Szűrő

E-könyvek

Baba nénike E-KÖNYV

Az érzelmek háborújában sohasem vezet jóra, ha két nő ugyanazt a férfit szereti. Gyp regényében - melynek magyar címe nem túl szerencsés, francia címe jobb: Joujou tanti - egy testvérpár mindkét tagja ugyanabba a férfiba szerelmes, ám a férfi az idősebb nővért veszi feleségül. Ezzel teljesen összetöri Joujou lelkét, ám a történet váratlan fordulatot vesz: Alice, a nővér megcsalja a férfit, ami óriási botrányban kitudódik, elválnak. A történet itt újraindulhatna, hiszen Joujou előtt ott a hőn óhajtott férfi - de... A történet eddig is, de innentől még inkább a női lélek ábrázolásának és változásának remek kistükre. Olyan élethű, amit csak egy nő írhatott meg. A műnek mára már kissé avíttos patinát ad a XIX. században beszélt magyar nyelvű fordítás, amit Gerő Lászlónak köszönhetünk.
30%
490 Ft343 Ft Kosárba

Hoopdriver úr kalandja E-KÖNYV

Tipikus angol történet, mely egy boltossegéd vakációjának történetét meséli el. A történet banális, megejtő, mégis, Wells képes végig fenntartani a feszültséget, mely egy olyannyira egyszerű helyzetben, mint a boltossegéd nyári biciklitúrájának eseményei, egyáltalán fenntartható. S ahogy a kerékpárok és a történet szalad, megkedveljük Hoopdriver (micsoda beszédes név! - Hoopdriver - Hopedriver: esélyt, reményt hajtó) "urat", s szurkolunk neki, s a legvégén derül csak ki: méltán szurkoltunk, s hajtottunk végig a történeten, vagy fricskát ad csak nevetve az író. A remek kis történetet Mikes Lajos fordította.
30%
990 Ft693 Ft Kosárba

GandHistória E-KÖNYV

Kevés gimnázium van az országban, amely olyan sokszor szerepelt volna a média fókuszában, mint a pécsi Gandhi Gimnázium. Pedig még nem is tekint oly hosszú múltra vissza, hisz kapuit nincs húsz éve, hogy megnyitotta 1994 februárjában. Bár egy iskola életében húsz év nem számít nagy idõnek, mégis mérföldkõ ennek az intézménynek az elindítása, hisz nem csak Magyarország, de Európa elsõ, érettségit adó cigány/roma gimnáziumává vált. Számos vizsgálat, tanulmány, szakdolgozat született már a magyarországi cigány tanulókról, így a Gandhi Gimnázium tanulóiról is, ám eleddig ez az elsõ olyan átfogó munka, amely rekonstruálja egy olyan iskola létrejöttének és mûködésének elsõ másfél évtizedes történetét, mely nem csupán Magyarországon, de határainkon túl is modell értékû intézménynek számít a cigányság középfokú nemzetiségi oktatásában. Különösen fontos, hogy nem csupán a Gandhi Gimnázium történetét, valamint az oktatáspolitika középfokú cigány nemzetiségi oktatási intézményekre vonatkozó fõbb jellemzõit ismerhetjük meg, de a rendszerváltozás idõszakát is, amely az oktatáspolitikában – a Gandhi mellett – számos más új kezdeményezésnek is teret adott.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Titkok és vallomások E-KÖNYV

Fortune Follyban a földesúr ismét hatályba léptet egy õsrégi adótörvényt, melynek értelmében minden hajadon lány és özvegyasszony köteles vagyona felét adóként neki befizetni, ha egy éven belül nem megy férjhez. A hírre a csendes kis falut elözönlik a hozományvadász agglegények. Laura, az özvegy hercegné azonban hallani sem akar kérõkrõl mindazok után, amit az elsõ házasságában el kellett viselnie. Még akkor sem, ha egykori szerelmérõl, Dexter Anstrutherrõl van szó, hiszen tudja, hogy a titok, amelyet õriz, lehetetlenné teszi kettejük közös jövõjét. Dexter sejti, hogy Laura rejteget elõle valamit, és elszánja magát, hogy kideríti az igazságot, bármibe kerüljön is…
5%
1695 Ft1610 Ft Kosárba

G. A. úr X-ben E-KÖNYV

Déry Tibor életmûsorozatának köteteként kapja kézbe az olvasó a világhírû regényt. G. A. úrnak X városában tett utazásáról szól, s már a címbõl is sejthetõ, hogy ezúttal nem közönséges regényrõl van szó. A G. A. úr X-ben utópisztikus írás: egy soha nem volt, soha nem létezõ világ kísértetiesen eleven leírását tartalmazza. A regény kerete szerint G. A. úr, az író ifjúkori barátja, egy hosszú utazás végén jut el X városába, mely messze túl a reális polgári világ határain terül el, ahová már nem visz vasút, nem vezet út – majd az ottani életrõl, tapasztalatairól, elmélkedéseirõl készült feljegyzéseit hagyományozza az íróra, mint rejtélyes életének magyarázatát és számadását. E fantasztikus városnak, ahová G. A. végeláthatatlan ócskavastelepeken emberfeletti fáradsággal átvergõdve jut el, nincs rendje, nincsenek törvényei, a magára hagyott élet burjánzó anarchiája szerint él, amelyet lehetetlen már áttekinteni, s amelyben lehetetlen kiigazodni… Déry Tibor költõi részletekben és filozófiai gondolatokban gazdag regénye szabadság és rend dialektikáját kutatja fordulatos, szellemes történetének tükrében.
5%
1320 Ft1254 Ft Kosárba

Add ki az útját! E-KÖNYV

Ugyan kinek a fejében fordul meg, hogy SMS-ben szakítson a szerelmével? Carly feldúltan olvassa az üzenetet, amelyet egy mobilalkalmazás segítségével küldött neki a volt barátja, és bosszút esküszik az aljas program kiagyalója ellen. Ám riporterként hiába próbál fogást találni a férfin, aki Miami legnagyobb informatikai cégének tulajdonosa. A nõkhöz azonban Hunter egyáltalán nem ért, csak azt tudja, hogy eszét veszti, ha megpillantja Carlyt miniszoknyában…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

Ómama és a fõpincérek E-KÖNYV

Schäffer Erzsébet

Jó itt látni az arcodat, ómama. A fiatalasszonyarcodat. Messze nézel, olyan messze, ahová már csak te látsz el. Te voltál most a kapaszkodóm. Te, aki álltad a sarat. Akinek soha nem hunyt ki a huncut fény a szemébõl. Aki nem tudott egyedül maradni, ezért választott mindig társat magának... Egy hölgyfodrászt és három fõpincért... Ok voltak sorban a társaid. A te életed foglalja keretbe ennek a könyvnek a sokarcú üzenetét. Mind ugyanarról szól: hogyan tudunk hazatalálni... (A Szerzõ)
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Betty Zane E-KÖNYV

A Zane-család nevezetes nemzetség volt valamikor és egyes tagjai szerepet is játszottak Észak-Amerikának korai történetében. Az elsõ Zane, akirõl adataink vannak, dán arisztokrata-családból származott és, kivándorolván hazájából, William Penn-nel jött át Amerikába. Több éven át vezetõ állása volt Penn új gyarmatában (Pennsylvániában) és nevét ma is õrzi a Zane Street Philadelphiában. Mivel büszke és önérzetes férfi volt, a quaker-testvérek hamar meggyûlölték. Emiatt Zane faképnél hagyta õket és kivándorolt Virginiába és a Potomac folyó mentén telepedett le, az akkor Berkeley-grófságnak nevezett területen. Itt született öt fia és egyetlen leánya, - ennek a regénynek a hõsnõje. Ebenezer Zane, a legidõsebb, 1747 október 7-ikén született és a Potomac völgyében érte el férfikorát. Itt vette nõül Elizabethet, a McColloch-leányt, a két McColloch testvér hugát, akik fényes betûkkel írták be nevüket a pioneerok - az elsõ virginai telepesek - viszontagságos történelmébe. Ebenezernek szerencséje volt, hogy olyan feleséget kapott, mint Elizabeth, mert ennél nagyobb áldás és boldogság nem is érhette volna. Mert nem csak szép asszony volt a felesége, hanem egyúttal erõslelkû asszony is, akiben csodálatos harmóniában egyesült az elszánt bátorság a szívjósággal - írja regénye elején a szerzõ, Zane Grey. Nyilvánvaló a családi indíttatás, és ekként a siker is garantált. Grey egyik legsikerültebb western-regényét tartjuk a kézben. Értékét fordítója, Zigány Árpád neve és kvalitásai emelik.
30%
790 Ft553 Ft Kosárba

Bessenyei György válogatott írásai E-KÖNYV

Bessenyei György(1747–1811)A XVII . századi magyar reformkorszak elindítójának, az európaiság tudatos, lankadatlan harcosának, Akadémiánk elsõ nagy megálmodójának magánéletérõl alig említhetnénk valami rendkívülit. Mintha lüktetõbb napjai is mind irodalmi tervezgetésbe, munkálkodásba olvadtak volna. Magányos lélek, hiúság nélkül való# még hiteles arckép sem maradt fenn róla. Öregkorában Kazinczy kér tõle képet, hogy rézbe vésesse, de kurtán-furcsán hangzik a válasz: „Én a képemet elevenen hordom.”
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Antonius és Cleopatra E-KÖNYV

Antonius és Kleopátra birodalmakon átívelõ szerelme, egy hatalmas szenvedély története, amely minden létezõ szabályt felrúg, és éppen ezért minden késõbbi szenvedély hatalmas mintája lett. Keleti mese, ami éppen azért hihetõ, mert hihetetlen. A színpadon minden varázslat megtörténik, játszi könnyedséggel múlik el egy évtized, járunk be több millió négyzetkilométert Alexandriától Rómáig, Görögországba és vissza, tengeri és szárazföldi csatákat látunk, vért és könnyeket, csókot és árulást.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Az aranymezõk királynõje E-KÖNYV

Az aranymezõk királynõje nem az arany, hanem annál is értékesebb: egy aranyhajú leány. A XIX. század fordulóján ugyanis az amerikai nyugati parton még divat volt a feleség-árverés, melynek során a házasodni vágyók licitáltak a kikiáltott hölgy kezére. Persze nem családregényrõl van szó, hanem vérbeli kalandregényrõl, melyben Emilio Salgari mester valódi mûvész. Így kerülünk az egykori San Franciscótól egyre messzebb, beljebb a kontinensre, és indiánok, valódi kalandok közé. A kötetet Zigány Árpád fordította.
30%
790 Ft553 Ft Kosárba

Szerelmem, Albert Györgyi E-KÖNYV

Ez is egy elkésett üzenet. Ezt a levelet már egy Rólad szóló könyvben írom – őszinte szerelmünk története ez, amely átüt majd a papíroson, és ez a papíros valamiképpen beborítja a cinizmus mérhetetlen mennyiségű papírhalmazát. Sok barátod volt, mostanra kiderült. Holnapra kevesebben lesznek. Mert Te tudod a legjobban, ahogy Hollywoodban mondják: „a show-nak menni kell”. Ez a könyv egy emlék Rólad, rólunk. Jó éjszakát, kicsi Györgyi! Tudom, nem hittél Istenben, és Te is tudtad, hogy én viszont igen. Legyen ez egyszer nekem igazam! Előrementél, a túlparton majd találkozunk. A történet folytatódik tovább, reményeim szerint az örökkévalóságig. Ölellek, Te buta, buta Kislány! A Te buta, buta kicsi fiúd: Dani
5%
1190 Ft1131 Ft Kosárba

Ki kérdezett?... E-KÖNYV

"- Ki kérdezett? Tréfálva szólt rám valaki, mikor beszélni kezdtem - idejövet, az utcán láttam valamit, és eszembe jutott, hányszor volt ez már így és mindig hiába... pedig milyen egyszerû a dolog! Nekem mindig az volt az érzésem, hogy csak akkor kellene... - Ki kérdezett? Így szakított félbe tréfából valaki: de én meghökkentem, és komolyan elhallgattam, és nem tudtam folytatni. Mi történt velem? Aztán nógattak, hogy hát mit akartam mondani, hiába... egyszerre nevetségessé és értelmetlen ostobasággá vált az egész. Sokszor vagyunk így mondásokkal. Évtizedeken át mondjuk "jó napot!" és "ajánlom magamat" és "egészségére" és "van szerencsém" - és egyszer, évtizedek múlva, odafigyelünk, hogy mit jelent a szó - s hirtelen, mint most is, szakadék nyílik meg a szó alatt - s a szakadékon át a köd és káosz - egy pillanatra az élet szörnyû értelmetlensége. - Ki kérdezett? Igaz is - ki kérdezett engem? Hogy van az, hogy erre még sohase gondoltam? Soha senki se kérdezett, írtam és beszéltem és ágáltam s hadakoztam - véleményem volt errõl, meg amarról - szóltam életrõl, halálról, szerelemrõl, költészetrõl, magamról, gyerekrõl és asszonyról és cserebogárról... ügyeltem alanyra és állítmányra, lenge jelzõre és komoly fõnévre, rideg számnévre, igekötõre és névutóra - ütemre és rímre -, hogy érthetõ és világos legyen, amit mondok: egyetlen helyes formája a gondolatnak, hogy könnyen fogja fel s el ne veszítse többé, akit megajándékozok vele. Feladványokat oldottam, csomókat vágtam ketté, erõlködtem, hogy közelebb jöjjek kezdethez és véghez, a két pólushoz, hol még nem járt sarkutazó... De ki kérdezett?" (részlet)
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Nevében él a nemzet(t) E-KÖNYV

Tudja Ön – írja a szerzõ –, hogy mi köze Béla keresztnevünknek az amazonokhoz? A Beátáknak nomád õsanyáink dekoltázsához? A Mihályoknak a méhpempõhöz? És azt, hogy miként állít emléket Ildikó szavunk az írott történelmi emlékekben legkorábban megörökített állatgyógyító suttogónak? Érdekli, mely neveinket tartották erotikus vonzerejûnek pusztai õseink? Szeretné kiötölni, miképp lehetne gyermekét titokban, de szerfelett határozottan a kiszámítható karriert jelentõ borospince-ellenõri hivatás felé terelni? Mindezekre a kérdésekre és még több száz másikra "meggyõzõ" választ találhat ebben az izgalmas kötetben, amely korábban még soha nem publikált "kutatások" eredményeit gyûjtötte össze a magyar keresztnevek története iránt érdeklõdõknek. Elolvasása nélkül ma már épp olyan kockázatos keresztnevet adományozni, mint bekötött szemmel adóbevallást kitölteni.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

A néma utas E-KÖNYV

A legnagyobb titokban hagyja el a kikötőt a brit hadiflotta három csatahajója: át kell jutniok a németek által ellenőrzött tengerszakaszon. Több száz mérfölddel a csatahajók előtt kis halászhajó merészkedik a szigorúan ellenőrzött vizekre. Különös utast visznek, aki egy éjszaka csónakon elhagyja a hajót...
30%
950 Ft665 Ft Kosárba

Szinyei Merse Pál E-KÖNYV

Szinyei Merse Pál (1845-1920) A XIX. század nagy találmánya a világkiállítás, ahol elõször szembesülhetett a Föld népessége önmaga képével. 1873-ban a soron következõ, ötödik rendezvény helye Bécs volt, ahol majdnem félezer kiállító jelent meg Európa, Ázsia, Afrika és Észak-Amerika országaiból. Számunkra a bécsi világkiállítás különösen fontos volt, mivel a kiegyezés utáni Magyarország ekkor lépett elõször a világ elé önálló államként. Nagy várakozás elõzte meg a képzõmûvészeti anyagot, amely az 1855-ös párizsi világkiállítás óta a tárlatok központi részévé vált. A kiállítások egyben mûvészettörténeti eseménynek is számítottak, ahol a világmûvészet fejlõdése jól követhetõ volt. Magyar részrõl a kiállításra való felkészülés jelentõs anyagi áldozatokkal már évek óta folyt a Kultuszminisztérium égisze alatt.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Remény és megbocsátás E-KÖNYV

Marianne egy szörnyû balesetben hirtelen elveszíti a szüleit, majd azt is megtudja, hogy a család elhanyagolt állapotban lévõ, nagy villáján kívül más nem maradt rá. A temetésen ráadásul felbukkan egy ismeretlen férfi, s azzal vádolja, hogy szívtelen édesanyja annak idején elhagyta az õ apját, aki sosem gyógyult ki ebbõl a csalódásból. Ezek után azonban Rafe olyan ajánlatot tesz, melyet a dühösen értetlenkedõ lány végül nem tud visszautasítani…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

A tegnapok ködlovagjai E-KÖNYV

Krúdy Gyula ezen könyve 1925-ben jelent meg. Talán még ma is állíthatjuk: nem kis bátorság kellett ahhoz, hogy egy ilyen cím alatt a csak néhány évvel korábbi vörösterror egyik vezetőjét, Kun Bélát is megemlítse (és miképp!) ebben a könyvben. Persze nem a bátorság a legfőbb erénye Krúdynak, hanem az a lebilincselő mesélőkedv és tudás, amellyel egymás mellé rakosgatja Kossuth Ferencet és Kun Bélát, Károlyi Mihályt és Tisza Istvánt… Ez a könyv jobb, mint egy történelemóra. Miért? Hát azért, mert olyan aneldotáktól áll, amelyeket jóízűen fogyaszt az ember, s igaz, hogy az évszámokkal hadilábon lesz eztán, ám egy-egy korszak ízét mindig fel tudja majd idézni.
30%
690 Ft483 Ft Kosárba

Utolsó esély E-KÖNYV

Te mit áldoznál fel, hogy teljesüljön az álmod? Catherine boldog házasságát csak a gyermektelenség árnyékolja be. A sikertelen próbálkozások végül kapcsolatuk végéhez vezetnek. A fiatal nő feladja a harcot, és elengedi párját, hogy ne kösse őt egy gyermektelen élethez. Magányos önsajnálatba burkolózik, nem találja helyét a világban. Ekkor ismerkedik meg Calebbel, akivel lassan szerelem alakul ki köztük, de saját gyermek iránti vágyakozása nem hagyja nyugodni. Vajon az új kapcsolat elég erőt ad Catherine-nek, hogy újra merjen a családalapításra gondolni? A férfi zűrös múltja miatt annak ellenére sem felhőtlen a boldogságuk, hogy úgy tűnik, ez alkalommal sikerrel jár a beültetés. A sors még további megpróbáltatásokat tartogat számukra. Katie Francoise fordulatokban gazdag második könyvében személyes tapasztalatait felhasználva ír arról, mennyi áldozatot képes meghozni egy nő, hogy elérje a célját, és saját gyermeke lehessen.
30%
1799 Ft1259 Ft Kosárba

Szerelmes asszonyok I. rész E-KÖNYV

A Szerelmes asszonyok Lawrence magyarul megjelent regényének, a Szivárványnak a folytatása. 1916-ban íródott, de csak 1920-ban jelent meg. A két szorosan összefüggõ, de önmagában is befejezett mû képviseli legmagasabb szinten az írónak azt az átmeneti korszakát, melynek során a tizenkilencedik századi epikus hagyományok követõjébõl a huszadik századi regény egyéni módszerû és mondanivalójú úttörõiévé lett. A Szerelmes asszonyok kamaramû a három nemzedék sorsát végigkövetõ Szivárványhoz képest, igazából négy fõszereplõje van csak, és a cselekmény ideje is jóval rövidebb. Az ábrázolás a szereplõk belsõ világára összpontosul, Lawrence romantikus antikapitalista társadalomképe itt sem szûkül jelzésekké, de a környezet közvetettebben hatol be a fõszereplõ-kvartett világába. A regény hõsnõi a Brangwen lányok: a Szivárványban is szereplõ Ursula és a húga, Gudrun. A regény jórészt kettejük kapcsolatkeresésének története. A két szerelem – két pólus. Ursula a magáéban megtalálja a teljességet, minden régi kötöttségébõl kiszakadva új és boldog életet kezd férjével, Birkinnel. Birkin: maga Lawrence vagy legalábbis nagyon közel áll hozzá. Õ képviseli leginkább az író világnézetét. Lázas próféta, önmagától éppannyit követel, mint szerelmesétõl. Küzdelmesen kibontakozó szerelmük azonban végül sem elégíti ki teljesen, mellette igazi, életre szóló férfibarátsága is vágyik, hogy az emberi természet e másik lehetõségét kiaknázva mélyebben, teljesebben élje át a világot. Ez a – végeredményben sikertelen – barátságvágya Geraldra, Gudrun szerelmesére összpontosul. Gerald Crich gazdag bányatulajdonos, nagy becsvággyal veti bele magát az ipari civilizáció tökéletesítésébe, de rájön, hogy amit alkotott, megvalósulván fölöslegessé teszi alkotóját. A szerelemben keres menedéket, de nem sikerül Ursula és Birkin példáját követnie: a lawrence-i szerelem nem lehet kompenzáció – a misztikus hit, kitartás és erõ teremtheti meg csupán.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Erdők, rétek, nádasok E-KÖNYV

Herman Ottó írta magáról: „Az angolok egyik legnagyobb tudósa, Faraday könyvkötõ volt, most az angol tudomány büszkesége. Ohm lakatosmûhelybõl indult. És sorolhatnám egy óráig azokat, akik a karzatról hallgatták a tudományt, és végtére a katedrára kerültek.” Ezek a sorok nagyon ráillenek az utolsó magyar polihisztorra is, aki pályáját géplakatosként, fényképészként kezdte, és ma a néprajz, az õsrégészet, a madár- és rovartan, a nyelvészet jelentõs hazai úttörõjének számít. Ízes, szép magyarsággal írott munkái manapság is hatnak, és kedvet ébresztenek a gyûjtõ-kutató munkára. Ez a válogatás elsõsorban a kisiskolás gyermekek számára készült.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

A beszélő köntös, Szent Péter esernyője E-KÖNYV

„Bolondok azok a városok, melyek arról panaszkodnak: »Sokat szenvedtünk, nálunk száz vagy kétszáz évig lakott a török.« Azok a helyek szenvedtek igazán, ahol se török nem lakott, se labanc, se kuruc, s a magok emberségébõl éldegéltek, mint például Kecskemét, mert ahol a hadviselõ felekbõl ott tartózkodék az egyik, ott csak egyik dominált, sarcolt, s a többiek oda se mertek szagolni, de ahol az egyik sem lakott, oda mind a három eljárt epret szedni. Egy nap a budai pasának szottyant kedve egy kis élésre vagy pénzre: »Nosza fiam, Dervis bég, írj a kecskeméti bírónak!« S ment nyomban a levél, melynek ékes stílusából nem hiányzott a »Fejetekkel jádzotok«. De nem másként járt el a szolnoki Muszta bég, zsákmányolván Ceglédet, Kõröst, Kecskemétet és a környékes falvakat. Minden áldott héten vetett ki rájok terheket, írván: »Ez úri levelet szerrül-szerre minden városba, faluba lóháton hordozzátok, különben ne cselekedjetek.« Számot tartott a jómódú városokra vitézlõ Koháry Imre uram õkegyelme is, ki a császáriak részérõl Szécsénybõl oszt vala rendeleteket, sõt a gácsi szolgabíró, nemzetes Darvas János uram õkegyelme se volt rest, rájuk üzenni, ha a kurucoknak kellett valami. S azoknak bizony mindég kellett…”
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Lődörgések kora E-KÖNYV

Önéletírásának elsõ kötetében Tatay Sándor ifjúkorának mozgalmas, kalandokban, élményekben bõvelkedõ éveit idézi. Jókedvûen, öniróniával és némi nosztalgiával, az önigazolás, az önmagát hõssé avató magyarázkodást elkerülve mesél „lõdörgéseirõl”: változatos színhelyeken változatos foglalkozásokról, érdekes találkozásokról, sokféle barátról, ismerõsrõl. Kalandozásainak fõbb állomásai: a szarvasi gimnáziumi évek utána soproni teológia, ahol a kollégisták elsõ számú szórakoztatója és viccmestere, regényíró és könyvkiadó, utcalányok megmentõje és a szépséges Kanizsai lányok odaadó rajongója. A teológusból – merész váltással – az országutak vándora lesz. Bécsben filmgyári statiszta és kávéházi törzstag, buzgó könyvtárlátogató és áldozatkész hõsszerelmes. Kõszegen hónapokig sikeres grafológus, Pesten néhány napig színinövendék, végül Pécsett bölcsészhallgató. A vele és körülötte történt események szórakoztató, mulatságos elbeszélése során felidézi a színhelyeket is: a bakonytamási otthon, a parókia hangulatát, a soproni teológia hétköznapjait, a bécsi kávéházak világát. Emlékezetes portrékban örökíti meg akkori életének szereplõit: tanárait, szüleit, barátait és alkalmi ismerõseit, teológus kollégáit és pécsi íróbarátait. Weöres Sándort, Takáts Gyulát, Várkonyi Nándort és a Pécsre látogató Berda Józsefet.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Labirintus, Édenkert a pálmák alatt, Angyal jár közöttünk E-KÖNYV

Caitlin Crews: Labirintus Cleo Churchill egyszerű ohiói lány, aki szerelmi bánatában világ körüli útra indul. Kalandozása során elvetődik a Jhurati Szultanátusba is, ahol egy váratlan találkozás az uralkodóval a feje tetejére állítja az életét, és meggondolatlan cselekedetekbe hajszolja… Maureen Child: Édenkert a pálmák alatt Smaragdzöld sziget, zafírkék tenger és egy elegáns szálloda, amely párját ritkítja, mint egy különleges gyémánt – ez Rico King édenkertje. Ám váratlanul egy ékszertolvaj felbukkanása borzolja a kedélyeket, és furcsa egybeesésként megjelenik Teresa: az a nő, aki öt évvel ezelőtt elárulta őt… Kim Lawrence: Angyal jár közöttünk Miért van rám ilyen hatással egy hat éve nem látott arc? – töpreng Alex, amikor viszontlátja Angelt, a szexi modellt. Vajon most is ugyanúgy éreznek majd egymás iránt, mint azon a szenvedélyes éjszakán? Hamarosan kiderül, hiszen a reklámfilmet, amelyben Angel lesz a főszereplő, a férfi meseszép szigetén forgatják…
5%
1599 Ft1519 Ft Kosárba

Botrány tavasszal E-KÖNYV

Három sikertelen londoni szezon után Daisy Bowman apja félreérthetetlenül a lánya tudtára adja, muszáj férjet találnia. Azonnal! És ha Daisy nem képes megfelelő férfit fogni magának, akkor az ő választottjához kell feleségül mennie…
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba