Szűrő

E-könyvek

Képi logika E-KÖNYV

Amint a címe is sejteti, a tanulmány a logikának egy új, virtuális, képi változatát írja le. A módszer a számítógépes modellezés és szimuláció segítségével alkotott, virtuális 3D folyamati kép által jeleníti meg a vizsgált jelenséget, és errõl von le logikai következtetéseket. A képi logika által lehet reprodukálni és, mintegy virtuális valóságában, vizsgálni az anyag mikroszerkezetétõl kezdve, az emberi tudat, valamint a társadalmi kapcsolatok és kommunikáció struktúráin át, egészen az multiverzum modellekig, mindent, ami struktúrát és rendszert alkot. A kiadványban leírt ismeretelmélet kapcsolódik, a szerzõnek – aki a kognitív logika nemzetközi hírû kutatója – „A lét szerkezete” és „Mozgás és struktúra” címek alatt megjelent, további két, a természet végtelenségét és lényegét taglaló munkájához.
5%
1590 Ft1511 Ft Kosárba

A jó kislány E-KÖNYV

Mary Kubica

„Napok óta követem. Tudom, hova jár vásárolni, hová viszi tisztíttatni a ruháit, hol dolgozik. Nem tudom, milyen színű a szeme, vagy milyen a tekintete, ha fél. De hamarosan megtudom.” Az apja tekintélyes bíró Chicagóban, az anyja merev társasági dáma. A családi elvárásokkal dacolva, az ifjú Mia Dennett rajztanárként dolgozik egy belvárosi iskolában. Egyik este a barátjával lenne randija egy bárban, de a férfi nem jelenik meg, és Mia egy titokzatos idegen oldalán távozik. Nyugodt mozdulataival és szerény modorával Colin Thatcher veszélytelen egyéjszakás kalandnak ígérkezik. Ám kiderül, hogy a lány élete legsúlyosabb hibáját követte el, amikor fölment Colinhoz. Colin dolga az volt, hogy egy vad zsarolási akció keretében elrabolja Miát, és leszállítsa a megbízóinak. Csakhogy a terv nem várt fordulatot vesz, mert hirtelen úgy dönt, inkább elrejti a lányt egy eldugott minnesotai nyaralóban, ahol sem a rendőrség, sem az életveszélyes főnökei nem találják meg. Mia anyja, Eve, és Gabe Hoffman felügyelő akadályt nem ismerve keresik őket, ám senki nem sejtheti előre az érzelmi bonyodalmakat, melyek végül a család széthullásához vezetnek.
5%
2990 Ft2841 Ft Kosárba

Optikai tuning E-KÖNYV

Szávai Attila 1978.04.12.-én született Vácott. Jelenleg a nógrád megyei Rétságon él. Tanulmányait Vácott, Rákospalotán (Kovács Pál Gimnázium), majd Budapesten végezte (Budapesti Kommunikációs Fõiskola – OKJ-s újságíró szak). Tagja a balassagyarmati Komjáthy Jenõ Irodalmi és Mûvészeti Társaságnak, alapító tagja a rétsági Spangár András Irodalmi Körnek. Számos hazai és külföldi lap állandó magyarországi szerzõje, több irodalmi díj és szakmai elismerés követi eddigi mûvészeti munkáját. Elsõsorban prózai írásai ismertek, de versei is több szépirodalmi antológiában olvashatóak. Novelláira jellemzõ az irónia, humor, lírai képek, szatíra, a groteszk és az abszurd. 
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Rejtett indíték E-KÖNYV

A szép Elise alig meri elhinni, hogy végre rátalált az igazi szerelem. A férfi, aki elhunyt férjének volt az üzletfele, mindent elkövet, hogy házasságának keserves évei után a legcsodálatosabb érzéki örömökben legyen része. Vincente figyelmes és tüzes szeretõnek bizonyul, pedig csak a bosszú vezérli. Meggyõzõdése szerint Elise a felelõs unokatestvére haláláért, és meg akarja büntetni õt, ám a helyzet még bonyolultabbá válik, amikor az asszony bejelenti, hogy gyermeket vár…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

A Cynthia hajótöröttje E-KÖNYV

A Nordenskjöld-család Svédország egyik leghíresebb tudós-felfedező családja. Utazásaik elsősorban az Északi-sark körül forogtak, térképezési és geológusi-mineralógusi felfedezéseik ma is helytálló, pontos ismeretekkel szolgálnak. Ezen család egyik tagjának az északi jeges tengereken a "Vega" gőzhajtású vitorláson tett utazásaihoz csatlakozik. S ahogy megszoktuk már Vernétől, az igazságmag köré kerekíti izgalmas történetét, melyben most éppen egy északi-sarki verseny, egy csúf hazugság és annak kiderítése kapcsolódik sok-sok kalandon keresztül. A történetmesélésben Jules Vernének ezúttal társa is akad, André Laurie személyében. A magyar fordítást a nagy mesélőnek, Gaál Mózesnak köszönhetjük.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

A sziv könyve E-KÖNYV

Elek apónak ez a könyve melankolikus hangulatú, az ember őszét idéző hangulatú tisztelgés a tisztességben ledolgozott élet bölcsessége, és az öregkor derűje előtt. S bár a fiatalság sokszor okosabbnak hisz magát az öregeknél, Elek bácsi tudja már: ez biza' nem így van. És ezt az olvasó is megérti, ha végigolvassa a derűs, néha szomorkás ám mély életbölcsességet árasztó történeteket. Ezért is ajánlotta Benedek Elek a könyvet szüleinek.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Holdbéli utazás E-KÖNYV

Cyrano de Bergerac regényes alakját a magyar olvasó elsõsorban Rostand népszerû tragikomédiájából ismeri: a kötekedõ, nagyszájú s sziporkázón szellemes párbajhõst és költõt, akinek harciassága gyengéd és érzelmes szívet, és önfeláldozó jóságot leplez. Valóban ilyen volt a történelmi Cyrano is, de még sokkal gazdagabb egyéniség: nemcsak félelmes kardforgató, hanem ismeretekre szomjazó szellem, a hagyományok ellen lázadó materialista gondolkodó, a 17. század elsõ felének egyik legtehetségesebb írója. Igazi halhatatlanságát Cyrano regényeinek, elsõsorban a Holdbéli utazásnak köszönheti. Ez a mû nemcsak úti-, hanem filozófiai regény is, amelynek minden lapján játék és találékonyság, bizarr furcsaság és felvilágosult gondolkodás találkozik. A mindvégig szórakoztató és izgalmas regény engesztelhetetlenül állást foglal az egyházi hatalommal és a skolasztikus világfelfogással szemben. A mû a felvilágosodás egyik igen jelentõs elõkészítõje – így kapcsolódik az emberi haladás állandó áramlatába –, ez adja meg idõszerûségét a mai olvasó számára is.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Így élt Dózsa György E-KÖNYV

Dózsa György, az 1514-es magyar parasztforradalom vezérének alakját, tevékenységét mutatja be Hegedüs Géza könyve. Nemcsak azt tudja meg az olvasó, hogyan élt és harcolt Dózsa György, hanem azt is, hogyan élt tovább neve és szelleme a magyar irodalomban. „Európa története a XIV. századtól kezdve újabb meg újabb parasztfelkeléseket tart számon. (De itt-ott már korábban is találkozunk ezekkel.) Angliában, Svájcban, Franciaországban már az 1300-as évek folyamán megismétlõdõ véres lázadásokban tört ki a szegény nép elkeseredése és szabadságvágya. Az 1400-as években a cseh husziták adtak világraszóló jelet a felkelésekre, Közép-Európában hol itt, hol ott lobbantak fel a parasztháborúk tüzei. Erdélyben 1437-ben volt a Budai Nagy Antal vezette háború. Ezekre következtek a XVI. század magyar, német, hollandus népfelkelései. Dózsa háborúja csak méreteiben volt a legnagyobb a történelmünkben, de még ugyanebben a században – már a mohácsi vész után – elõbb a Délvidéken lángolt fel Fekete Iván (illetve szerb nevén Cerni Jovan) felkelése, azután a tiszántúlon Karácsony Györgyé, és még a következõ, a XVII. században is reménytelen küzdelmekkel próbálkoznak segíteni magukon az elkeseredett parasztok, akiket a hûbéri társadalom emberalatti életre kényszerített.”
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Arséne Lupin bizalmas vallomásai E-KÖNYV

Ami az angoloknak Sherlock Holmes, az a franciáknak Ars?ne Lupin, azzal az aprócska különbséggel, hogy a legendás angol detektív kortársa kifogástalan gentleman ugyan, de mégiscsak egy zseniális betörõ. Ars?ne Lupin szülõatyja Maurice Leblanc (1864?–1941) kortársa volt Sir Arthur Conan Doyle-nak, és hõse, Lupin nagyjából húsz regényben és számtalan novellában bosszantotta az arra rászolgáló gazdagokat. A szociálisan érzékeny, sármos és szoknyabolond bûnözõt Leblanc egy Marius Jacob nevû anarchista betörõrõl mintázta, aki mintegy 150 alkalommal hatolt be fényûzõ palotákba – de sosem ártott a szerinte hasznos foglalkozást ûzõ gazdagoknak, például építészeknek, tudósoknak vagy orvosoknak –, a zsákmány nagy részét pedig a rászorulóknak adta. Maurice Leblanc valamennyi regénye bõ választékot kí­nál izgalmakban, váratlan fordulatokban, és emellett szellemben, kellemben is igen gazdag. Aki örömét leli a klasszikus detektívtörténetekben, ezúttal sem fog csalódni. Ez a könyv a Fapadoskönyv.hu Ars?ne Lupin sorozatának harmadik darabja, hat klasszikus detektívtörténetet tartalmaz: A táncoló napsugarak, A jegygyûrû, Az áruló árnyék, A pokoli csapda, A vörös selyemkendõ, és az Akit a halál kerülget címûeket.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

A szerelem szőnyege E-KÖNYV

A dunántúli magyar élet jó ismerõje Tatay Sándor, õ maga is dunántúli, ott született, ott is él az év nagyobb részében, mindmáig. Egyébként világlátott ember, ifjúságának kalandos éveiben, megszakítva egyetemi tanulmányait, bejárta gyalog Európa jó részét. Volt alkalmi munkás, gyári munkás és tisztviselõ. Az élet ilyen közvetlen közelébõl ismerte meg az itthoni tájakat is, de legfõképp szûkebb hazáját: a badacsonyi szõlõhegyek vidékét. Külön kis világ ez. Az idegen, ha ebbe belepottyan, sokáig esetlenkedhet,  míg végre feltalálja magát.  Ilyen kalandos-kockázatos utat tesz meg a regény fõhõse is, a híres zeneszerzõ, aki a varázslatos táj bûvöletébe esve, egy hegytetõre telepített, elhanyagolt szõlõt vásárol meg, a lehetõségeken elandalodva, s vakmerõ reményekkel telve még há­zat is tervez rá. S bár sokszor pórul jár – megéri neki. Bohózatba illõ, tragikomikus jelenetek során át ismerkedik a táj jellegzetességeivel s nem mindennapi alakjaival, borpincék hûvösében borozgatva, vagy csak úgy futólag nagyokat húzva a teli kancsóból…
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Született vadóc E-KÖNYV

Semmi kétség, Stockholm-szindrómában szenvedek, gondolja Izzy, amikor rájön, hogy őrülten vonzódik Nickhez, aki a nővérei megbízásából majdhogynem elrabolta otthonról, és beleegyezése nélkül a farmjára cipelte. A legkisebb Titan lánynak a testvérei szerint itt kellene kihevernie a robbanás okozta sokkot – a robbanásét, mely kis híján megvakította őt! Egy műtét tökéletesen visszaadhatná a látását, ugyanakkor a beavatkozás magában rejti annak a kockázatát is, hogy teljesen és végérvényesen megvakul. És Izzy, aki eddig nem félt semmitől, most visszaretten az operációtól – meg attól, hogy belevágjon élete legnagyobb kalandjába: odaajándékozza a szívét egy férfinak, akinek csak a hangját, az illatát és az érintését ismeri…
5%
2590 Ft2461 Ft Kosárba

Sztálingrád E-KÖNYV

A klasszikus nemzetközi bestseller a II. világháború fordulópontjáról Antony Beevor világsikerű, nagy ívű összefoglaló munkája a II. világháború egyik legnagyobb fordulópontjáról a szerző kiterjedt német és orosz levéltári kutatásainak köszönhetően egyszerre tárja olvasói elé a történelmi tényeket, és azt, ahogyan a történelmet a szereplői – a legfelsőbb német és orosz vezérkaron át a hódítókból bekerített éhezőkké váló, vagy éppen a mai szemmel már elképzelhetetlennek tűnő nehézségek ellenére kitartó katonák és a minden háború legtöbb szenvedését viselő civilek – megélték. Beevor egy kalandregény izgalmával és feszültségével kelti életre fantasztikus ismeretanyagát. „Sztálingrád nemcsak a II. világháborús szovjet hősiesség nagyszerű jelképeként fontos, hanem a háború lélektani fordulópontjaként is. (A geopolitikai fordulópont korábban, 1941 decemberében következett be, amikor Hitler erőit visszavetették Moszkva alól és Amerika belépett a háborúba.) Paulus fegyverletételének a híre bejárta az egész világot, meggyőzve a népeket arról, hogy a nácik soha nem diadalmaskodhatnak. És hirtelen a németeknek is szembe kellett nézniük a jövőjükkel: a háború azzal fog véget érni, hogy a Vörös Hadsereg elfoglalja Berlint. És mindmáig látható a Reichstag falán meghagyott cirill betűs graffiti: Sztálingrád–Berlin.”
5%
2000 Ft1900 Ft Kosárba

Csontbrigád E-KÖNYV

Rejtő Jenő

Rejtő Jenő könyveit legalább háromszor olvassa el az ember. Kamaszkorában a szabadság mámora és az áradó humor ragadja el. Később az irracionális világ abszurdjában gyönyörködik. Aztán, vissza-visszanézve eltelt éveire, jól látja a lapokon minden komoly dolog, köztük az irodalom bölcs paródiáját. Az 1941-es Csontbrigád e különös életműben is megkülönböztetett helyet foglal el: a légiós regények sorának végén olyan történet áll, amelyben a büntetőtáborok páriái és őskori szintre süllyesztett, alig emberi lényei szerepelnek. Az önbecsülés és az emlékezet utolsó tartalékaival – amikor már végképp indokolhatatlan volna a ragaszkodás bármilyen elvhez, erkölcshöz – mégis kimondatik: „nem akarok Hiéna lenni”. Még két év, és Rejtő Jenő munkaszolgálatos halott.
5%
590 Ft561 Ft Kosárba

Athena, Alexis, Augusta E-KÖNYV

Cassandra Clare

Muriel Jensen: Athena  Egy álarcosbálon ismerkedik meg David a vörös hajú Athenával, és nyomban beleszeret. A lány viharos gyorsasággal távozik az estről, a férfi még az igazi nevét sem tudja. Hónapokkal később aztán a híradóban meglátja a nőt, aki állítólag amnéziában szenved… és terhes. Muriel Jensen: Alexis  Trevyn egy bevetés során elvesztette egyetlen szerelmét, ezért elhagyja a CIA-t, és új életet kezd David, a barátja vendégházában. Davidnél találkozik az átmenetileg ott lakó Alexisszel, aki az első perctől fogva ellenségesen viselkedik vele. Aztán megtörik a jég, ám Trevyn nem tud szabadulni a múlt sötét árnyaitól… Muriel Jensen: Augusta  Augusta Ames Bishop autójával a folyóba került, és azóta nem emlékszik semmire. Nem tudja, mióta viseli Bram Bishop nevét, hogyan fogant a szíve alatt hordott gyermek, s miért kell egy bűnöző elől rejtőzködniük. Valamiben azonban biztos: Bram átkozottul szexi – és nem mond neki igazat…

5%
1599 Ft1519 Ft Kosárba

Róka a körben E-KÖNYV

Bársony István vadászként nemcsak a trófeát hajtotta, hanem a természet érzékeny észlelőjeként minden rezdülésével keresve ugyan a vadat, mégis a természet szeretetére nevel vadászként. Ez a novellagyűjteménye kicsit elüt a szokványos vadásztörténetekről. Minden írás főszereplője valamilyen élőlény: róka, agár, madár, nyúl, sokszor egyes szám első személyben, az állat eleven bőrébe bújva megjelenítve a vad és üldözője életét. Mindeközben felsejlik az erőd élete is. Egy-egy őszi melankolikus reggel, friss hajnal, azok az apró szépségek, amik csak az erdőt járó embernek tárulnak föl.
5%
590 Ft561 Ft Kosárba

Romana 649. - Nem szökhetsz meg előlem E-KÖNYV

Gabrielle Praschl-Bichler

Shannay súlyos titkot rejteget a spanyol milliárdos, Manolo Martinez elől. Bár nevet változtat, és Madridból a világ másik végére, Ausztráliába költözik, a múltja mégis utoléri, amikor véletlenül összefut Manolo öccsével, Sergióval és a feleségével, Luisával. Innentől kezdve felpörögnek az események. Hamarosan felbukkan Manolo, hogy visszavigye Spanyolországba. Maga sem tudja, hogy visszaszerezni vagy inkább megbüntetni akarja-e szökevény feleségét…

5%
699 Ft664 Ft Kosárba

Otthonunk ízei E-KÖNYV

Idõnk jelentõs részét az ételek készítésével és fogyasztásával töltjük. Kimeríthetetlen beszédtémának bizonyul, ki mit fõz, hogyan készíti el az adott ételt. Egy-egy recept baráti, munkatársi közvetítéssel bejárja szinte az egész országot. A televízió vendéglátással, fõzéssel, terítéssel foglalkozó mûsorai is népszerûsítik ezt a témát. Divat szakácskönyvet írni, olvasni, kiadni. Szép kivitelû, színes kiadványok jelennek meg, igaz, borsos áron. Felvetõdik a kérdés, miért kell a sok megjelenõ szakácskönyv mellett újabbat írni? A válasz egyszerû. Ez a szakácskönyv más, mint az eddig megjelenõk. Egy olyan összeállítás, ami a mi családunk ételeit mutatja be, a saját gyakorlatunkat tükrözi. Egy család étrendjének kialakulását sok próbálkozás, válogatás elõzi meg. A mi konyhánk ételeiben is megjelennek elõdeink szülõhelyének ételei, a mohácsi, munkácsi, debreceni, orosi, törökszentmiklósi, mezõtúri ételek, a pécsi barátok receptjei, bár, némi változtatással, saját tapasztalattal kiegészítve. A megismert ízekbõl csak a nekünk tetszõket tartottuk meg, az ételek, sütemények sóját, édességét, zsírosságát, szûkebb családunk igényeit figyelembe véve átalakítottuk. Az alapot azok az ételek jelentették, amit gyerekként megszoktunk, de annyi más tapasztalat, élmény, tanulás módosította, hogy lassan a felismerhetetlenségig megváltozott ez az alap. Egy-egy étel azért változatlanul megmaradt, és a szülõk, nagyszülõk emlékét teszi élõvé, amikor ezek kerülnek az asztalra. Ezek az ételek kellemes emlékeket és történeteket idéznek, jó beszélgetésekre adnak alkalmat, és segítenek abban, hogy akik fizikailag már nem lehetnek közöttünk, gondolatainkban mégis ott legyenek. Mi is a dédi szavaival hárítunk el egy-egy nemszeretem fogást: „szeretem, csak most nem kívánom”, a rosszul sikerült ételek történetét derûs meseként mondjuk el gyerekeinknek, hiszen ki ne hallott volna kétszer megsózott, vagy túlzottan borsozott, paprikázott ételrõl, vagy elrontott süteményrõl. Miért fordítunk különös gondot a fõzésre-sütésre, miért gondoljuk, hogy a közös családi, baráti étkezések nagyon fontosak? Meggyõzõdésünk, hogy egy közösen elfogyasztott finom ebéd vagy vacsora nemcsak testi szükséglet, a lelkünket is karban tarja. Az ízletes, jó ételek fogyasztása közben a kellemes beszélgetés oldja a bennünk lévõ feszültséget, és utólag már nem is tudjuk, mitõl alakult ki a jó érzésünk, miért volt kellemes az együtt töltött idõ. Az étel tette, vagy a beszélgetés? Ezt a szakácskönyvet utódainknak ajánlom. Az ételek leírása mellett tapasztalataim alapján tanácsokat is megfogalmazok, hogy amennyire lehet, elkerüljék az ételkészítés buktatóit. Szeretném, ha gondosan, igényesen fõznének, s bízom benne, hogy ehhez segítséget ad ez az összeállítás. Kívánom, hogy az étkezések ne csak mechanikus szükségletet, hanem beszélgetési alkalmakat is jelentsen számukra. Érezzék jól magukat családjukkal, barátaikkal a hétköznapi és az ünnepi asztalnál. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, boldog emberek legyenek.
5%
490 Ft466 Ft Kosárba

Halálos csókok E-KÖNYV

Francesca Cahillt késõ éjszaka egy kétségbeesettnek tûnõ levél szólítja el otthonról. Amikor megérkezik a szépséges, ám rossz hírû Daisy Joneshoz, a fiatal magánnyomozó lányt véres jelenet fogadja. A luxusprostituáltat kegyetlenül meggyilkolták. A tetthelyen pedig Francesca nem mást lep meg, mint Calder Hartot, a saját võlegényét, akinek Daisy nem is olyan régen még a szeretõje volt…
5%
2495 Ft2370 Ft Kosárba

Szivárvány E-KÖNYV

Az angol kritika szinte egyöntetûen Lawrence-t ismeri el a XX. század legnagyobb angol regényírójának. Magyarországi népszerûsége eddig novelláin és a Szülõk és szeretõk c. regényén alapul, hazájában azonban mind határozottabb az a kritikai álláspont, amely Lawrence legértékesebb mûveinek a Szivárvány-t és folytatását, a Szerelmes asszonyok-at tartja. Az 1915-ben keletkezett Szivárvány a Brangwen család három nemzedékének sorsát fogja át. A szorgalmas, kissé nehézfejû fiatal gazdálkodó, Tom Brangwen, beleszeret a nálánál idõsebb, világlátott, lengyel származású Lydiába. Szerelmük, házasságuk végletek között csapong, két szélsõséges típusát képviselik az emberi természetnek, kapcsolatuk sosem lehet kiegyensúlyozott. Lydia lánya, Anna, az õsi ösztönök világába menekül: az anyaságban keresi élete értelmét, a termékenységben talál vigaszt. A harmadik rész hõse Anna legidõsebb lánya, Ursula. Más fából faragták, mint nagyanyját, anyját, így más úton indul el. Szabadságának, egyénisége megvalósításának programja szomorú kudarccal végzõdik, a regény végsõ víziója azonban mégis perspektívát csillant fel: a sötét, komor bányavidék felett szivárvány jelenik meg. Ursula letörhetetlen vágyai teremtik ezt a harmónia-jelképet a menthetetlennek látszó világban.
5%
1320 Ft1254 Ft Kosárba

SFmag fantasztikus irodalmi antológia E-KÖNYV

Pillangóvá változó szeretõk, tulajdon lelkét keresõ robot, cigarettafüstként kavargó, teremtõ lehelet, kapcsolatfelvétel az ismert univerzum peremén, az Elsõ Magyar Igazságosztó és Bûnüldözõ Egylet története – az SFmag, a legolvasottabb hazai online fantasztikus magazin Hugo-, Sturgeon- és World Fantasy díjas novellák közül válogat, nagy öregektõl és utóbbi években befutott szerzõktõl, külföldiektõl és magyaroktól egyaránt. Tíz novella a fantasztikus irodalom legjavából! Tartalomjegyzék: Jeffrey Ford: Teremtés Elizabeth Hand: Kénkõ Kleopátra Peter Watts: A sziget Adam Troy-Castro: Fölösek Rachel Swirsky: Erósz, Fília, Agapé Moskát Anita: A megnemszületettek városa Tobias S. Buckell: Anakoinózis Juhász Viktor: A rádiumember magányossága Robert Charles Wilson: Descartes-színház Catherynne M. Valente: A téridõ tizenhárom arca.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Egy csepp méz E-KÖNYV

Nicole Keyes boldog lenne, ha a magánélete csak feleannyira lenne sikeres, mint a sütödéje. Nem elég, hogy csalódnia kellett a férfiakban, még a húga is borsot tör az orra alá. Amikor azonban találkozik egy jóképû, sportos és vonzó férfival, fura alkura szánja el magát…. Eric Hawkins a helyi gimnázium focicsapatának az edzõje, és mint ilyen, alapos ismerõje a kamaszok lelkivilágának. De ahogy az egyik játékosa találóan megjegyzi, a nõi lélekrõl fogalma sincs. Talán ezért történhet meg, hogy amikor Nicole elõáll egy merész javaslattal, gondolkodás nélkül rábólint…
5%
2299 Ft2184 Ft Kosárba

Elengedlek végre E-KÖNYV

Tóth Gábor Ákos

Ahogy telnek az évek, lassul a pörgés, lassul a tempó, s egyre többet morfondírozunk azon, honnan hová jutottunk. Kik voltak a társaink, s kiket vesztettünk már el, s ki lesz a következõ, aki itt hagy bennünket? Az öregedés óhatatlanul felértékeli az idõskor értékeit, kezdjük jobban megbecsülni saját öregeinket, ha még élnek. Ez a könyv azokhoz szól, akik akarnak, és tudnak tenni idõsebb szeretteikért, hogy amikor azok elmennek - mert ez elkerülhetetlen -, ne kelljen ostorozni, vádolni magukat a ki nem mondott szavakért, az elmulasztott gesztusokért.
5%
1290 Ft1226 Ft Kosárba

S.O.S. Elváltam! E-KÖNYV

Levél B. Kiss Andrea írónõnek: Kedves Andrea! Tegnap vettem kézbe az S.O.S. Elváltam! címû könyvedet. Rég történt már meg velem, hogy délután egyhuzamban elolvassak egy mûvet. Köszönöm az elgondolkodtató és szórakoztató perceket. Most, hogy az államvizsga után a tanulás súlya lekerült a vállamról, üdítõ volt saját kedvtelésemre olvasni. Remek elképzelés volt a témához a magánlevél formát választani, hisz’ a bonyolult nõi lélek mûködését visszaadni nem könnyû feladat. Ez a személyes hangnem közel hozza az olvasót, így többé-kevésbé én is a hõsnõddel azonosulva vártam a fejleményeket. Szerintem jobb a naplóformánál is, mert a válaszlevél felfokozott várakozást kelt, úgyhogy Bridget Jones elbújhat mögötted az ötletével. Ha egyetlen szóval kellene jellemeznem a könyvedet, azt mondanám: merész. Õszinteségedet olykor már-már zavarba ejtõnek éreztem. Nemcsak a hõsnõd bátor, te magad is. Meglepõ, hogy egy kis településen élve, fittyet hányva a közvéleményre „bevállaltad”. Nem vetted még észre, hogy összesúgnak a hátad mögött? Nem csodálkoznék, ha elõadást kellett volna tartanod a fikció és valóság közti különbségrõl, hogy csillapítsd a rossz nyelvek okozta feszültséget. Tudod, én is kis településen élek, és százszor meggondoltam volna, hogy nyíltan beszéljek errõl. Bár számomra sincsenek tabu témák, de a nyilvánosság mégiscsak más. Elgondolkodtató volt a probléma, amit felvetettél, olvasás közben azon töprengtem, vajon mit tennék a hõsnõd helyében.
5%
1690 Ft1606 Ft Kosárba

Hazánk története E-KÖNYV

Ha önkéntelen feltámad lelkünkben a kíváncsi kérdés: mely népek lakták hazánk földjét a magyarok bejövetele elõtt, még természetesebb abbeli kíváncsiságunk: hol, merre volt õseink bölcsõje, s mely népekkel volt atyafiságban. A régi krónikák szerint, Kelet-Ázsia pusztaságain volt a magyarnak õshazája, s a mongol vagy török-tatár népcsaládnak vérbeli ivadéka a magyar. Ezt a rokonságot vallja történetünk több jeles búvára ma is. Viszont több tudós vitatja a finn-ugor népcsaláddal való rokonságot, a nyelvi hasonlatosság alapján. Némelyek legújabban a mai Baskiriát, mely az Erdõs-Urál és a Káma, s Bjelala folyók közé esõ terület, tartják a magyarok õshazájának s vallják, hogy a magyar a baskírral egyazon nép.Íme, tehát többféle a vélekedés a magyarok eredetérõl, atyafiságáról, bölcsõjérõl. Tökéletes, világos bizonyosságunk nincs sem ebben, sem abban az irányban.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba