Szűrő

Irodalomtudomány

Pilinszky János színházi és filmes víziója ma

2021-ben kettős évfordulót ünnepelhettünk: 100 éve született és 40 éve halt meg Pilinszky János. Életműve azonban máig élő - sőt, az évek számos új kutatást inspiráltak az alkotó halála után is. Ezek közé tartoznak a színházi és filmes víziójával kapcsolatos vizsgálatok.
24%
3990 Ft3032 Ft Kosárba

Konzervatív gondolatok

"A konzervativizmus nem elsősorban egy elmélet, hanem egy attitűd. Ez egyfajta életforma, vagy életmód, vagy életfelfogás. Csak akkor alvad elméletté, amikor valami kihívás éri. A konzervativizmus egy reakció, nem egy akció." "A konzervatív ember alázattal viseltetik, tud arról, hogy mennyi mindenről nem tudunk. Ez a tudó nemtudás. Docta ignorancia."
24%
2490 Ft1892 Ft Kosárba

Változatok az "aha-élményre"

Írások a magyar-zsidó együttélés (és a magyar-magyar kapcsolatok) tárgyköréből

Borsi-Kálmán Béla

A kötetbe sorolt, az elmúlt hét-nyolc évben keletkezett esszéknek egy (a Kádár József-reminiszcencia) kivételével, bár többnyire akaratlanul, a "zsidó-problematika" a kovásza.
24%
3490 Ft2652 Ft Kosárba

Irodalomelmélet

Nagyon rövid bevezetés

Jonathan Culler

Jonathan CULLER amerikai irodalomkritikus. Az amerikai irodalomelmélet egyik legmeghatározóbb alakja, művei számos kérdéssel foglalkoznak, a költészet legelemibb kérdéseitől elkezdve az elmélet és az irodalom összefügéseiig.
24%
5000 Ft3800 Ft Kosárba

Petőfi Sándor emlékezete

Petőfi recepcióját, hagyományát, jelenlétét a halála után eltelt több mint másfél évszázadban és a jelenben áttekinteni szinte lehetetlen feladat; a róla s...
24%
4980 Ft3785 Ft Kosárba

A holland nyelvű irodalom története

A holland nyelvű irodalom története hiánypótló munka. Nem törekszik teljességre, de reményeink szerint egy nagyrészt ismeretlen, izgalmas, új világgal való...
24%
5980 Ft4545 Ft Kosárba

Kísért a múlt

Lélekmérgező írók és ami mögöttük van

Arday Géza

A kötet egy speciális, 1945 utáni jelenséget vizsgál, ugyanis mindennapi életünk részévé vált a következmények nélküliség, amely általános értékválsághoz vezetett. A könyv elsősorban a Rákosi- és a Kádár-korszak funkcionáriusgyerekeinek írói munkásságát és emberi hátterét vizsgálja.
24%
2990 Ft2272 Ft Kosárba

Tamási Áron

Izsák József

Az olvasó Izsák József Tamási Áronról szóló kismonográfiájának harmadik kiadását tartja a kezében. Az első kiadás ötvenhárom évvel ezelőtt, 1969-ban jelent meg Bukarestben. Személyes emlékeim fűződnek a monográfia megírásának történetéhez, akárcsak édesapám egész életpályájához.
24%
3500 Ft2660 Ft Kosárba

Az én Tamásim

Hódolat versben, drámában, prózában

Tamás Menyhért

125 éve született Tamási Áron, erre a különleges ünnepi alkalomra gyűjtötte egybe a róla és hozzá írtakat a "gyökérzetben földije", hiszen a Székelyföldről Bukovinába elűzöttek sarjaként érkezett az anyaországba Tamás Menyhért is, bár ő karonülőként.
24%
2500 Ft1900 Ft Kosárba

Hangok és szavak erdeje

Pintér Tibor

Mit is vesz kezébe az emberélet útjának bármely felnőttkori szakaszában, aki A hangok és szavak erdejébe téved? Pintér Tibor tanulmányokkal, könyvek bemutatásával vezet bennünket ebben a világban.
24%
3590 Ft2728 Ft Kosárba

Algír nyomornegyedétől a Nobel-díjig

Tanulmányok Albert Camus-ről

Magyar Miklós

A tizenkilenc tanulmányt magában foglaló kötet a Nobel-­díjas Albert Camus életét és életművét mutatja be. Az első ember című posztumusz, önéletrajzi ihletésű regényéből megismerjük a kivételes képességekkel rendelkező, ám mély nyomorban élő, apa nélkül, írástudatlan anya és zsarnok nagymama mellett felcseperedő gyermek iskolás éveit.
24%
2990 Ft2272 Ft Kosárba

A tizedik kapu

Száz Pál

A haszidizmus, a kelet-európai zsidóság kegyességi mozgalmának szépirodalomra tett hatása közismert, sajátos irodalmi jelenség, amelyről azonban a magyar irodalom kontextusában alaposabb vizsgálat nem készült még.
24%
2700 Ft2052 Ft Kosárba

Teherpróba

Egy irodalompolitikus pályájának kritikus pontjai

Pándi Pál

A tekintélyes és népszerű, ugyanakkor sokak által bírált, olykor „rettegett” irodalomtörténész, Pándi Pál életútjának és munkásságának homályban maradt szakaszairól, elágazásairól ad izgalmas áttekintést a Teherpróba.
24%
6999 Ft5319 Ft Kosárba

Zbogom, Zagrebe - Isten veled, Zágráb

Lőkös István

Megnézzük Zágrábot… S már indulunk is lefelé: az intézet előtt hatalmas fekete Chevrolet, Krleža szolgálati kocsija. Josip, a sofőr megkapja az útvonalra vonatkozó információkat, s indulunk is a rövid városnézésre – útba ejtve a Trg Republikét – a zágrábiak ekkor is csak Jelačić placnak mondják.
24%
3990 Ft3032 Ft Kosárba

Utolsó útitársak

Pór Péter

Ekötet tanulmányait az utolsó években írtam, részint a magam kezdeményezésére, részint felkérésre, és csak olyan műveket taglalok, amelyeket különös tetszéssel és elmélyültséggel olvastam s esetleg olvasok újra, tanúságul arra is, hogy öreg korában az ember a saját nemzedékét érti meg a legjobban.
24%
3500 Ft2660 Ft Kosárba

"Maszk nem takarta már" - Nemes Nagy Ágnes-képeskönyv

Nemes Nagy Ágnes

Nemes Nagy Ágnes hagyatékában fennmaradt fényképei felvillantják életének főbb szakaszait nem éppen idilli gyerekkorától tündöklő fiatalságán és küzdelmes alkotóévein át irodalmi szerepének kiteljesedéséig. Minden fényképről ugyanaz a tiszta és áthatóan okos tekintet néz vissza. A fényképeket verseiből, prózai írásaiból, interjúiból válogatott szövegek kísérik, amelyek végigkövetik Nemes Nagy Ágnes életét, bemutatják nézeteit a világról és az irodalomról, és mint egy kis breviárium, válogatást nyújtanak életművéből.
24%
5999 Ft4559 Ft Kosárba

Párbeszédkísérlet - A kérdező: Szigeti László

Mészöly Miklós

A Párbeszédkísérlet sok témát érintő, gazdag beszélgetéssorozat, amelyet Szigeti László 1994 és 1996 között vett fel Mészöly Miklóssal 15-18 ülésben, nagyrészt Kisorosziban, Budapesten, a Városmajor utcai és a Guyon Richárd utcai lakásban, valamint Dunaszerdahelyen. A kötet a rögzített beszélgetések jelentős részét tartalmazza szerkesztett és Mészöly által autorizált formában.
24%
3990 Ft3032 Ft Kosárba

A drámaírás művészete

Egri Lajos

A drámaírás művészete – mely eredetileg drámaírók, színházi emberek számára készült – a XX. század második felére a forgatókönyvírók Bibliája, féltve őrzöt...
24%
3990 Ft3032 Ft Kosárba

A behódolt velszi bárdok kora

A magyarországi írók és a hatalom viszonya a Rákosi- és a Kádár-korszakban

Beke Albert

Őszinteség nélkül nincs művészet. Egy diktatúrában pedig a művész, vagyis az író nem lehet őszinte. Folytathatunk-e eszmecserét az irodalomról egy olyan ko...
24%
3990 Ft3032 Ft Kosárba

„hol győztes bárdok énekelnek”

Olvassuk együtt! IX.

Szepes Erika

Verselemzéseket írni úgy, hogy azok versértelmezések legyenek egy olyan korszakban, amikor a versek értelmezhetőségét az irodalomtörténészek jó része kétségbe vonja, kemény vállalás, amelyet az irodalomelméleti közmegegyezés egy része tudatlanságnak, tájékozatlanságnak vagy egyenesen őskonzervatív konokságnak minősít.
24%
3490 Ft2652 Ft Kosárba

Könyv könyv mellett

Műv(ész(et))ek vonzásában – az író új (ál)arcai

Gion Nándor

„Az izgalmas cselekmény többnyire közönségsikert biztosít a könyveknek. Fordulatosságával és feszültségével leköti a figyelmet, a középszerű olvasót is kizökkenti kényelmességéből, sőt az effajta izgalom fedezéke mellett szinte észrevétlenül polgárjogot nyer a súlyosabb mondanivaló is…"
24%
4990 Ft3792 Ft Kosárba