Holokauszt könyvek, avagy elképzelni a lehetetlent

A könyvek világa sokszínű: olvashatunk kitalált történeteket, romantikus regényeket, fantasztikus vagy sci-fi műfajban íródott köteteket. Az irodalom számos szerzőnek, költőnek ad teret az önkifejezésre, egy másik világ elképzelésére, vagy a valóság ábrázolására. A műfajok között kiváló történelmi könyveket is találhatunk a kínálatban, amelyek visszarepítenek bennünket a múltba. Segítségükkel megismerhetjük az elmúlt korok történéseit, a múlt szokásait és az emberiség történelmének elfeledett vagy éppen máig nyomot hagyó eseményeit.

A történelmi kötetek nagy mennyiségű információval és tudással egészíthetik ki ismereteinket, amelyek segítenek abban, hogy tanuljunk a múlt eseményeiből és átültessük a jó gyakorlatokat a jelenbe. A holokauszt könyvek a történelmi műfaj részét képezik, amelyek bepillantást adnak a második világháború alatt zajlott népirtásba és üldözésekbe. A holokauszt témája a mai korban is nyomott hagyott, ott van a mindennapokban és nem engedi, hogy elfelejtsük. A holokauszt könyvek közös célja, hogy bemutassák az olvasóknak azt a korszakot, példát mutassanak a küzdelemről, az élni akarásról, képet formáljanak a félelemről, a halálról és túlélésről. Bejegyzésünkben négy fantasztikus történelmi könyvet mutatunk be, amelyek betekintést adnak a holokauszt szörnyűségeibe.

Könyvek az embertelenségről

A holokauszt jelensége a náci Németország által kontrollált területekről ered, amikor a második világháború alatt a nemzetiszocialista német kormány eltervezetten és irányítottan népirtást hajtott végre. A holokauszt során körülbelül hatmillió európai, zsidó származású ember esett áldozatul. A náci rendszer emellett más csoportokat is üldözött, mint például a romákat, oroszokat, lengyeleket, a fogyatékkal élőket vagy a homoszexuális beállítottságúakat. Érdemes tudni, hogy a zsidó származású emberek kizárása a civil társadalomból már jóval a második világháború előtt megkezdődött, amikor 1935-ben elfogadták a nürnbergi törvényeket, amelyek többek között kimondták, hogy csak német vagy rokon vérből származók lehetnek birodalmi állampolgárok.

A holokauszt legnagyobb ismertetőjegyei a koncentrációs táborok, amelyeket azért létesítettek, hogy kényszermunkát végeztessenek a foglyokkal, egészen a végkimerülésig. A zsidó származásúakat gettókba zárták, ahonnan tehervonatokkal szállították el őket a táborokba, ahol legtöbbjükre gázkamra általi halál várt.

A holokausztról szóló könyvek célja, hogy segítsék feldolgozni a második világháború alatt zajlott faji megkülönböztetés és népirtás eseményeit. Ezek a könyvek emlékeztetnek minket a szörnyűségekre és az emberi kegyetlenségre, azonban edukációs céllal is szolgálnak, hiszen sokszor szinte emberközeli élményt nyújtanak a körülményekről, eseményekről. A holokauszt könyvek betekintést engednek a túlélők gondolataiba, akiknek a többsége soha nem beszélt az ott átéltekről. Azonban néhányan vállalkoztak arra, hogy szavakba öntsék saját életüket, tapasztalataikat, szenvedésüket és azt, hogyan élték túl ezt az időszakot. Ezek az írók valódi kincseket hagytak az utókorra, amelyek segítenek feldolgozni a múlt traumáját.

Holokauszt könyvek

Robert Merle: Mesterségem a halál

Robert Merle, Goncourt-díjas francia író Mesterségem a halál című könyve 1952-ben jelent meg. Művében korhű képet tár az olvasók elé a holokauszt valóságáról. A könyv az auschwitzi koncentrációs tábor parancsnokának fiktív önéletrajza, amely annyiban tér el a valóságtól, hogy Merle a vezér nevét megváltoztatta, így Rudolf Höß helyett Rudolf Lang néven ismerhetjük meg őt. Merle azért választotta a parancsnoknak ezt a nevet, mert Höß a háború utáni rejtőzködése során a Franz Lang álnevet használta. A könyv különlegessége, hogy a szerző egyes szám első személyben mutatja be Lang tapasztalatait, így a kötet egyfajta önvallomás a háború éveiről, Adolf Hitler kegyetlenségeiről. Merle alapos kutatómunkájának köszönhetően a történet legnagyobb része valóságalapú, így hűen ábrázolja és mutatja be az akkori náci Németország borzalmait. Ez a kötet méltóképp emlékezik meg a holokauszt áldozatairól, hiszen torzítások nélkül írja le ezt a jelentős történelmi időszakot.

 

Timothy Snyder: Fekete Föld

Timothy Snyder amerikai író, történelemkutató igazi specialistája a holokauszt és Közép-Kelet-Európa történelmének. Fekete föld című holokauszt könyvében a tények újraértelmezésével és eddig ismeretlen vallomások felhasználásával kápráztatja el az olvasókat. Félelmetes hasonlóságokat fed fel a múlt és a jelen között, leírja gondolatait a modern világ félreértelmezésével, a jövő veszélyeztetésével kapcsolatban. Snyder szerint a holokauszt Hitler jól átgondolt, hosszú távú tervének első állomása volt, amelyet újabb népirtás és pusztítás követett volna. Azok az okok, amelyek kiváltották Hitler haragját a különböző kisebbségek ellen, a jelenkor problémái is, amelyekre bizonyítékok sorait gyűjtötte össze a szerző. Talán ezek az analógiák tették ennyire híressé művét, amely hatalmas sikert aratott az egész világon. A mű egyszerre rémisztő és fantasztikus, hiszen az emberiség egyetlen vigaszát, vagyis hogy a holokauszt egyszeri és megismételhetetlen, Timothy Synder különböző érvekkel, bizonyítékokkal cáfol meg.

holokauszt könyvek

Jorge Semprun: A nagy utazás

A nagy utazás című holokauszt könyv Jorge Semprun személyes élményeiből született. A spanyol származású, francia nyelven alkotó írót 1943-ban a Gestapo letartóztatta és a buchenwaldi koncentrációs táborba vitte. Könyve szabadulása után tizenhat évvel, 1963-ban, majd 1964-ben magyarul is megjelent, amely négy napba sűríti össze az eseményeket, az „utazás” előtti és utáni emlékeket. Ez a mesterien megszerkesztett regény tartalmazza mindazt, amelyet Semprun említésre méltónak, lényegesnek és közölni valónak érez. Soraiban bemutatja egy politikai fogoly hányattatott sorsát, aki halálfélelemmel zötykölődik a koncentrációs tábor felé. Semprun történelmi regénye mély nyomot hagy az emberben akkor is, ha már úgy gondoljuk, mindent tudunk a holokauszt szörnyűségeiről. Ez a könyv a példa arra, hogyan bántak a foglyokkal, akiket étlen-szomjan, összezsúfolva szállítottak a vagonokban. Talán senki sem csodálkozik, hogy Jorge Semprun tizenhat évet várt arra, hogy előbb elfelejtse, majd felelevenítse A nagy utazásban leírt emlékeit.

 

Kertész Imre: Gályanapló

Kertész Imre Sorstalanság című regénye a legismertebb magyar holokauszt könyvek egyike. Elismert kötetei közé tartozik Gályanapló című műve is, amely napló formájában gyűjti össze a Nobel-díjas magyar író gondolatait. Kertész Imre saját művére egyfajta napló-regény formában tekint, amely harminc éve vezetett feljegyzéseiből áll és egy megtett útról tanúskodik. A Gályanapló valóban segíti az olvasót a nem-felejtésben, hogy mindig emlékezzen arra, hogy egy diktatórikus világban élünk. A szöveg tömör, elvont gondolatokat tartalmaz, amelyek megformálnak egy kerek egész, őszinte történetet. A regény három fő fejezetre tagolódik, amelyek három évtized alkotói periódusait jelzik. Olvashatunk benne kihajózásról, bolyongásról, elengedésről, boldogságról. A középpontban a modern egyén léttel kapcsolatos kérdései állnak, amelyre Kertész Imre a saját, elvont módján ad választ. A Gályanapló egy kivételes szellemi élmény, amelyet egyszer az életben mindenkinek érdemes elolvasnia.

 

Holokauszt könyvek

A történelmi könyvek közül azok, amelyek a holokauszt témakörét ölelik fel, bemutatják a második világháború idején és a háború után zajló népirtás tragikus folyamatát, következményeit. A legtöbb ember, aki átélte ezeket a borzalmakat nem szólal fel a témában, azonban vannak néhányan, akik regények, naplók formájában adják ki magukból gondolataikat, az átélt élmények lesújtó tragikumát. A holokauszt könyveket azért érdemes elolvasni, mert emlékeztetnek minket a szörnyűségekre és segítenek feldolgozni az eseményeket. Annak, aki sosem olvasott még a holokausztról, teljes szívből ajánljuk a bemutatott köteteket, illetve Anne Frank naplóját, amelyben az írónő zsidó lányként mutatja be a német megszállás éveit.