Szűrő

Kronosz Könyvkiadó Kereskedelmi, Szolgáltató és Oktatási Kft. könyvei

Makó szomszédja Jeruzsálem

Történelem, politika, sajtó, irodalom (1993-2013)

Nyerges András

Nyerges András esszéiről: „Kiválóan megírt, izgalmas, szellemes szövegek, nagyon aktuálisak és akkora tudás, áttekintő képesség és kutatómunka van mögöttük, hogy le a kalappal! Nyergest a tények izgatják, az adatokhoz ragaszkodik, mindahhoz, ami régi szövegekből kiolvasható.
16%
2650 Ft2226 Ft Kosárba

Weiszmayer és Fuchs

Radnóti Ilona

A kötet Radnóti Ilonának, a pécsi Janus Pannonius Múzeum 2009-ben elhunyt történész-muzeológusának a baranyai zsidósággal kapcsolatos írásait gyűjti egy csokorba.
16%
3800 Ft3192 Ft Kosárba

Jobboldali radikálisok Magyarországok

Vonyó József

A szélsőjobboldali eszmék – melyek képviselői a 20. század első felében Európa-szerte mozgalmakat, pártokat szerveztek, s több országban hosszabb-rövidebb ideig a hatalmat is birtokolták – Magyarország korabeli életében is jelentős szerepet játszottak.
16%
2800 Ft2352 Ft Kosárba

A magyar színháztudomány kortárs irányai

Kiss Zoltán

A kötet a 25 éves a színházi képzés a Pécsi Tudományegyetemen: A magyar színháztudomány kortárs irányai címmel 2012. március 23–24-én Pécsett megrendezett konferencián elhangzott előadások válogatott, szerkesztett változatait tartalmazzák.
16%
2200 Ft1848 Ft Kosárba

Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig

Fedeles Tamás

Pécs több mint két évezredes múltra visszatekintő története régóta foglalkoztatja a kutatókat, ennek ellenére a város évezredeket átívelő morfológiai, topográfiai fejlődését bemutató összefoglaló munka mindezidáig még nem született. A Magyar Várostörténeti Atlasz program keretében néhány éve...
16%
3800 Ft3192 Ft Kosárba

Gyilkos nem távozhat szabadon?

Démosthenés Aristokratés elleni beszéde avagy pillanatkép az athéni demokráciáról

Vilmos László

Az elkövetőnek ne essen semmi bántódása ezt megelőzően; bizony, így gondoskodott előrelátóan egész polgári közösségünk kegyességéről [tiszta­ságáról]. Hogy is van ez? Nem lehet előre tudni ez valamennyiünkre érvényes , ki válhat közülünk gyilkossá.
16%
1950 Ft1638 Ft Kosárba

Előzetes kérdések

Rohonyi Zoltán emlékkönyv

Ezt a kötetet nem emlékkönyvnek terveztük, hanem tisztelgő, születésnapi ajándéknak. A kötet szerzőit eredetileg tehát arra kértük föl, hogy saját kutatási területükről hozzanak valami ajándékot tiszteletük kifejezéseként.
16%
1950 Ft1638 Ft Kosárba

Börtönügyi lexikon

Bencze Béla

A börtön több ezer éves intézmény, már a legrégebbi írott emlékek is tanúskodnak alkalmazásáról, mint a bűncselekmények büntetés-végrehajtási eszközéről.
16%
4800 Ft4032 Ft Kosárba

Öttorony

Nagy Imre

A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a pécsi irodalmi műveltség történetét beszéli el a kezdetektől a huszadik századig.
16%
3500 Ft2940 Ft Kosárba

A Lumiere-örökség I-II.

Filmek az ezredfordulón (1990-2006)

Nagy Imre

A Lumière-örökség című könyv a szerző 1990-től 2006-ig vezetett filmes naplójának eredményeként jött létre, amelynek egyes darabjait korábban filmkritikák formájában publikálta.
16%
4800 Ft4032 Ft Kosárba

Kitaszítva

Gonda Gábor

A könyv négy település, a baranyai Nagynyárád, a Tolna megyei Bonyhád, a nyugat-magyarországi Balf, valamint a ,,leghűségesebb" város, Sopron német lakosságának hányatott sorsát követi nyomon 1944 és 1948 között. Sorra veszi a második világháborút követő esztendőkben lezajlott sorsfordító változásokat, amikor a földreform és a különböző telepítési akciók alapjaiban forgatták fel az itt lakók életét.
16%
4500 Ft3780 Ft Kosárba

Pécs köztéri szobrai

Romváry Ferenc

"A történelmi, építészeti és művészeti emlékekben bővelkedő Pécs közterületein lévő szobrászati alkotások - szobrok, épületplasztikák, emlékművek, emléktáblák - bemutatását tartalmazza a könyv. (...)" (részlet a Bevezetőből)
16%
6800 Ft5712 Ft Kosárba

Pszichobiográfia és irodalom

Bálint Ágnes

A lélektan, a történelem és az irodalom különleges találkozásának dokumentuma ez a könyv. A lélektané, amely az ember megismerését tűzi ki célul (és eközben folyamatos önreflexióra készteti és önismerettel ajándékozza meg), a történelemé, amely időbe, térbe, társadalmi és kulturális kontextusba ágyazza az embert, és az irodalomé, amely a maga sajátos útján az emberi lélekbe tud hatolni...
16%
2500 Ft2100 Ft Kosárba

Egy székely két élete

Kövendi Székely Jakab pályafutása

Péterfi Bence

Vajon hány a középkori Magyar Királyságban élt személyről mondhatjuk el biztosan, hogy rendszeresen járt a Szent Római Birodalom (Német-római Birodalom) területén, ahol jelentékeny birtokokkal rendelkezett, bejáratos volt a német-római császár udvarába, Észak-Itáliában a franciák ellen hadakozott, hovatovább mindezeknek legalább hozzávetőlegesen az okát is tudni véljük?
16%
1950 Ft1638 Ft Készletfigyelés

Klasszikus, kultikus, korfestő

Magyar hangosfilm kalauz 1931-től napjainkig 

Kelecsényi László

Ez a könyv – szerelmi vallomás. A szerzőnek a magyar filmhez fűződő, állandóan újra kezdődő viszonyának gyümölcse. Több mint egy évtizede jött először a világra, aztán másodjára is megszületett. Korábbi kiadásai már csak közkönyvtárak polcain lapozhatók fel.
16%
2800 Ft2352 Ft Készletfigyelés

Fenn és lenn

Tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára

Müller Péter

Gazdag László

A késő dualizmus éveinek és a két világháború közötti Magyarország – mindmáig ható antagonisztikus politikai-ideológiai törésvonalak kialakulása – időszakának Herczeg Ferenc nemcsak szemtanúja volt jelentős íróként, közéleti személyiségeként, hanem a kor közvéleményének, közgondolkodásának meghatározó formálójaként alakítója is.
16%
2250 Ft1890 Ft Készletfigyelés