Nyereményjáték!

 

Kedves Vásárlóink!

A játék véget ért. Köszönjük, hogy a BOOK24-et választották.

 

A decreceni előadás páros jegyeinek nyertesei:

Nagy Anikó

Szomogyi Annabella

Szaboszlainé Karmazsin Beáta

Szilágyi Szilvia

 

A budapesti előadás páros jegyeinek nyertesei:

Bíró Andrea

Schmidt Annamária

Mohácsi Éva

Krupp Katalin

 

Gratulálunk a nyerteseknek!

A nyerteseket a vásárláskor megadott e-mail címükön értesítettük.

 

 

 


 

Nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi tájékoztató BOOK24 – Lorna Byrne esemény

 

Játékszabályzat:

1. Szervező és lebonyolító

A nyereményjáték szervezője a BOOK24 Zrt. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. - 2. épület 3. emelet), a továbbiakban: „Szervező”). A nyereményjáték lebonyolítója a Szervező megbízásából a Markweb Kommunikációs Szolgáltató Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 2. ép. 3. em., a továbbiakban: „Lebonyolító”), amely teljeskörűen felelős a játék jogszerű lebonyolításáért.

A nyereményjáték nem tartozik a Szerencsejáték szervezéséről szóló tv. 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

2. A játék időtartama

A játék 2019. március 1-től 2019. március 20-ig tart.

3. Résztvevők

Személyi feltételek: A Játékban magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékosok). A Játékban nem vehetnek részt a Szervezővel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és ezen Ptk.-ban megjelölt személyek közeli hozzátartozói. b) A Játékba történő jelentkezésre kizárólag a 2. pontban megadott időszakban van lehetőség; c) A játékban való érvényes részvétel feltétele, hogy a www.book24.hu oldalon már regisztrált Játékosok elfogadják a Játékszabályzat feltételeit és rendelkezéseit.

4. A játékra való jelentkezés módja

A játékban minden olyan BOOK24 felhasználó automatikusan részt vesz, aki a 2. pontban meghatározott időszakon belül bármelyik Lorna Byrne könyvet a kosarába teszi, kifizeti és a csomagját átveszi. https://www.book24.hu/szerzo/lorna-byrne Egy vásárló csak egy nyeremény megnyerésére jogosult, azonban ha többször vásárolt úgy nagyobb eséllyel indul a sorsoláson.

5. Nyeremények a sorsolás időpontja és a kiértesítések módja

A nyeremények sorsolása: 2019. március 22-én kisorsolunk: - 4 db páros belépőjegyet Lorna Byrne budapesti előadására. Az előadás 2019. március 29-én kerül megrendezésre 15 órakor a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban.

- 4 db páros belépőjegyet Lorna Byrne debreceni előadására. Az előadás 2019. március 31-én kerül megrendezésre 10 órakor a debreceni Kölcsey Központban.

A jegyek értéke darabonként 7.990 Ft

A páros jegyek sorsolása a fent megjelölt időszakon belül vásárlók között történik véletlenszám generátor segítségével. Összesen 8 nyertes és 16 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A nyerteseket 2019. március 22-én délelőtt értesítjük ki a vásárláskor megadott e-mail címükön. Amennyiben nem érkezik tőlük válasz a kapott e-mailre, úgy 2019. március 25-én újra értesítjük őket. Amennyiben arra sem érkezik válasz aznap éjfélig, 2019. március 26-án a tartalék nyertesek kerülnek értesítésre.

A nyertesek a páros jegyeket fizikailag nem kapják meg, nevet és személyigzolvány számot kell leadniuk és az esemény helyszínén bemutatniuk.

6. Adófizetés és egyéb költségek

A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség.

7. Nyeremények átvétele

A nyeremények átvétele e-mailen keresztül történik.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő: Név: BOOK24 Zrt.

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. - 2. épület 3. emelet

Telefon: +36 70 949 2665 E-mail: ugyfelszolgalat@book24.hu

Szervező megbízása alapján a Lebonyolító mint adatfeldolgozó végzi a résztvevők személyes adatainak feldolgozását a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából.

Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

A résztvevő a játékon való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy Instagram felhasználóként regisztrált nevét és a játékra történő jelentkezés tényét a Szervező megbízásából a Lebonyolító a játék lebonyolítása okán kezelje. A résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Lebonyolító nem ismeri a résztvevő adatait, így a résztvevő nem tud részt venni a játékban.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: a nyertes a vezeték- és keresztnevének, illetve e-mail címének e-mailben történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a Szervező nevében a Lebonyolító a játék lebonyolítása, nyeremény átadása céljából kezelje. A nyertesek adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

A résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de a nyertes tudomásul veszi, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.

Az adatkezelés időtartama: A nem nyertes résztvevők személyes adatai a nyereményjáték lezárásától számított hat hónapig kerülnek megőrzésre, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos bármely

vitás kérdés eldöntése céljából. A nyertes résztvevők személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azok másolatát. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező, illetve Lebonyolító a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni. Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező, illetve a Lebonyolító az alábbi e-mail címek valamelyikén fogadja: ugyfelszolgalat@book24.hu

jatek@markweb.hu