Szűrő

Vallás, mitológia

90 nap a szcientológusok közt

Klenk-Sipos Rita

Szilvási Endre

90 NAP A SZCIENTOLÓGUSOK KÖZT „Pénzközpontú”, „agymosó”, „a világtól elzárkózó”, tehát mindenképpen „gyanús szekta”. Sokan hallhattak már ilyen vagy ehhez hasonló megbélyegzéseket a Szcientológia Egyházzal összefüggésben említve.
24%
6990 Ft5312 Ft Kosárba

Hénok apokalipszise - Helikon Zsebkönyvek 123.

Hénok apokalipszise egy Kr. e. II. század elején keletkezett, nem kanonizált írás, amely csak görög és etióp változatban maradt fenn. Közvetlenül kapcsolódik a Bibliához, a Mózes I. könyvének 6. részében leírtakhoz.
24%
1999 Ft1519 Ft Kosárba

Eretnekek vagy mártírok?

Fabiny Tibor

Az Eretnekek vagy mártírok a korai angol reformáció két kiemelkedő személyiségének, William Tyndale és John Frith munkásságát mutatja be, elsősorban a nagy humanista, Morus Tamással folytatott hitvitáikon keresztül.
24%
4990 Ft3792 Ft Kosárba

"Megkoronáztad"

A házasságkötés misztériuma

Papp Miklós

Mit jelent a koronázás a görögkatolikus esküvőn? Miért a pap húzza fel a házasulandók ujjára a gyűrűt? Mit jelképez az ifjú pár kis körmenete? – ilyen és ehhez hasonló kérdések szokták foglalkoztatni azokat, akik részt vehetnek egy pompás, csodaszép görögkatolikus házasságkötési ceremónián.
24%
3290 Ft2500 Ft Kosárba

21 lecke a 21. századra - puha kötés

Yuval Noah Harari

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, és melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései?
24%
4490 Ft3412 Ft Kosárba

Krisztus hadvezére, 2. kötet

Szent II. János Pál életrajza, 2. kötet

Jolanta Sosnowska

A világ evangelizálásának újabb mozgalmas fejezetébe lép „Krisztus hadvezére” életútjának második kötete. A misszióknak egy időre gátat vetett a lengyel pápa ellen elkövetett merénylet.
24%
9950 Ft7562 Ft Kosárba

Az örömök útján

Csaba testvér gondolatai derűről, jóságról, hitről és bizakodásról

Böjte Csaba

Ebben a könyvben én a rosszal nem csatázok, csak olyan gondolatokat próbálok megfogalmazni, melyek engem a fényre vittek, örömmel, békével töltöttek el.
24%
2990 Ft2272 Ft Kosárba

Upanisadok II. - Cshándógja-upanisad

Helikon Zsebkönyvek 117.

Az ind-hindu hagyomány késő védikus korszakából (nagyjából az i. e. 700 körüli időszakból) származó szent iratai az upanisadok, melyek titkos tanításokként a legősibb metafizikai tudást közvetítik többnyire a mester és tanítványa közti dialógusok segítségével. (Maga az upanisad szó jelentése is "a mester mellé telepedés".)
24%
1999 Ft1519 Ft Kosárba

Upanisadok I. - Brihadáranjaka-upanisad

Helikon Zsebkönyvek 116.

Fórizs László

Az ind-hindu hagyomány késő védikus korszakából (nagyjából az i. e. 700 körüli időszakból) származó szent iratai az upanisadok, melyek titkos tanításokként a legősibb metafizikai tudást közvetítik többnyire a mester és tanítványa közti dialógusok segítségével.
24%
1999 Ft1519 Ft Kosárba

Hermész Triszmegisztosz bölcsessége

Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

„Ami alant van olyan, mint ami fent van, és ami fent van, olyan, mint ami alant van, az Egy csodájának kiteljesedésére."
Ez a tudás nemcsak Istenről, az istenek és az ember teremtéséről, a világ égi szférákból álló felépítéséről, de a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól.
24%
4999 Ft3799 Ft Kosárba

Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei

Kalkuttai Teréz Anya

Nem hinném, hogy bármiféle különleges képességeim lennének. Semmit sem várok el a munkámért cserébe. Ez az Ő munkája. Én csupán egy aprócska ceruza vagyok a kezében. Ő gondolkodik. Ő ír. Ez nem a ceruza érdeme. A ceruza mindössze rendelkezésre áll, hogy használhassák.
24%
2490 Ft1892 Ft Kosárba

Krisztus hadvezére

Szent II. János Pál életrajza, 1. kötet

Jolanta Sosnowska

A lengyel pápa iránti csodálatból született ez a könyv, ám tiltakozásként is a krémesért rajongó, jóságos öregember ábrázolása ellen, amely alakjának, végtelenül gazdag hagyatékának és óriási tekintélyének lekicsinylését jelenti.
24%
9950 Ft7562 Ft Kosárba

Edd meg a Buddhát - Élet és halál egy tibeti városban

Barbara Demick

Tibetet a nyugati világ egy nomád, pásztorkodó életmódot folytató nép hazájának ismerte, amelyet kolostorokban élő, buddhista szerzetesekből álló spirituális közösség - élén a Dalai Lámával - vezet. Ez az idillikus kép a "világ tetején" elhelyezkedő, megközelíthetetlen és misztikus országról azonban pillanatok alatt romba dőlt, amikor a kínai kommunista hadsereg 1950-ben "felszabadította a feudális elnyomás alatt élő" tibeti népet, és megszállta az országot.
24%
3999 Ft3039 Ft Kosárba

Szerelmes istennők

Szunyogh Szabolcs

Az ősmítoszok gyakran brutálisak és heves erotika fűti át őket, nyilván nem függetlenül attól a ténytől, hogy fiatal emberekből állt a törzs, harmincöt-negyven évesnél idősebbek már ritkán akadtak.
24%
3600 Ft2736 Ft Kosárba

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Kozák Péter

A gazdagon illusztrált kötet a magyarság történetének első háromszáz évét tizenkét szent vagy szentéletű boldog nő alakján keresztül mutatja be. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival.
24%
6990 Ft5312 Ft Kosárba

Az Ószövetség teológiai üzenete

Karasszon István

Az Ószövetség vagy Héber Biblia magyarázatának számtalan megközelítési módja lehetséges, és valóban, számtalan magyarázat született: irodalmi és ikonográfiai, régiségtani és történeti, geográfiai és botanikai – és még ezernyi egyéb szempont szerint történt és történik a szövegek újracsoportosítása és (át)értelmezése.
24%
3990 Ft3032 Ft Kosárba

A valdensek nyomában

A valdens értékközvetítés és nevelés a kezdetektől a 19. századig

Bognárné Kocsis Judit

A valdensek – kicsiny létszámuk ellenére – egy napjainkban is aktív közösségi életet élő, 12. századi eredetű keresztyén vallási csoport. Rendkívül értékes, ősi kultúrát őriznek, hagyományaik, szellemi hagyatékuk páratlan a maga nemében.
24%
2790 Ft2120 Ft Kosárba

A fény szavai

Pio atya

„Semmi, de semmi nincs körülöttem, csak halványan pislákoló fények suttogják azt a sűrű sötétségben, hogy Isten a jóságban lakozik!”
24%
2990 Ft2272 Ft Kosárba

Bevezetés a vallás lélektanába

Dr. Kühár Flóris

A szerző könyvében bemutatja az ember viszonyát a hit és a vallás világában: - az ősi ember irányultsága a szellemi világ felé, - a vallásos élmények lélektani hatása, - a vallás és a teológia, - a valláslélektan jelentősége.
24%
2300 Ft1748 Ft Kosárba

Manassé imája

Lectio Divina sorozat

Zsellengér József

Manassé imája a bibliai irodalom egy kevéssé ismert deuterokanonikus (protestáns szóhasználattal: apokrif) könyve. Ez az egyik legszebb korai zsidó imádságunk, amely bizonyítja azt is, hogy az ima nem kísérő jelensége, hanem forrása a cselekedeteknek.
24%
2490 Ft1892 Ft Kosárba