Szűrő

E-könyvek

Végtelen út E-KÖNYV

Fekete István

Lovas kocsi száguld az éjszakában. Hárman utaznak rajta: a bakon a fiatal Pipet de Bartay, mellette Albert, a hűséges inas ül, hátul a szalmában pedig Pipet apja rejtőzik. A helyszín Franciaország, 1792 novembere, két hónappal a köztársaság kikiáltása után. Hőseink a politikai változás áldozatai, akiknek egy köpönyegforgató rokon feljelentése miatt kell menekülniük. Kalandok, szerelmek, sikerek és csalódások szegélyezik útjukat, s a viszontagságok közepette a huszonkét éves Pipet felnőtté érik. Már tavaszodik, amikor a menekülők megpihennek Lőcse városában. Azt remélik, ezen a vidéken újrakezdhetik az életüket.
5%
1290 Ft1226 Ft Kosárba

Róma - A király eljövetele E-KÖNYV

M.C. Scott

Kr. u. 65: Sebastos Pantera, Néró császár kéme, mindennél veszélyesebb küldetést vállal. Magányos vadászként, alig néhány emberben bízva kell felkutatnia és a szigorú igazságszolgáltatás elé állítania a Római Birodalom legveszedelmesebb emberét. Ellenfele nem más, mint Szaulosz, akinek lelkét személyes természetû gyûlölködések és hamis hitek gyötrik. Szaulosz, aki most egy egész római provincia elpusztítását tûzi ki célul. A rendkívül éles elméjû, irgalmat nem ismerõ embert egyedül a teljes gyõzelemrõl elképzelt víziója vezérli - nem törõdve azzal, hogy hány ember halálát, és mekkora pusztítást hozna magával egy ilyen hadjárat. Kettejük között áll a berber Iksahra, a vadász. Szépséges és halálosan veszélyes nõ, akinek el kell döntenie, ki mellé álljon, ha meg akarja bosszulni az apja halálát. A véres harcot egy királyi város palotája és egy sivatagi sziklaerõd falai között kell megvívni a két embernek, akik mindent megnyerhetnek - és egy királyságot veszíthetnek el...
5%
2380 Ft2261 Ft Kosárba

A Bletchley Park titkos élete E-KÖNYV

SINCLAIR McKAY

A Bletchley Parkban feltört Enigma-kódok jelentik a háború egyik legnagyobb teljesítménye. Most elõször, ebben a könyvben olvashatjuk el azoknak az embereknek a történetét, akik ezt lehetõvé tették. Bletchley Park titkos kódfejtõ központjában Nagy-Britannia legragyogóbb koponyái mellett úrilányok, gyári munkások, diákok, segédszolgálatosok végezték hihetetlenül idegtépõ és annál is fontosabb munkájukat. Ám Bletchleyben nem csak az ellenséges üzenetek hosszú órákig tartó megfejtésével teltek a napok (és az éjszakák). Sinclair McKay sikerkönyve vendégszereplõ muzsikusok világszínvonalú hangversenyein, amatõr színielõadásokon, téli korcsolyázásokon és csendes falusi utakon lopott csókokon át mutatja meg, milyen is volt valójában azoknak a fiataloknak az élete, akiknek erõfeszítései hozzájárultak a háború megnyeréséhez.
5%
2490 Ft2366 Ft Kosárba

Moszád E-KÖNYV

Nisszim Misál

A Moszádot napjainkban a világ legjobb és egyben legrejtélyesebb titkosszolgálatai között tartják számon. Ez a könyv bemutatja az ügynökség hatvanéves történetének legmeghatározóbb és legtitkosabb akcióit, melyek hatással voltak Izrael és az egész világ sorsára, így például Eichmann elfogását, a Fekete szeptember felszámolását, az etióp zsidók legendás kimenekítését, a szíriai atomreaktor megsemmisítését vagy éppen a legfontosabb iráni atomtudósok likvidálását. Az alapos kutatómunka és az izraeli vezetõkkel, Moszád-ügynökökkel készített exkluzív interjúk segítségével a szerzõk a legapróbb részletességgel elevenítik fel az akciókat és az ügynökök bátor tetteit. Simon Peresz izraeli elnök szavaival élve e könyv elmondja, „amit nem tudtunk, hogy Izrael titkos erõi éppen olyan félelmetesek, mint a valódi hadserege”.
5%
2490 Ft2366 Ft Kosárba

Amerikai mesterlövész E-KÖNYV

Chris Kyle

1999-tõl 2009-ig az Egyesült Államok Haditengerészetének SEAL-je, Chris Kyle érte el a legtöbb halálos mesterlövész-találatot az amerikai hadtörténetben. A Pentagon hivatalosan több mint 150 találatot igazolt (az addigi amerikai rekord 109 volt). Az iraki felkelõk annyira rettegték Kyle-t, hogy az al-Shaitan („az Ördög”) csúfnevet adták neki, és vérdíjat tûztek ki a fejére.
5%
2490 Ft2366 Ft Kosárba

A spanyol grófnõ E-KÖNYV

Benkő László

Elena grófnõ a második világháború éveiben az olasz és a német titkosszolgálat engedelmes eszközeként a férjétõl kapott villában a náci fõkolomposok által összerabolt gyémántokat rejtegeti, de közben ugyanott zsidó gyermekeket is bujtat az Észak-Olaszországot elözönlõ németek elõl. Ilyen nincs, és mégis elhiszed, hogy megtörtént, pedig háború és szerelem, kaland és szenvedély még így is csak kulissza az ifjú grófnõ igazi drámájához képest, mely egy apácazárdában kezdõdik a múlt század harmincas éveiben, ahol zsarnoki hajlamú apja, Morante gróf tartja a spanyol polgárháború kitöréséig, amikor is üzleti érdekbõl egy olasz kalandor karjaiba löki. Ám, ahogy elõrébb jutunk a grófkisasszony sorsának megismerésében, kiderül, hogy minden, amit ez a fiatal teremtés csinál, egyetlen célt szolgál: az ugyancsak Morante gróf által elrabolt és titkos helyre költöztetett törvénytelen gyermekének visszaszerzését. A hajmeresztõ fordulatokkal teli történetet a szerzõ a már idõs Elena grófnõ sevillai otthonában hallottak és a tõle kapott naplójegyzetek alapján írta meg.
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába E-KÖNYV

Bertók Rózsa

Jelen könyv az etika elméleti kérdéseit, az etika történetének európai vonulatában található típusokat, irányzatokat, filozófusoktól és nem filozófus írástudók tollából származó anyagokat igyekszik bemutatni – vázlatosan. Az etika tanárának talán a legnehezebb a dolga akkor, amikor elkötelezõdés nélkül, s befolyásolástól mentesen közvetíti a legkülönfélébb korszakok, gondolkodók, iskolák, filozófiai irányzatok eszméit. A kötetet azok az általános iskolában tanító pedagógusok is haszonnal forgathatják, akik komolyan veszik a háttértanulmányokat, és történetileg és tematikusan is tájékozódni akarnak az órák anyagának tudományos alapjairól. Az etika a filozófiai diszciplína részeként biztosítékot ad a történeti tájékozódásra, a különbözõ iskolák és irányzatok megjelenítésére, és természetes úton mutatja meg a korszakok szerinti eltéréseket, miközben nem kényszeríti ki a velük való azonosulást a diákokból, és fõleg nem a végletes elkötelezõdést. A tudományosság színvonala és fenntartása a tökéletes garancia, hogy egyetlen tanár se kövesse el azt a hibát, hogy a saját ízlését, neveltetését, eszméit, meggyõzõdéseit adja át a diákoknak, mert ezt sem a sajátságos hivatása, sem a tantárgy jellege nem engedi meg. Bármilyen iskolatípusban, vagy bármilyen korú gyereknek etikát tanítani óriási felelõsség. A tanár szempontjából elengedhetetlen a magas színvonalú felkészültség. Ez a felkészültség pedig a tudományterületnek megfelelõ kell legyen, jelesül a filozófiai diszciplína gyakorlati részének követelményeit kell hordozza. A tudományos színvonalból és az elkötelezetlen követelményekbõl nem vehet vissza az a tény, hogy ezt a tárgyat milyen iskolai szinten (akár általános iskolai elsõ osztályosoknak) tanítják. Jelen kötet nemcsak történeti és szakterületi fogalmi szinten kívánja segíteni az etikatanárokat, hanem példát is akar adni a különbözõ korok cselekményeinek, emberi relációinak, egyéni és közösségi konfliktusainak megértéséhez. Mindig könnyebb helyzetben van a tanár akkor, ha rendelkezik klasszikus példával és több szempontból is elemzett irodalommal az aktuális téma megvilágításához. A kötetet a közoktatásban erkölcstant tanító tanároknak, a középszintû iskolák etika oktatóinak ajánljuk, valamint a Bologna-típusú bölcsészképzés BA-ban tanuló hallgatknak szánjuk a tanulmányaik kezdeti idõszakában való eligazodáshoz.
5%
1400 Ft1330 Ft Kosárba

Pécs topográfiája a kezdetektõl a 20. század elejéig E-KÖNYV

Fedeles Tamás

Pécs több mint két évezredes múltra visszatekintõ története régóta foglalkoztatja a kutatókat, ennek ellenére a város évezredeket átívelõ morfológiai, topográfiai fejlõdését bemutató összefoglaló munka mindezidáig még nem született. A Magyar Várostörténeti Atlasz program keretében néhány éve megkezdett kutatásoknak többek között éppen az a célja, hogy e hiátust megszüntessék. A Pécs Várostörténeti Atlasz e kutatásokra szervezett munkacsoportjának tagjai az eddig elvégzett kutatásaik eredményeit adják közre e kötet hasábjain. A munka természetesen e tanulmánykötet megjelenésével még korántsem tekinthetõ lezártnak, hiszen a vállalkozás végsõ célja a település topográfiai változásait bemutató, magyar és angol nyelvû, tematikus térképekkel, a városról készült reprodukciókkal, valamint részletes adattárral ellátott várostörténeti atlasz elkészítése. Pécs több mint két évezredes múltra visszatekintõ története régóta foglalkoztatja a kutatókat, ennek ellenére a város évezredeket átívelõ morfológiai, topográfiai fejlõdését bemutató összefoglaló munka mindezidáig még nem született. A Magyar Várostörténeti Atlasz program keretében néhány éve megkezdett kutatásoknak többek között éppen az a célja, hogy e hiátust megszüntessék. A Pécs Várostörténeti Atlasz e kutatásokra szervezett munkacsoportjának tagjai az eddig elvégzett kutatásaik eredményeit adják közre e kötet hasábjain. A munka természetesen e tanulmánykötet megjelenésével még korántsem tekinthetõ lezártnak, hiszen a vállalkozás végsõ célja a település topográfiai változásait bemutató, magyar és angol nyelvû, tematikus térképekkel, a városról készült reprodukciókkal, valamint részletes adattárral ellátott várostörténeti atlasz elkészítése.
5%
1600 Ft1520 Ft Kosárba

Obama E-KÖNYV

Bokor Pál

Bin Laden megsemmisítése ismét Barack Obamára terelte a közfigyelmet, de az egyetemi politológiai szakokon ez a pályatörténet már amúgy is kötelezõ olvasmány. Az MTI volt washingtoni tudósítójának könyve elsõ elnöki ciklusának a közepéig követi nyomon az Obama-jelenséget. Simonyi András volt washingtoni nagykövet szerint a kötet „ragyogó és precíz dokumentálása" a történetnek. Obama teljesítette legfontosabb választási ígéreteit (egészségügyi reform, bankreform, iraki csapatkivonás), ami újraválasztásának lehetõségét vetíti elõre. A szerzõ fölényes anyagismeret birtokában, ugyanakkor a mûfajban szinte csak rá jellemzõ olvasmányos stílusban mutatja be korunk egyik legérdekesebb és feltétlenül legfontosabb politikai szereplõjét. A színes képmellékletébõl pedig úgy tûnik, hogy Obama egyénisége nemcsak a fiatal amerikai szavazók millióit bûvölte el, hanem a mindig kritikus fotóriportereket is.
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

A kalocsai érseki tartomány kialakulása E-KÖNYV

Koszta László

Az Árpád-kori egyházszervezet egyik legnagyobb problémája a kalocsai egyházmegye létrejötte, jogállása és székhelyének kiválasztása, majd a kettõs székhely kialakulása. A szerzõ nézete szerint a kalocsai egyházmegye nem 1003-ban, hanem az episzkopális egyházszervezet 1009-es kibõvítésének keretében jött létre és megalakulásának kezdetétõl fogva érseki ranggal rendelkezett. Koszta László két évtizednyi kutatómunka eredményeit összefoglalva teljesen új, a korábbi nézetektõl alapjaiban eltérõ eredményre jutott a kalocsai egyházmegye korai történetét illetõen. Kalocsát 1009-ben ugyan eredendõen érsekségként alapították meg, de több mint másfél évszázadig nem rendelkezett önálló érseki tartománnyal, így saját suffraganeus püspökökkel sem. Kalocsa valójában csak tituláris érsekség volt, fõpapja nem gyakorolt tényleges érseki joghatóságot. Az egységes magyar egyháztartományt az 1161 õszén megkötött konkordátum keretében osztották fel, és ekkor kapott Kalocsa is önálló érseki provinciát. Koszta László (1962) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékének vezetõje. Fõ kutatási területe a középkori magyar egyháztörténelem és az összehasonlító egyháztörténet, de emellett várostörténettel, helytörténettel, forráskiadással és történeti segédtudományokkal is foglalkozik. Számos hazai és külhoni folyóirat szerkesztõbizottságának tagja, több önálló és társzerzõs kötete jelent meg Magyarországon és külföldön. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a százat.
5%
1250 Ft1188 Ft Kosárba

Kennedy E-KÖNYV

Bill O'Reilly

Az 1960-as évek elején John F. Kennedy, a korszak férfiideálja és az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, óriási népszerûségnek örvend. Felesége, Jackie pedig bájával, stílusérzékével ejti rabul a világot. Kennedy elnöksége sikerre ítéltetett, akárcsak az Arthur-legendában Camelot városa: az idilli boldogság oázisa reményt és optimizmust jelent a hidegháború sivatagában. Ám ötven évvel ezelõtt, 1963. november 22-én a dallasi puskalövések az egész nemzetet megrendítik, napokig szomorúság és zavartság uralkodik az országban. Mi történt? Ki ölte meg az elnököt? Milyen erõk állhattak a háttérben? Sokféle találgatás kelt szárnyra azóta. A hidegháború kiélezõdésével Kennedy több befolyásos ellenfelet is szerzett magának, például Nyikita Hruscsov szovjet vezetõt, Fidel Castro kubai diktátort és Allen Dullast, a CIA igazgatóját. Ezen kívül bátyja, Robert Kennedy igazságügy-miniszter szigorú intézkedései a szervezett bûnözés felszámolására tovább növelte azok számát, akik szerettek volna leszámolni az elnökkel. A könyv alapján filmet is készítettek. A Nat Geo parádés szereposztású, leblincselõen izgalmas filmjében ismerje meg a bûntény elõzményeit, ugyanolyan drámai és feszült formában, mint amilyen a valóság volt!
5%
2730 Ft2594 Ft Kosárba

Télemakhosz bolyongásai E-KÖNYV

Bálint Ágnes

Ma az a bölcs, aki hallgat Németh Lászlóról, nem az, aki beszél. Bálint Ágnes mégis arra vállalkozik, hogy új diskurzust indít a huszadik század e megkerülhetetlen személyiségérõl. Pszichobiográfiát ír, ami egyesíti a történelem, az irodalomtörténet és a modern pszichológia eszköztárát abból a célból, hogy hiteles rekonstrukciót készítsen hõsérõl. Úgy véli, hogy az ily módon animált, újra lélekkel felruházott alak „képessé válik arra, hogy magáért beszéljen.” A könyv a családi örökség részletes lélektani elemzésébõl kiindulva mutatja be a gyermek Németh László fejlõdését, majd a Télemakhosz-sorsú ifjú hosszas bolyongását a serdülõkor útvesztõjében, végül a fiatal író elsõ szárnypróbálgatásait. Részletesen elemzi Németh László gyermekkori fantáziajátékát, a családi tudattalanban rejtõzõ „fantom” révén átélt ifjúkori neurotikus problémáit, és a Babitscsal vívott szimbolikus ödipális küzdelmeket. A mû a harmincas évek elején saját mûvészi útjára lépõ Németh László bemutatásával zárul. A pszichohistorikus elkötelezettségû szerzõ vallja, hogy „mûvész és mûve elválaszthatatlanul feltételezik egymást.” A kreativitás genezisét kutatja az életút során, s a mûvek lélektani értelmezése révén mutat rá az élet és az alkotás egymást kölcsönösen meghatározó voltára. Úgy véli, azáltal, hogy „új perspektívába állítja az írót és alkotásait, egyúttal új válaszok keresésére ösztönzi az irodalomtörténeti kutatást” is. A könyv egyszerre szól az irodalomtudomány és a pszichológia szakmai közönségéhez, és olvasmányos stílusa, világos gondolatvezetése révén a szélesebb, érdeklõdõ nagyközönséghez.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Menekülés a 14-es táborból E-KÖNYV

Blaine Harden

Szin Donghjok az elsõ észak-koreai rab, aki kényszermunkatáborban látta meg a napvilágot, és akinek sikerült megszöknie. Nagybátyjai az 1950-es években Dél-Koreába menekültek, amiért az egész családot örökös kényszermunkára ítélték, és teljes jogfosztottságban tartották egy nagyfeszültségû szögesdróttal körülvett lágerben. Szin elsõ gyerekkori emléke egy kivégzés. Tizenhárom évesen beárulta anyját és bátyját, akik szökni akartak. Jutalmul megkínozták, édesanyját a szeme láttára felakasztották, testvérét pedig agyonlõtték. A táboron kívüli életrõl szinte semmit sem tudott. Legfõbb vágya csak az volt, hogy végre sült húst ehessen, amennyi belé fér. Blaine Harden könyve Szin huszonhárom éves rabságának és szökésének története. „Szeretet, együttérzés és család Szin elõtt ismeretlen fogalmak voltak. Isten sem tûnt el vagy halt meg számára: egyszerûen nem hallott róla.”
5%
2240 Ft2128 Ft Kosárba

Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején E-KÖNYV

Sashalmi Endre

A trónöröklés kérdésének manapság kevés országban van aktualitása Európában, minthogy a 20. század a monarchiák hanyatlását hozta. A koraújkorban azonban éppen a monarchikus államforma volt az általános, a trónutódlást pedig alapvetõen meghatározta az, hogy miként gondolkodtak egy-egy országban a politikai hatalomról. Oroszország mindig is különlegesnek számított, mindkét tekintetben. A 17. század elejétõl idõrõl-idõre álcárok léptek fel, az oroszok számára pedig a cári hatalom sokkal többet jelentett annál, mint amit a 17. századi királyok elõszeretettel hangoztattak: nevezetesen, hogy hatalmukat Istentõl kapták. Miben állt a 16-17. századi cári ideológia lényege, és milyen változásokat hozott a „reformer cár”, Nagy Péter uralkodása a trónöröklés és a hatalomfelfogás terén? Milyen eszközökkel kommunikálta ezeket Péter az alattvalók felé? Ezekre a kérdésekre ad választ a szerzõ legújabb könyvében. Sashalmi Endre (1964) a Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének professzora, kutatási területe a koraújkori európai államfejlõdés és politikai gondolkodás, különös tekintettel Oroszországra. E témákban számos tanulmányt publikált magyar nyelven illetve külföldön is. Két legutóbbi könyve, A nyugat-európai államfejlõdés vázlata (2006), valamint a Font Mártával társszerzõként jegyzett Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól (2007) címû kötete szintén ezeket a kérdéseket tárgyalta.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Ó, Júlia! E-KÖNYV

Robin Maxwell

Júlia elõtt két út áll: szerelem nélküli, elrendezett házasság vagy lázadás. Az éles eszû lány, aki nemcsak rajongója Dante romantikus költészetének, de maga is verseket ír, nem hajlandó fejet hajtani a hagyományok elõtt, és beletörõdni a szülõk akaratába, mint imádott barátnõje, Lucrezia. Júlia sorsa örökre megpecsételõdik, amikor egy álarcosbálon megismeri a családjával viszálykodó Monticecco család fiát, Rómeót. Robin Maxwell, az angol történelmi regények népszerû szerzõje nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy újraírja Shakespeare egyik legnépszerûbb drámáját, a Rómeó és Júliá-t. Az írónõ ezúttal is történelmileg hiteles regényt írt: a halhatatlan szerelmesek története Verona helyett a reneszánsz Firenzében játszódik. Miközben meg­ismerhetjük a nyüzsgõ város hétköznapjait, kibontakozik elõttünk egy ifjú pár szerelmi története, amely nem kevésbé drámai és szívszorító, mint a nagy költõé, ám ezúttal azt is láthatjuk, mi zajlik a kulisszák mögött.
5%
2570 Ft2442 Ft Kosárba

Leviatán E-KÖNYV

Scott Westerfeld

Ezerkilencszáztizennégyet írunk. Az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinánd fõherceget meggyilkolták, és egész Európa a háború küszöbére sodródik. Két tábor áll szemben egymással összebékíthetetlenül: a gépimádó barkácsok és a darwinisták, akik sosem látott fajzatokat tenyésztenek háborús célokra. Ferenc Ferdinánd fia, Sándor herceg az egymásnak feszülõ nagyhatalmak figyelmének középpontjába kerül, és menekülni kénytelen szülei gyilkosai elõl. Útja keresztezi Deryn Sharpét, a skót lányét, aki fiúnak öltözve szolgál a légierõnél. Az egyikük barkács – a másik darwinista, és mindketten súlyos titkokat õriznek. Harcok, veszedelmek és intrika szegélyezik útjukat, a nyomukban pedig ott liheg a háború.
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

A királynő esküje E-KÖNYV

C. W. Gortner

„Senki sem gondolta volna, hogy nagy tettekre születtem.” Így kezdõdik C. W. Gortner, Az utolsó királynõ és a Medici Katalin vallomásai népszerû szerzõjének legújabb regénye. Ezúttal Kasztíliai Izabella, kora egyik legbefolyásosabb királynõjének történetét beszéli el. Izabellát alig tízévesen fivérével együtt elszakítják édesanyjuktól, és Henrik király udvarába küldik. Itt Izabella intrikák és összeesküvések áldozata lesz, mígnem tizenhét évesen Spanyolország legnagyobb királyságának, Kasztíliának trónörökösévé válik. Miközben fenyegetõ konfliktusok és harcok révén sikerül megõriznie a koronát, eltökéli, hogy ahhoz a férfihoz megy feleségül, akit szeret, és akit tiltanak tõle. Izabella harcos szellem volt, aki egyesítette a széthullott országot, hithû katolikus, akinek uralkodása alatt megerõsödött az inkvizíció, ugyanakkor elõrelátó uralkodó, aki útnak indította Kolumbusz Kristóf armadáját az Újvilág meghódítására.
5%
2770 Ft2632 Ft Kosárba

Mozart utolsó áriája E-KÖNYV

Matt Rees

1791 októberében Wolfgang Amadeus Mozart azt mondta a feleségének, hogy megmérgezték. Másfél hónap múlva már nem volt az élõk sorában. Nõvére, a szintén zongoravirtuózként indult Nannerl sógornõjétõl értesül a fájdalmas hírrõl, és nyomban Bécsbe indul, de nem csak a temetésre. Eltökéli, hogy kideríti az igazságot, és megtudja, valóban gyilkosság áldozata lett-e Mozart, és vajon kinek állt útjában. Bécs veszélyes városnak bizonyul: Nannerl sötét titkokkal, összeesküvésekkel, a császári udvarban zajló intrikákkal szembesül, a szabadkõmûvesek rejtélyes összejövetelein találja magát, miközben életében elõször átéli az igaz szerelmet. És mindennek központjában Mozart utolsó operája, A varázsfuvola áll. Az olvasó a korabeli Bécs arisztokrata szalonjainak és hangversenytermeinek nyüzsgõ világát láthatja mintegy függöny mögül, miközben fel-felcsendül Mozart halhatatlan zenéje, és fény derül a szörnyû titokra.
5%
2570 Ft2442 Ft Kosárba

Elõzetes kérdések E-KÖNYV

Rohonyi Zoltán

Ezt a kötetet nem emlékkönyvnek terveztük, hanem tisztelgõ, születésnapi ajándéknak. A kötet szerzõit eredetileg tehát arra kértük föl, hogy saját kutatási területükrõl hozzanak valami ajándékot tiszteletük kifejezéseként. Már a tartalomjegyzékbõl is kiderül, hogy az itt közölt tanulmányok az irodalomtudomány legkülönfélébb területeirõl származnak. Az egyetlen dolog, ami összefûzi az írásokat, az Rohonyi Zoltán személye, illetõleg, sajnos, már csak az emléke. A szerzõk ugyanis vagy kollégái, vagy pályatársai, vagy tanítványai voltak Rohonyi Zoltánnak. A kötet címe (Elõzetes kérdések) az õ egyik jellegzetes, A romantikus korszakküszöb címû könyvében használt kifejezése. Tanulmányaiban, mielõtt rátért a tárgyalt mûvek értelmezésére, elõbb mindig az interpretáció kereteit, fogalmait igyekezett tisztázni: ezeket nevezte elõzetes kérdéseknek. Kötetünkben a tisztelgõ tanulmányokat egy, a hagyatékból elõkerült Rohonyi-írás követi, amely híven fejezi ki szakmai hitvallását, kutatói ars poeticáját. A gyûjteményt mûveinek bibliográfiája zárja, amely egy sajnálatos módon immár befejezett életmû szikár adatait tartalmazza.
5%
950 Ft903 Ft Kosárba

Az idõk végezetéig E-KÖNYV

Ken Follett

Az idõk végezetéig A katedrális folytatása: ugyanabban az angliai városban, Kingsbridge-ben játszódik a történet kétszáz évvel késõbb, a 14. században. A szereplõk a katedrális építõinek leszármazottjai, akik ugyanúgy küzdenek az élettel, mint elõdeik. Ken Follett megint remekelt: olyan mûvet kínál olvasóinak, amely egyszerûen letehetetlen.
5%
2990 Ft2841 Ft Kosárba

A fényűzés napjai E-KÖNYV

Juliet Grey

Gondtalanul telnek napjai a serdülő Mária Antóniának, becenevén Toinette-nek. Ám a napsütötte bécsi időszakot beárnyékolja a tudat, hogy hamarosan ennek az idillnek vége szakad. Toinette tisztában van vele, hogy anyjuk, Mária Terézia osztrák császárné milyen sorsot szán neki: Ausztria politikai érdekeinek megfelelően férjhez kell mennie Franciaország leendő királyához, a szintén kamasz XVI. Lajoshoz. A mindössze tizennégy éves hercegnő elszigetelten érzi magát a francia királyi udvarban. Versailles gyönyörű, de velejéig romlott: minden zugba befészkelte magát az intrika és az ármány. Mária Antónia nem boldog, hiába a fényűző élet, a léha udvari szórakozások, a kártya és a tánc. Juliet Grey történelmi regénye élethű képet rajzol a forradalom küszöbén álló Franciaország királyi udvaráról. A színes részletekben bővelkedő leírásoknak köszönhetően szinte magunk előtt látjuk a pazar selyemruhákat és a csillogó ékszereket, halljuk a táncra csábító muzsikát és pletykálkodó úrhölgyek suttogását. Franciaország legtragikusabb sorsú királynőjének életét megörökítő trilógia első kötete nagy sikert aratott az Egyesült Államokban, és több európai országban is megjelent.
5%
2770 Ft2632 Ft Kosárba

Egy monolit rendszer árnyalatai E-KÖNYV

Vonyó József

„Lehetséges-e monolit rendszer? Tudniillik a valóságban. Mert emberek képzeletében igen. Olyanokéban, akik megálmodnak és mûködtetni próbálnak monolit rendszereket. És olyanokéban, akik azok (szükségszerû) felbomlása után – politikai érdekbõl – szeretnék annak láttatni – másokkal is. Politikai híveikkel és azzá megnyerni kívánt emberekkel. S fõként: az adott korszakokat személyes élmények révén nem ismerõ ifjúsággal. Pedig maga a tény, hogy valamennyi eddigi monolit(nak hitt) rendszer – elõbb vagy utóbb – megszûnt, mást bizonyít. Éppen azért bomlott fel, dõlt össze minden ilyen konstrukció, mert a valóságban egyik sem volt monolit. Nem csak a rendszer egésze. Az az egyeduralkodó párt sem, melyben alapját és (egyik) legfõbb eszközét látták ’megtervezõik’.” Kötetünk szerzõje – az 1980–1990-es években politikai szerepeket is vállalt kutató – levéltári és sajtóforrások feltárásán túl saját élményei és tapasztalatai alapján, vizsgálta tárgyát, s – azt „belülrõl” is látva, kritikusan elemezve – ad képet Magyarország 1945 utáni történetének néhány részkérdésérõl. A tanulmányok és közölt források tematikája a rendszer struktúrájának és mûködési mechanizmusának – szerkezeti ábrákkal is illusztrált – áttekintésétõl a magyarországi németek 1945 utáni sorsának okain, az 1956-os forradalom jellemzésén át az állampárton (MSZMP) belül megjelenõ különbözõ nézetekig, s azoknak a rendszerváltás jellegére gyakorolt hatásáig terjed. Az olvasó épp úgy találhat köztük országos áttekintést, mint pécsi-baranyai történések részletes leírását. Vonyó József (1945) címzetes egyetemi tanár, a Janus Pannonius majd a Pécsi Tudományegyetem oktatójaként Magyarország 20. századi történetét tárgyaló kurzusokat tartott. Jelentõs részük a két világháború közötti, illetve a pártállam idõszakának politikai intézményrendszerét vizsgálta – abból kiindulva, hogy az események csak annak a rendszernek a pontos ismeretében értelmezhetõk reálisan, melynek keretében zajlottak. Egyes tanulmányai e kurzusok tapasztalatai alapján készültek, nem egy esetben a hallgatók kérdései, problémafelvetései által inspirálva.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Tolvajok tele E-KÖNYV

David Benioff

A Trónok harca tévésorozat alkotójának, producerének és forgatókönyvírójának, New York Times bestseller, díjnyertes, közel negyven országban kiadott regénye. A nácik kegyetlen ostromgyűrűjében vergődő Leningrádban Lev Benyovot letartóztatják fosztogatásért, és egy cellába kerül Koljával, a jóképű fiatal dezertőrrel. Kivégzés helyett azonban elképesztő ajánlatot kapnak, hogy megmenthessék az életüket: egy tucat tojást kell keríteniük a Belbiztonság nagy hatalmú ezredesének, leánya lakodalmi tortájához. Mivel a városba már jó ideje nem jut be semmilyen utánpótlás, lakói elképzelhetetlen mértékben nélkülöznek, éheznek. Lev és Kolja nekivág a lehetetlennek – Leningrád kíméletlen poklában, sőt még az ellenséges vonalakon túl is kutatják a felbecsülhetetlen kincset. Ebben a megindító, ugyanakkor mulatságos, egyszerre sziporkázó és hátborzongató regényben a második világháborúban átélt kalandok során egy fiú férfivá érésének ízig-vérig modern története is kibontakozik előttünk. A kötetet a neves műfordító, Gy. Horváth László (Gépnarancs, Pi élete, Széthullott birodalom trilógia stb.) ültette át magyar nyelvre.
5%
1995 Ft1895 Ft Kosárba

A halál vámszedõje E-KÖNYV

Jean-Pierre Montcassen

Ramunar, a földmûves békés elégedettségben és viszonylagos jólétben mûveli Merenré fáraó földjét a Nílus mellett. Fia, Thimun azonban többre hivatottnak érzi magát, és amikor apja eldönti, hogy hozzáadja a szomszéd földmûves lányát, az elsõ adandó alkalommal megszökik, hogy a fáraó székvárosában, a közeli Menóferben próbáljon szerencsét. Miközben Thimun egy balzsamozópap segédje és tanítványa, majd maga is mester lesz, a palotában csendes, az alattvalók szeme elõl rejtve folyó háború dúl a még szinte gyermek, tehetetlen és erélytelen Merenré fáraó anyjának és húga fiának, az ígéretes Noferkaré hercegnek a támogatói között. A tét óriási: egy világbirodalom trónja, és senki sem válogat az eszközökben… A regény elsõ része már megjelent és szép sikert könyvelhetett el. Most az író megírta a második részét is. Ebben a kötetben mindkét rész benne van.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

Vérszagra gyűl E-KÖNYV

Urbánszki László

A tatárjárás (1241–42) Magyarország történelmének egyik legnagyobb pusztítása nemzeti tragédiaként került be a történetírásba és a köztudatba. A legújabb kutatások ugyanakkor arra is engednek következtetni, hogy a tragédia nem volt olyan nagy mértékû, mint eddig hittük. A dúlás után hazatérõ IV. Béla bár megfogyatkozott, de semmiképpen sem megtört népet talált a Kárpát-medencében. Magyarország hadereje olyannyira erõs maradt, hogy a király a „második honalapítás” mellett agresszív, terjeszkedõ külpolitikát, többfrontos hadjáratokat folytatott. Országunk a tatárjárás iszonyata után is a térség meghatározó nagyhatalma maradt. Urbánszki László IV. Béla uralkodásának ezt a második, tatárjárás utáni, küzdelmekkel teli korszakát örökíti meg regénysorozatában. Hõsei a kor híres vagy hírhedt alakjai mellett esendõ mindennapi emberek, akik erõvel és ravaszsággal szállnak szembe a rájuk törõ ellenséggel. A nádasok rejtekében veszett farkasként küzdõ parasztok, halászok, pásztorok tettei olykor a csataterek hõsi eseményeit is felülmúlják. A Vérszagra gyûl címû regény a mongol betörés évében játszódik. A kedélyes nyugalomban élõ, mocsárszéli kis faluba (ma Ladánybene) izmaelita kereskedõknek álcázott mongol felderítõk, kémek érkeznek. Az idill rémálommá változik, amikor kiderül, hogy a csapat a közelgõ, népeket elsöprõ förgeteg elõhírnöke: kisebb, de ugyanolyan pusztító szélvihar. A falu népe a mocsár mélyére rejtõzik, és szembeszáll a förgeteggel. Halászok, parasztok, nõk és gyerekek küzdenek a hajdanvolt világ legjobb harcosai ellen a torokszorítóan izgalmas, életszerû hitelességgel megírt regényben.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba