imre eltemetését és a gyilkosok néven nevezését követelte, a forradalom
emlékezetének ikonikus versévé.
24%
3500 Ft2660 Ft Kosárba

56 vers

Szepesi Attila

Furfangos diákok, akik az átöltözött és bujkáló ávósokat keresik. Kiégett tankok a járdaszélen.
Mendemondák, a városi folklór félálomi történetei.
24%
1950 Ft1482 Ft Kosárba

1956 Erdélyben és ami utána következett

Dávid Gyula

A Magyar Autonóm Tartományból az a jelentés futott be, hogy Erdőszentgyörgyön a
hőerőmű udvarán valaki ledöntötte Sztálin szobrát; Hajdu Zoltán író jelentette, hogy mellette
az autóbuszban valaki azt mondta: „inkább haljunk meg fegyverrel a kézben, mint éhen”;
Tóth Ödön kulák Zoltán községben azt kiabálta az utcán, hogy „eljött a mi időnk”; az uzoni
körorvos azt mondta, hogy Vasile Lucát is rehabilitálni kellene, mint ahogy Nagy Imrét
rehabilitálták; a csíkszeredai Fodor Imre pedig kijelentette, hogy azért, ami Magyarországon
történt, a kommunisták a felelősek.
24%
3500 Ft2660 Ft Kosárba

Csíksomlyó a népi vallásosságban

Tánczos Vilmos

Csíksomlyó hagyományosan a katolikus székelyek és a moldvai csángók búcsújáróhelye volt, de 1990 után a világ teljes magyarságának zarándokhelyévé lett − felekezeti hovatartozástól függetlenül. A kegyhelyet nap mint nap vallásos hívek és turisták sokasága látogatja, a nagy pünkösdszombati búcsúra érkezők száma pedig több százezer főre tehető.

Tánczos Vilmos, a kolozsvári egyetem tanára évtizedek óta foglalkozik a témával, ebben a lenyűgözően gazdag kötetben legújabb kutatásait adja közre, nagyon sok fotóval illusztrálva.
24%
4935 Ft3751 Ft Kosárba

Az irodalom: nélkülözhetetlen

Vasy Géza

Népiesség az ezredfordulón – a falu átalakulása az irodalomban – a hatvanas évek irodalompolitikája – az irodalmi értékrend változásai: csak néhány téma Vasy Géza új könyvének első feléből. A továbbiakban sem távolodik messzire e témakörtől. Több írásban elemzi Illyés Gyula életművét, majd rövid áttekintéseket kínál, a többi között Ágh István, Marsall László,  Sánta Ferenc, Utassy József életútjáról. A röviden is sokat mondó írások bizonyítják: van élet a posztmodernen túl, az irodalmi érték nem valamely irányzatból, hanem a tehetségből sarjadzik.
24%
3500 Ft2660 Ft Kosárba

Műtücsök opál mezőkön

Falusi Márton

Falusi különös fénytörésben látja és láttatja irodalmi hagyományainkat: kivételes tárgyismerettel, elméleti felkészültséggel illeszti őket a világirodalom nagy folyamataiba. Új hang, új gondolatok, új szemlélet – a Szerző új kötete figyelemre méltó, fontos lépés a magyar irodalmi modernizáció folyamatában.
24%
3150 Ft2394 Ft Kosárba

Két kultúra között

Művelődéspolitikai írások 2. kötet

Németh László

Németh László küldetéstudata, tapasztalata, irodalmi tudása, szépírói képességei, társadalmi ismeretei összegzéseként születtek meg a magyar közművelődésről szól tanulmányai, amelyek jelentős része kötetben eddig csak egyszer jelent meg. Ezek az írások meghökkentően, sokszor fájdalmasan időszerűek ma is.

A 2015-ben megjelent első kötet után most a második, záró kötetet vehetjük kézbe, mely a napjainkban szinte legégetőbbé vált oktatásügyről szóló tanulmányait adja közre Németh Lászlónak. Iskolaügyünk minden szereplőjének ajánljuk!
24%
2415 Ft1835 Ft Kosárba

Hajnali részegség - In memoriam Kosztolányi Dezső

Réz Pál, aki Kosztolányi Dezső egyik legavatottabb ismerője, úgy állította össze Domokos Mátyás sorozatszerkesztő részére a Kosztolányiról szóló kötetet, hogy egy élvezetes és szórakoztató életrajzot, monográfiát kapunk, amit majdnem százan írtak, magával Kosztolányival együtt.
24%
2900 Ft2204 Ft Kosárba

Öröklét. In memoriam Weöres Sándor

A költő születésének 90. évfordulója alkalmából olyan Weöres-képet mutat meg a levelekből, dokumentumokból és kritikákból álló kötet, amely méltó az alkotó életművének korszakos jelentőségéhez.
24%
2900 Ft2204 Ft Kosárba

Ének a szegénységről (In memoriam Móra Ferenc)

Lengyel András

Csak azokból lesz ifjúsági író, nemzedékek kedvence, aki igazi író, hiszen ért a gyermek nyelvén is! Móra, a szegedi író, hírlapíró, múzeumigazgató, a legjobb nagypapa a szegények szószólója volt haláláig. Sok neves kortárs mutatja be ezt az életutat és pályaképet. Sorozatunk 34. kötete.
24%
2900 Ft2204 Ft Kosárba

Fáklya volt kezemben - In memoriam Móricz Zsigmond

Márkus Béla

In memoriam sorozatunk 35. kötete. A nagy óriásról, Móricz Zsigmondról válogatta össze a recepciót Márkus Béla, megküzdve a hatalmas életmű és a még hatalmasabb róla szóló írás egybeszerkesztésével, Nyilas Misitől Bethlen Gáborig. A sorozatszerkesztő Domokos Mátyás még látta ezt a kéziratot.
24%
2900 Ft2204 Ft Kosárba

Forgatások mosolya - Anekdoták a magyar film történetéből

Dallos Szilvia

Két évtizeddel ezelőtt, amikor ez a kötet megjelent, Fodor András a következőket írta róla: „Dallos Szilvia valódi eseteket felsorakoztató anekdotagyűjteményében többről van szó, mint filmről, forgatásról, kis ügyetlenkedésekről és mulatságos esetekről. Valóságos társadalomrajz és művelődéstörténet bontakozik ki ezekből a feljegyzésekből, amiket az olvasó élvezni fog s észrevétlenül lesz részese egy művészeti ág, szakma belső életének, ugyanakkor annak, ami rajta kívül az országban és a világban történt…”
24%
3300 Ft2508 Ft Készletfigyelés

Szimat naplója

Dallos Szilvia

A színésznő, író ebben a naplóban szeretett kutyáin keresztül valójában a saját hétköznapjait írja meg, a bejegyzések ideje 2009. december 29-étől 2014. március 27-ig tart – de valójában egészen a gyermekkoráig visszaemlékezik, hiszen az első kutya egy óvóhelyen volt „félig” az övé… Színes képekkel!
24%
3500 Ft2660 Ft Kosárba

Itália vonzásában

Sárközy Péter

Akár az összeállítás mottójaként is szerepelhetne Lászai János gyulafehérvári főesperes, római magyar gyóntatópap 1523-as, a Santo Stefano Rotondo-templomban található síremlékének latin epitáfiuma: „Roma est patria ominum fuitque”, azaz „Róma mindannyiunknak közös hazája volt és marad mindörökre”.
24%
3885 Ft2953 Ft Kosárba

A nagyúr - Bánffy Miklós emlékezete

Az Emlékezet sorozat újabb kötete egy méltánytalanul háttérbe szorult, kissé elfelejtett, újrafelfedezésre váró erdélyi író, losonczi gróf Bánffy Miklós személyiségét és munkásságát szeretné az érdeklődés középpontjába állítani. Főnemesi származásának hangsúlyozása nemcsak származása és neveltetése, mint meghatározó kiindulópont miatt fontos, egyúttal utalás arra a tényre, hogy végre egy olyan arisztokrata, aki nemcsak írni tud, hanem egyetemes – mondhatnám klasszikus esztétikai – értékeket is hordoz.
24%
2990 Ft2272 Ft Kosárba

Így éltünk a Délvidéken Hagyaték - Második és Harmadik könyv

Burány Béla

Burány Béla (1931-2008) orvosprofesszor, néprajzkutató, szociológus, közíró Zentán született. A Vajdaságban elsőként tette le az epidemiológusi szakvizsgát; 1988-tól rendes tanár volt az Újvidéki Egyetem orvosi fakultásán. 1999-ben Mocsáry-díjjal tüntették ki, amelyre "Németh László-i teljességű hungarológiai munkásságával, különösen népe biológiai pusztulása gondjának a tudatosításával szolgált rá".
24%
3500 Ft2660 Ft Kosárba

Borongós ég alatt - Sajtótörténeti tanulmányok 1980-2014

Cseke Péter

A Szerző kolozsvári egyetemi oktató, aki 1990 őszétől a friss szemléletű újságírói nemzedékek kineveléséért vállalt meghatározó szerepet. A ma már közel kétszázhuszonöt éves erdélyi magyar sajtó funkcionális történetének vizsgálata során elsősorban a kisebbségi sajtónyilvánosság kiépítése s működése kötötte le érdeklődését.
24%
3500 Ft2660 Ft Kosárba

Krízis és karnevál - Hamvas Béla emlékezete

Az Emlékezet sorozat szám szerint utolsó darabja készült el Ambrus Lajos-nak, az életművet kitűnően ismerő írónak az összeállításában. Nehéz feladat volt a recepció összeállítása, hiszen Hamvas Bélának ígéretes indulás után politikai okokból évtizedes hallgatás és elhallgatás következett, viszont a mű és életmű utóélete annál gazdagabb!
24%
2900 Ft2204 Ft Kosárba

Andata e ritorno - Római jegyzetek, 1990-2015

Sárközy Péter

A kötet Sárközy Péternek, a római Sapientia Egyetem professzorának azokat a tanulmányait és publicisztikai írásait tartalmazza, melyeket az utóbbi 25 évben írt, és amelyekben olaszországi szemszögből elemzi a rendszerváltás utáni hazai politikai és kulturális életben bekövetkezett pozitív változásokat, illetve máig meglevő anomáliákat – utóbbiakat olyan szarkazmussal, mely ezekkel a szomorú, már-már kétségbeejtő történésekkel minden ellenére mosolyra ingerli az olvasót, és igazán élvezetessé teszi a könyvét.
24%
3150 Ft2394 Ft Kosárba