Szűrő

Ahogy az újságok olvasásáról átszoktunk az online média fogyasztásra, úgy terjedtek el az ebook-ok is, azaz digitális könyvek, melyekhet kezdetben szükség volt e-könyv olvasóra, de manapság már akár az okostelefonjainkon vagy laptopjainkon is könnyedén elolvashatóak. E-könyv természetesen bármi lehet: regény, novella, verses kötet, mesekönyv, akár még receptgyűjtemény is.

Az e-könyvek leggyakrabban speciális.epub vagy .mobi kiterjesztésű fájlok, melyek a könyv szövegét és illusztrációit is tartalmazzák, van borító és tartalomjegyzék, lábjegyzet is, tehát teljes egészében kész művek - a valódi, papíralapú könyvek online formái.

Miért válasszunk e-könyvet?

Az e-könyvek lényegesen olcsóbbak, mint a papír alapúak, hiszen az előállítási költsége töredéke a hagyományos nyomdai könyveknek.

Az ebook környezetbarát, és bármikor, bárhol elérhető, akár a mobilunkon is olvasgathatjuk.

Az e-könyvek kiegészítésként tartalmazhatnak akár hanganyagokat, ábrákat, animációkat is, és természetesen egy színes ebook is könnyedén megvalósítható.

Az ebook nem foglal helyet, éppen ezért súlya sincsen.

Ráadásul a betűméret is állítható, így a számunkra és szemünknek legideálisabb módon olvashatunk.

Ha megvan az ebook-unk, csak egy applikáció kell ahhoz, hogy akár andoidos, akár iOS-es készüléken olvasgathassuk, de windows alapú mobilokon is használhatóak.

Rendeljen gyorsan és egyszerűen a BOOK24 kínálatából, még a futárra sem kell várnia, szinte azonnal olvashatja!

Tovább

E-könyvek

Végtelen út E-KÖNYV

Fekete István

Lovas kocsi száguld az éjszakában. Hárman utaznak rajta: a bakon a fiatal Pipet de Bartay, mellette Albert, a hűséges inas ül, hátul a szalmában pedig Pipet apja rejtőzik. A helyszín Franciaország, 1792 novembere, két hónappal a köztársaság kikiáltása után. Hőseink a politikai változás áldozatai, akiknek egy köpönyegforgató rokon feljelentése miatt kell menekülniük. Kalandok, szerelmek, sikerek és csalódások szegélyezik útjukat, s a viszontagságok közepette a huszonkét éves Pipet felnőtté érik. Már tavaszodik, amikor a menekülők megpihennek Lőcse városában. Azt remélik, ezen a vidéken újrakezdhetik az életüket.
5%
1290 Ft1226 Ft Kosárba

A Bletchley Park titkos élete E-KÖNYV

SINCLAIR McKAY

A Bletchley Parkban feltört Enigma-kódok jelentik a háború egyik legnagyobb teljesítménye. Most elõször, ebben a könyvben olvashatjuk el azoknak az embereknek a történetét, akik ezt lehetõvé tették. Bletchley Park titkos kódfejtõ központjában Nagy-Britannia legragyogóbb koponyái mellett úrilányok, gyári munkások, diákok, segédszolgálatosok végezték hihetetlenül idegtépõ és annál is fontosabb munkájukat. Ám Bletchleyben nem csak az ellenséges üzenetek hosszú órákig tartó megfejtésével teltek a napok (és az éjszakák). Sinclair McKay sikerkönyve vendégszereplõ muzsikusok világszínvonalú hangversenyein, amatõr színielõadásokon, téli korcsolyázásokon és csendes falusi utakon lopott csókokon át mutatja meg, milyen is volt valójában azoknak a fiataloknak az élete, akiknek erõfeszítései hozzájárultak a háború megnyeréséhez.
5%
2490 Ft2366 Ft Kosárba

Moszád E-KÖNYV

Nisszim Misál

A Moszádot napjainkban a világ legjobb és egyben legrejtélyesebb titkosszolgálatai között tartják számon. Ez a könyv bemutatja az ügynökség hatvanéves történetének legmeghatározóbb és legtitkosabb akcióit, melyek hatással voltak Izrael és az egész világ sorsára, így például Eichmann elfogását, a Fekete szeptember felszámolását, az etióp zsidók legendás kimenekítését, a szíriai atomreaktor megsemmisítését vagy éppen a legfontosabb iráni atomtudósok likvidálását. Az alapos kutatómunka és az izraeli vezetõkkel, Moszád-ügynökökkel készített exkluzív interjúk segítségével a szerzõk a legapróbb részletességgel elevenítik fel az akciókat és az ügynökök bátor tetteit. Simon Peresz izraeli elnök szavaival élve e könyv elmondja, „amit nem tudtunk, hogy Izrael titkos erõi éppen olyan félelmetesek, mint a valódi hadserege”.
5%
2490 Ft2366 Ft Kosárba

Amerikai mesterlövész E-KÖNYV

Chris Kyle

1999-tõl 2009-ig az Egyesült Államok Haditengerészetének SEAL-je, Chris Kyle érte el a legtöbb halálos mesterlövész-találatot az amerikai hadtörténetben. A Pentagon hivatalosan több mint 150 találatot igazolt (az addigi amerikai rekord 109 volt). Az iraki felkelõk annyira rettegték Kyle-t, hogy az al-Shaitan („az Ördög”) csúfnevet adták neki, és vérdíjat tûztek ki a fejére.
5%
2490 Ft2366 Ft Kosárba

Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába E-KÖNYV

Bertók Rózsa

Jelen könyv az etika elméleti kérdéseit, az etika történetének európai vonulatában található típusokat, irányzatokat, filozófusoktól és nem filozófus írástudók tollából származó anyagokat igyekszik bemutatni – vázlatosan. Az etika tanárának talán a legnehezebb a dolga akkor, amikor elkötelezõdés nélkül, s befolyásolástól mentesen közvetíti a legkülönfélébb korszakok, gondolkodók, iskolák, filozófiai irányzatok eszméit. A kötetet azok az általános iskolában tanító pedagógusok is haszonnal forgathatják, akik komolyan veszik a háttértanulmányokat, és történetileg és tematikusan is tájékozódni akarnak az órák anyagának tudományos alapjairól. Az etika a filozófiai diszciplína részeként biztosítékot ad a történeti tájékozódásra, a különbözõ iskolák és irányzatok megjelenítésére, és természetes úton mutatja meg a korszakok szerinti eltéréseket, miközben nem kényszeríti ki a velük való azonosulást a diákokból, és fõleg nem a végletes elkötelezõdést. A tudományosság színvonala és fenntartása a tökéletes garancia, hogy egyetlen tanár se kövesse el azt a hibát, hogy a saját ízlését, neveltetését, eszméit, meggyõzõdéseit adja át a diákoknak, mert ezt sem a sajátságos hivatása, sem a tantárgy jellege nem engedi meg. Bármilyen iskolatípusban, vagy bármilyen korú gyereknek etikát tanítani óriási felelõsség. A tanár szempontjából elengedhetetlen a magas színvonalú felkészültség. Ez a felkészültség pedig a tudományterületnek megfelelõ kell legyen, jelesül a filozófiai diszciplína gyakorlati részének követelményeit kell hordozza. A tudományos színvonalból és az elkötelezetlen követelményekbõl nem vehet vissza az a tény, hogy ezt a tárgyat milyen iskolai szinten (akár általános iskolai elsõ osztályosoknak) tanítják. Jelen kötet nemcsak történeti és szakterületi fogalmi szinten kívánja segíteni az etikatanárokat, hanem példát is akar adni a különbözõ korok cselekményeinek, emberi relációinak, egyéni és közösségi konfliktusainak megértéséhez. Mindig könnyebb helyzetben van a tanár akkor, ha rendelkezik klasszikus példával és több szempontból is elemzett irodalommal az aktuális téma megvilágításához. A kötetet a közoktatásban erkölcstant tanító tanároknak, a középszintû iskolák etika oktatóinak ajánljuk, valamint a Bologna-típusú bölcsészképzés BA-ban tanuló hallgatknak szánjuk a tanulmányaik kezdeti idõszakában való eligazodáshoz.
5%
1400 Ft1330 Ft Kosárba

Pécs topográfiája a kezdetektõl a 20. század elejéig E-KÖNYV

Fedeles Tamás

Pécs több mint két évezredes múltra visszatekintõ története régóta foglalkoztatja a kutatókat, ennek ellenére a város évezredeket átívelõ morfológiai, topográfiai fejlõdését bemutató összefoglaló munka mindezidáig még nem született. A Magyar Várostörténeti Atlasz program keretében néhány éve megkezdett kutatásoknak többek között éppen az a célja, hogy e hiátust megszüntessék. A Pécs Várostörténeti Atlasz e kutatásokra szervezett munkacsoportjának tagjai az eddig elvégzett kutatásaik eredményeit adják közre e kötet hasábjain. A munka természetesen e tanulmánykötet megjelenésével még korántsem tekinthetõ lezártnak, hiszen a vállalkozás végsõ célja a település topográfiai változásait bemutató, magyar és angol nyelvû, tematikus térképekkel, a városról készült reprodukciókkal, valamint részletes adattárral ellátott várostörténeti atlasz elkészítése. Pécs több mint két évezredes múltra visszatekintõ története régóta foglalkoztatja a kutatókat, ennek ellenére a város évezredeket átívelõ morfológiai, topográfiai fejlõdését bemutató összefoglaló munka mindezidáig még nem született. A Magyar Várostörténeti Atlasz program keretében néhány éve megkezdett kutatásoknak többek között éppen az a célja, hogy e hiátust megszüntessék. A Pécs Várostörténeti Atlasz e kutatásokra szervezett munkacsoportjának tagjai az eddig elvégzett kutatásaik eredményeit adják közre e kötet hasábjain. A munka természetesen e tanulmánykötet megjelenésével még korántsem tekinthetõ lezártnak, hiszen a vállalkozás végsõ célja a település topográfiai változásait bemutató, magyar és angol nyelvû, tematikus térképekkel, a városról készült reprodukciókkal, valamint részletes adattárral ellátott várostörténeti atlasz elkészítése.
5%
1600 Ft1520 Ft Kosárba

A spanyol grófnõ E-KÖNYV

Benkő László

Elena grófnõ a második világháború éveiben az olasz és a német titkosszolgálat engedelmes eszközeként a férjétõl kapott villában a náci fõkolomposok által összerabolt gyémántokat rejtegeti, de közben ugyanott zsidó gyermekeket is bujtat az Észak-Olaszországot elözönlõ németek elõl. Ilyen nincs, és mégis elhiszed, hogy megtörtént, pedig háború és szerelem, kaland és szenvedély még így is csak kulissza az ifjú grófnõ igazi drámájához képest, mely egy apácazárdában kezdõdik a múlt század harmincas éveiben, ahol zsarnoki hajlamú apja, Morante gróf tartja a spanyol polgárháború kitöréséig, amikor is üzleti érdekbõl egy olasz kalandor karjaiba löki. Ám, ahogy elõrébb jutunk a grófkisasszony sorsának megismerésében, kiderül, hogy minden, amit ez a fiatal teremtés csinál, egyetlen célt szolgál: az ugyancsak Morante gróf által elrabolt és titkos helyre költöztetett törvénytelen gyermekének visszaszerzését. A hajmeresztõ fordulatokkal teli történetet a szerzõ a már idõs Elena grófnõ sevillai otthonában hallottak és a tõle kapott naplójegyzetek alapján írta meg.
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

A kalocsai érseki tartomány kialakulása E-KÖNYV

Koszta László

Az Árpád-kori egyházszervezet egyik legnagyobb problémája a kalocsai egyházmegye létrejötte, jogállása és székhelyének kiválasztása, majd a kettõs székhely kialakulása. A szerzõ nézete szerint a kalocsai egyházmegye nem 1003-ban, hanem az episzkopális egyházszervezet 1009-es kibõvítésének keretében jött létre és megalakulásának kezdetétõl fogva érseki ranggal rendelkezett. Koszta László két évtizednyi kutatómunka eredményeit összefoglalva teljesen új, a korábbi nézetektõl alapjaiban eltérõ eredményre jutott a kalocsai egyházmegye korai történetét illetõen. Kalocsát 1009-ben ugyan eredendõen érsekségként alapították meg, de több mint másfél évszázadig nem rendelkezett önálló érseki tartománnyal, így saját suffraganeus püspökökkel sem. Kalocsa valójában csak tituláris érsekség volt, fõpapja nem gyakorolt tényleges érseki joghatóságot. Az egységes magyar egyháztartományt az 1161 õszén megkötött konkordátum keretében osztották fel, és ekkor kapott Kalocsa is önálló érseki provinciát. Koszta László (1962) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékének vezetõje. Fõ kutatási területe a középkori magyar egyháztörténelem és az összehasonlító egyháztörténet, de emellett várostörténettel, helytörténettel, forráskiadással és történeti segédtudományokkal is foglalkozik. Számos hazai és külhoni folyóirat szerkesztõbizottságának tagja, több önálló és társzerzõs kötete jelent meg Magyarországon és külföldön. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a százat.
5%
1250 Ft1188 Ft Kosárba

Kennedy E-KÖNYV

Bill O'Reilly

Az 1960-as évek elején John F. Kennedy, a korszak férfiideálja és az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, óriási népszerûségnek örvend. Felesége, Jackie pedig bájával, stílusérzékével ejti rabul a világot. Kennedy elnöksége sikerre ítéltetett, akárcsak az Arthur-legendában Camelot városa: az idilli boldogság oázisa reményt és optimizmust jelent a hidegháború sivatagában. Ám ötven évvel ezelõtt, 1963. november 22-én a dallasi puskalövések az egész nemzetet megrendítik, napokig szomorúság és zavartság uralkodik az országban. Mi történt? Ki ölte meg az elnököt? Milyen erõk állhattak a háttérben? Sokféle találgatás kelt szárnyra azóta. A hidegháború kiélezõdésével Kennedy több befolyásos ellenfelet is szerzett magának, például Nyikita Hruscsov szovjet vezetõt, Fidel Castro kubai diktátort és Allen Dullast, a CIA igazgatóját. Ezen kívül bátyja, Robert Kennedy igazságügy-miniszter szigorú intézkedései a szervezett bûnözés felszámolására tovább növelte azok számát, akik szerettek volna leszámolni az elnökkel. A könyv alapján filmet is készítettek. A Nat Geo parádés szereposztású, leblincselõen izgalmas filmjében ismerje meg a bûntény elõzményeit, ugyanolyan drámai és feszült formában, mint amilyen a valóság volt!
5%
2730 Ft2594 Ft Kosárba

Télemakhosz bolyongásai E-KÖNYV

Bálint Ágnes

Ma az a bölcs, aki hallgat Németh Lászlóról, nem az, aki beszél. Bálint Ágnes mégis arra vállalkozik, hogy új diskurzust indít a huszadik század e megkerülhetetlen személyiségérõl. Pszichobiográfiát ír, ami egyesíti a történelem, az irodalomtörténet és a modern pszichológia eszköztárát abból a célból, hogy hiteles rekonstrukciót készítsen hõsérõl. Úgy véli, hogy az ily módon animált, újra lélekkel felruházott alak „képessé válik arra, hogy magáért beszéljen.” A könyv a családi örökség részletes lélektani elemzésébõl kiindulva mutatja be a gyermek Németh László fejlõdését, majd a Télemakhosz-sorsú ifjú hosszas bolyongását a serdülõkor útvesztõjében, végül a fiatal író elsõ szárnypróbálgatásait. Részletesen elemzi Németh László gyermekkori fantáziajátékát, a családi tudattalanban rejtõzõ „fantom” révén átélt ifjúkori neurotikus problémáit, és a Babitscsal vívott szimbolikus ödipális küzdelmeket. A mû a harmincas évek elején saját mûvészi útjára lépõ Németh László bemutatásával zárul. A pszichohistorikus elkötelezettségû szerzõ vallja, hogy „mûvész és mûve elválaszthatatlanul feltételezik egymást.” A kreativitás genezisét kutatja az életút során, s a mûvek lélektani értelmezése révén mutat rá az élet és az alkotás egymást kölcsönösen meghatározó voltára. Úgy véli, azáltal, hogy „új perspektívába állítja az írót és alkotásait, egyúttal új válaszok keresésére ösztönzi az irodalomtörténeti kutatást” is. A könyv egyszerre szól az irodalomtudomány és a pszichológia szakmai közönségéhez, és olvasmányos stílusa, világos gondolatvezetése révén a szélesebb, érdeklõdõ nagyközönséghez.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Menekülés a 14-es táborból E-KÖNYV

Blaine Harden

Szin Donghjok az elsõ észak-koreai rab, aki kényszermunkatáborban látta meg a napvilágot, és akinek sikerült megszöknie. Nagybátyjai az 1950-es években Dél-Koreába menekültek, amiért az egész családot örökös kényszermunkára ítélték, és teljes jogfosztottságban tartották egy nagyfeszültségû szögesdróttal körülvett lágerben. Szin elsõ gyerekkori emléke egy kivégzés. Tizenhárom évesen beárulta anyját és bátyját, akik szökni akartak. Jutalmul megkínozták, édesanyját a szeme láttára felakasztották, testvérét pedig agyonlõtték. A táboron kívüli életrõl szinte semmit sem tudott. Legfõbb vágya csak az volt, hogy végre sült húst ehessen, amennyi belé fér. Blaine Harden könyve Szin huszonhárom éves rabságának és szökésének története. „Szeretet, együttérzés és család Szin elõtt ismeretlen fogalmak voltak. Isten sem tûnt el vagy halt meg számára: egyszerûen nem hallott róla.”
5%
2240 Ft2128 Ft Kosárba

Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején E-KÖNYV

Sashalmi Endre

A trónöröklés kérdésének manapság kevés országban van aktualitása Európában, minthogy a 20. század a monarchiák hanyatlását hozta. A koraújkorban azonban éppen a monarchikus államforma volt az általános, a trónutódlást pedig alapvetõen meghatározta az, hogy miként gondolkodtak egy-egy országban a politikai hatalomról. Oroszország mindig is különlegesnek számított, mindkét tekintetben. A 17. század elejétõl idõrõl-idõre álcárok léptek fel, az oroszok számára pedig a cári hatalom sokkal többet jelentett annál, mint amit a 17. századi királyok elõszeretettel hangoztattak: nevezetesen, hogy hatalmukat Istentõl kapták. Miben állt a 16-17. századi cári ideológia lényege, és milyen változásokat hozott a „reformer cár”, Nagy Péter uralkodása a trónöröklés és a hatalomfelfogás terén? Milyen eszközökkel kommunikálta ezeket Péter az alattvalók felé? Ezekre a kérdésekre ad választ a szerzõ legújabb könyvében. Sashalmi Endre (1964) a Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének professzora, kutatási területe a koraújkori európai államfejlõdés és politikai gondolkodás, különös tekintettel Oroszországra. E témákban számos tanulmányt publikált magyar nyelven illetve külföldön is. Két legutóbbi könyve, A nyugat-európai államfejlõdés vázlata (2006), valamint a Font Mártával társszerzõként jegyzett Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól (2007) címû kötete szintén ezeket a kérdéseket tárgyalta.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Elõzetes kérdések E-KÖNYV

Rohonyi Zoltán

Ezt a kötetet nem emlékkönyvnek terveztük, hanem tisztelgõ, születésnapi ajándéknak. A kötet szerzõit eredetileg tehát arra kértük föl, hogy saját kutatási területükrõl hozzanak valami ajándékot tiszteletük kifejezéseként. Már a tartalomjegyzékbõl is kiderül, hogy az itt közölt tanulmányok az irodalomtudomány legkülönfélébb területeirõl származnak. Az egyetlen dolog, ami összefûzi az írásokat, az Rohonyi Zoltán személye, illetõleg, sajnos, már csak az emléke. A szerzõk ugyanis vagy kollégái, vagy pályatársai, vagy tanítványai voltak Rohonyi Zoltánnak. A kötet címe (Elõzetes kérdések) az õ egyik jellegzetes, A romantikus korszakküszöb címû könyvében használt kifejezése. Tanulmányaiban, mielõtt rátért a tárgyalt mûvek értelmezésére, elõbb mindig az interpretáció kereteit, fogalmait igyekezett tisztázni: ezeket nevezte elõzetes kérdéseknek. Kötetünkben a tisztelgõ tanulmányokat egy, a hagyatékból elõkerült Rohonyi-írás követi, amely híven fejezi ki szakmai hitvallását, kutatói ars poeticáját. A gyûjteményt mûveinek bibliográfiája zárja, amely egy sajnálatos módon immár befejezett életmû szikár adatait tartalmazza.
5%
950 Ft903 Ft Kosárba

Egy monolit rendszer árnyalatai E-KÖNYV

Vonyó József

„Lehetséges-e monolit rendszer? Tudniillik a valóságban. Mert emberek képzeletében igen. Olyanokéban, akik megálmodnak és mûködtetni próbálnak monolit rendszereket. És olyanokéban, akik azok (szükségszerû) felbomlása után – politikai érdekbõl – szeretnék annak láttatni – másokkal is. Politikai híveikkel és azzá megnyerni kívánt emberekkel. S fõként: az adott korszakokat személyes élmények révén nem ismerõ ifjúsággal. Pedig maga a tény, hogy valamennyi eddigi monolit(nak hitt) rendszer – elõbb vagy utóbb – megszûnt, mást bizonyít. Éppen azért bomlott fel, dõlt össze minden ilyen konstrukció, mert a valóságban egyik sem volt monolit. Nem csak a rendszer egésze. Az az egyeduralkodó párt sem, melyben alapját és (egyik) legfõbb eszközét látták ’megtervezõik’.” Kötetünk szerzõje – az 1980–1990-es években politikai szerepeket is vállalt kutató – levéltári és sajtóforrások feltárásán túl saját élményei és tapasztalatai alapján, vizsgálta tárgyát, s – azt „belülrõl” is látva, kritikusan elemezve – ad képet Magyarország 1945 utáni történetének néhány részkérdésérõl. A tanulmányok és közölt források tematikája a rendszer struktúrájának és mûködési mechanizmusának – szerkezeti ábrákkal is illusztrált – áttekintésétõl a magyarországi németek 1945 utáni sorsának okain, az 1956-os forradalom jellemzésén át az állampárton (MSZMP) belül megjelenõ különbözõ nézetekig, s azoknak a rendszerváltás jellegére gyakorolt hatásáig terjed. Az olvasó épp úgy találhat köztük országos áttekintést, mint pécsi-baranyai történések részletes leírását. Vonyó József (1945) címzetes egyetemi tanár, a Janus Pannonius majd a Pécsi Tudományegyetem oktatójaként Magyarország 20. századi történetét tárgyaló kurzusokat tartott. Jelentõs részük a két világháború közötti, illetve a pártállam idõszakának politikai intézményrendszerét vizsgálta – abból kiindulva, hogy az események csak annak a rendszernek a pontos ismeretében értelmezhetõk reálisan, melynek keretében zajlottak. Egyes tanulmányai e kurzusok tapasztalatai alapján készültek, nem egy esetben a hallgatók kérdései, problémafelvetései által inspirálva.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Az idõk végezetéig E-KÖNYV

Ken Follett

Az idõk végezetéig A katedrális folytatása: ugyanabban az angliai városban, Kingsbridge-ben játszódik a történet kétszáz évvel késõbb, a 14. században. A szereplõk a katedrális építõinek leszármazottjai, akik ugyanúgy küzdenek az élettel, mint elõdeik. Ken Follett megint remekelt: olyan mûvet kínál olvasóinak, amely egyszerûen letehetetlen.
5%
2990 Ft2841 Ft Kosárba

Vérszagra gyűl E-KÖNYV

Urbánszki László

A tatárjárás (1241–42) Magyarország történelmének egyik legnagyobb pusztítása nemzeti tragédiaként került be a történetírásba és a köztudatba. A legújabb kutatások ugyanakkor arra is engednek következtetni, hogy a tragédia nem volt olyan nagy mértékû, mint eddig hittük. A dúlás után hazatérõ IV. Béla bár megfogyatkozott, de semmiképpen sem megtört népet talált a Kárpát-medencében. Magyarország hadereje olyannyira erõs maradt, hogy a király a „második honalapítás” mellett agresszív, terjeszkedõ külpolitikát, többfrontos hadjáratokat folytatott. Országunk a tatárjárás iszonyata után is a térség meghatározó nagyhatalma maradt. Urbánszki László IV. Béla uralkodásának ezt a második, tatárjárás utáni, küzdelmekkel teli korszakát örökíti meg regénysorozatában. Hõsei a kor híres vagy hírhedt alakjai mellett esendõ mindennapi emberek, akik erõvel és ravaszsággal szállnak szembe a rájuk törõ ellenséggel. A nádasok rejtekében veszett farkasként küzdõ parasztok, halászok, pásztorok tettei olykor a csataterek hõsi eseményeit is felülmúlják. A Vérszagra gyûl címû regény a mongol betörés évében játszódik. A kedélyes nyugalomban élõ, mocsárszéli kis faluba (ma Ladánybene) izmaelita kereskedõknek álcázott mongol felderítõk, kémek érkeznek. Az idill rémálommá változik, amikor kiderül, hogy a csapat a közelgõ, népeket elsöprõ förgeteg elõhírnöke: kisebb, de ugyanolyan pusztító szélvihar. A falu népe a mocsár mélyére rejtõzik, és szembeszáll a förgeteggel. Halászok, parasztok, nõk és gyerekek küzdenek a hajdanvolt világ legjobb harcosai ellen a torokszorítóan izgalmas, életszerû hitelességgel megírt regényben.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

A Pannon E-KÖNYV

Marcellus Mihály

Marcellus Mihály Pannonia Romanum sorozatának legújabb kötete Marcus Aurelius Antoninus császár uralkodásának idején, a szerzõ Északi vihar címû regényének eseményeit követõen játszódik Pannonia Superior provincia területén. A regény fõszereplõi történelmi alakok: mind Marcus Valerius Maximianus pannoniai születésû nemes, a parthus háború veteránja, aki szülõföldjére visszatérve újra fegyvert fog a limest áttörõ germánok ellen, mind ellensége, a narista törzs királya, Valao. Hasonlóképpen történelmi alak Marcus Aurelius Antoninus is, aki Kr. u. 161-ben lépett a császári trónra, Lucius Verust emelve társcsászárává. Miközben társuralkodójára bízta keleten a parthus fenyegetés visszaverését, rá hárult a birodalom nyugati felét egyre inkább veszélyeztetõ germán törzsek legyõzése. A germán törzsszövetség meglepõen szervezetten indít támadást a Danuvius mentén, sorra felmorzsolva a határerõdöket és helyõrségeket. A hadseregbe nemrég visszatért Marcus Valerius Maximianus ellenségtõl körülvéve bujdokolni kényszerül maroknyi megmaradt csapatával, miközben a naristák királya, Valao, személyesen rá is vadászik a határvidék biztosítása közben. A rajtaütések, portyák és cselvetések kegyetlenek, mégis mindkét oldalon vannak olyan vérbeli harcosok, akik nem helyezik a tisztesség elé a gyõzelmet, és akár az árulás árán szerzett elõnyt is hajlandóak visszautasítani. Marcellus Mihály Pannonia Romanum címû regénysorozata rendkívül alapos történelmi kutatómunkára támaszkodva, hagyományõrzõként saját élményekbõl is táplálkozva mutatja be a Kr. u. II. századi Pannonia provinciák történetét. A regények fordulatokban gazdag cselekménye mellett színes, plasztikus képet fest a korabeli Arrabona, Savaria és Pannonia életérõl mind a hódítókéról, mind a meghódítottakéról, a kézmûvesekérõl és az elõkelõkérõl, a közkatonákéról és a hadvezérekérõl, a helytartókéról és a császárokéról.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

A halál vámszedõje E-KÖNYV

Jean-Pierre Montcassen

Ramunar, a földmûves békés elégedettségben és viszonylagos jólétben mûveli Merenré fáraó földjét a Nílus mellett. Fia, Thimun azonban többre hivatottnak érzi magát, és amikor apja eldönti, hogy hozzáadja a szomszéd földmûves lányát, az elsõ adandó alkalommal megszökik, hogy a fáraó székvárosában, a közeli Menóferben próbáljon szerencsét. Miközben Thimun egy balzsamozópap segédje és tanítványa, majd maga is mester lesz, a palotában csendes, az alattvalók szeme elõl rejtve folyó háború dúl a még szinte gyermek, tehetetlen és erélytelen Merenré fáraó anyjának és húga fiának, az ígéretes Noferkaré hercegnek a támogatói között. A tét óriási: egy világbirodalom trónja, és senki sem válogat az eszközökben… A regény elsõ része már megjelent és szép sikert könyvelhetett el. Most az író megírta a második részét is. Ebben a kötetben mindkét rész benne van.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

A nagy összeesküvés E-KÖNYV

Gregor Mayer

A tájékozott politikusok, közéleti személyiségek és társadalomtudósok által is tényként kezelt nagy összeesküvés létezése kötelességünkké teszi a rendszerben, a társadalomban, a civilizáció egészében való gondolkodást. A XXI. század sorsa már nemcsak egyes emberektõl és embercsoportoktól függ, hanem azoktól a rendszerektõl is, amelyek meghúzták a cselekvés koordinátáit nem csak nemzetállamok, de az egész világ vonatkozásában. A rendszerhez kötõdõ társadalmi igazságtalanságok egyes emberek vagy embercsoportok elleni küzdelemmel nem változtathatóak meg. A pénzuralmi világrend egészét kell gyökeresen átalakítani ahhoz, hogy ennek a rendszernek a létrehozói és haszonélvezõi ne fejezhessék be sikeresen a nagy összeesküvést, az egy központból irányított pénzhatalmi világrendszer bebetonozását, visszafordíthatatlanná tételét. A pénzuralmi világrendben a pénzrendszernek rendelõdik alá minden emberi tevékenység. Ez a rendszer az emberiség közös alkotása, de létrehozásában és a világra kényszerítésében meghatározó szerepe volt és van a szupergazdag bankárdinasztiáknak, akik ennek a rendszernek a legfõbb haszonélvezõi. Ahol ez a pénzrendszer mûködik, ott ebben a kultúrában kifejlõdött egydimenziós értékrendszer a meghatározó. A pénzrendszer veszi át a kalmár szellemiség és értékrend közvetítését a társadalmi lét minden szférájában. Kikényszeríti, hogy mindenki ennek a pénzben és kamatban gondolkodó értékrendnek megfelelõen éljen és cselekedjen. Ma ez a pénzrendszer a szemitizmus legfõbb megtestesítõje. A pénzuralmi világrendben élni kénytelen társadalmakban ez az értékrend – mint kikerülhetetlen szabályozó erõ – zsidó embertársaink fizikai jelenléte nélkül is jelen lehet.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

1914 E-KÖNYV

Bihari Péter

Bihari Péternek láthatóan az a szándéka, hogy „személyes történeteken” keresztül mondja el, milyen is volt a világháború. Tudja és érti, hogy a háború története nem csak hadtörténet, hanem társadalomtörténet. Ezért nagyon sok oldalról ad pillanatfelvételeket a háborús létről – arról, hogyan élte meg az emberiség egy bizonyos része a háború állapotát.
5%
3990 Ft3791 Ft Kosárba

Leszek, mint ûzött vad E-KÖNYV

Nemere István

Nemere István történelmi regénytrilógiájának elsõ kötete az 1380-as években játszódik. Nagy Lajos király már meghalt, kicsi lánya, Mária a Magyar Királyság névleges uralkodója, helyette anyja, Bosnyák Erzsébet vezeti az országot – egyenesen a csõd és pusztulás felé. Bár ott van mellette Garai Miklós nádor, a nagy formátumú politikus, aki itthon és külföldön egyaránt tevékenykedik, élet és halál ura, de a rossz irányba ható folyamatokat õ sem állíthatja meg. Négy párt, négy fõnemesi liga vetélkedik egymással. Önjelölt királyok bukkannak fel és buknak el: a fiatal Luxemburgi Zsigmond, a már nem fiatal, esküszegõ nápolyi Károly, sõt maga Erzsébet, de talán még Garai is örömmel látná a trónon – önmagát… Zádor fia Zádor egy furcsa fogadás révén lett jobbágy fiából írni-olvasni tudó, latinul is beszélõ fiatalember. Miután urától szökni kényszerül, kalandok során át jut el Budára, áll Garai nádor szolgálatába, és lesz bizalmas futárja. Bejárja az országot, számos kalandot él át, közben lassan kiismeri a nagyurak szokásait. Nem paraszt már, de még nem is úr vagy polgár. Becsületessége és hûsége hamarosan mások fölé emeli, azonban õt is érik személyes tragédiák, õ is csak egy falevél a bajban lévõ országra lecsapó, sokakat elsöprõ viharban. A szerzõ a valós történelmi tényekhez ragaszkodva beszéli el hõsei sorsát, felhasználva az elérhetõ krónikákat, korabeli leveleket, elemzéseket, történészi munkákat. Fordulatokban gazdag, olvasmányos regénye élethû és hiteles képet fest a XIV. század végi Magyar Királyság történetérõl és állapotairól.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

Makó szomszédja Jeruzsálem E-KÖNYV

Nyerges András

Nyerges András esszéiről: Kiválóan megírt, izgalmas, szellemes szövegek, nagyon aktuálisak és akkora tudás, áttekintő képesség és kutatómunka van mögöttük, hogy le a kalappal! Nyergest a tények izgatják, az adatokhoz ragaszkodik, mindahhoz, ami régi szövegekből kiolvasható. Amit művel, az nem történettudomány, de hát sebaj. A laikusoknak: nekünk, olvasóknak, tökéletesen megfelel. Ahhoz, hogy valaki Nyerges hívévé váljon, bizonyára osztoznia kell vele bizonyos alapvető értékekben, pl. ilyenekben: a szélsőjobb s a diktatúra elfogadhatatlan, a sajtónak és a szólásnak szabadnak kell lennie, a rasszizmus minden formája tűrhetetlen. Ha ez megvan, akkor már csak Nyerges elegáns stílusát és pontos érvelését kell követni ez sem eshet nehezünkre. Kálmán C. György, 2006
5%
1400 Ft1330 Ft Kosárba

A kõfaragó E-KÖNYV

Bónizs Róbert

Az Úr ezerháromszáznegyvenedik esztendejében, az idõs Anjou Károly Róbert király uralkodásának õszén a Magyar Királyság erõs, szilárd állam. Az uralkodó hosszas küzdelmek után megerõsítette a központi hatalmat, felszámolta a fõnemesi „kiskirályok” uralmát, és a felvirágzás útjára vezette az országot. Zétényfi András, az ifjú kõfaragó és kõmûvesmester a királyné egyik kegyencének zaklatásai miatt kénytelen elhagyni szülõhelye várát és biztos megélhetését. A Zemplén és a Bükk környékén vándorolva elõbb a szentléleki kolostor pálos szerzeteseivel ismerkedik meg, majd az upponyi Dede-vár megerõsítésénél kap munkát, ám hamarosan innen is mennie kell. Perényi Bulcsú, Szád-vár ura, az ifjú kisnemes leghõbb vágya, hogy a király lovagjává váljon, és miközben szerény birtokait igazgatja, izgatottan készül a hamarosan megrendezésre kerülõ vitézi tornára és a trónörökös, Lajos herceg váratlanul bejelentett vadászatára. Mindeközben húga, a szép Villõ sorra utasítja el nemesi kérõit, bírva betegeskedõ édesanyjuk ígéretét, hogy maga választhatja meg jövendõbelijét. Bebek László, Csorba-kõ ura súlyos adósságokkal küzd, és végsõ kétségbeesésében a Rudabányáról a királyi kincstárba útnak indított ezüstrudakra veti szemét. És mindeközben a sûrû erdõk mélyén ott rejtõzik egy könyörtelen haramia, aki csak ura parancsára vár, hogy beteljesítse annak a gyermek trónörökösök életére törõ Zách Felicián és családja kivégzése miatt forralt bosszúját… Bónizs Róbert regénye kiterjedt kutatómunkán alapuló, rendkívül olvasmányos és hangulatos tükre a XIV. századi Magyar Királyság életének. A puszta történelmi tényeken túl élethû képet fest a vidéki nemesség és köznép életérõl, szokásairól, hétköznapjairól és ünnepeirõl, szerelmeirõl és halálos harcairól.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

Európa története a középkorban E-KÖNYV

Katus László

A kötet a 3. század közepétől, a Római Birodalom válságától a 15. század végéig tárgyalja a középkor történetét. Azét a korét, amelyben a sajátos európai civilizáció megszületett és felnövekedett. Ekkor ment végbe az a sokoldalú fejlődés a társadalmi élet minden területén – a technikában, a gazdaságban, a társadalomszerveződésben, a politikai intézményekben és a tudományban –, amelynek eredményeképpen az újkorban Európa lett a világ vezető civilizációja. A kötet nem pusztán hagyományos eseménytörténeti összefoglaló, hanem egyrészt a különböző országok párhuzamos fejlődéstörténetét nyújtja, másrészt a politikatörténet mellett az európai gazdaság- és társadalomtörténetet, valamint a kultúra változásait állítja középpontba, s részletesen foglalkozik az egyháznak a korszakban betöltött, kiemelkedő szerepével is. Előtérbe állítja az európai fejlődés eredeti jellegzetességeit, s rámutat azokra a sajátosan európai társadalmi és politikai intézményekre, technikai és kulturális vívmányokra, amelyek az újkorban tovább tökéletesedve az európai kultúra legjellemzőbb sajátosságait és a legjelentősebb hozzájárulást jelentették az egyetemes emberi fejlődéshez.
5%
2950 Ft2803 Ft Kosárba

Hellénizmus Keleten E-KÖNYV

Hegyi Dolores

A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi évtizedekben megkezdett, és napjainkban is folyó közel- és közép-keleti ásatások, valamint az epigráfiai kutatások alapján kezdjük megismerni. A Közel- és Közép-Kelet népei ebben az időszakban annak a hellénisztikus államnak a fennhatósága, vagy legalábbis ellenőrzése alá tartoztak, amely a Seleukida-dinasztia uralma alatt állt. A szerző egyrészt ennek a hellénisztikus államnak a kialakulását, szervezeti felépítését és a fennmaradásért folytatott küzdelmét vázolja fel, másrészt összefoglalja azokat a főleg tárgyi emlékeken alapuló kutatási eredményeket, amelyek egyértelműen bizonyítják a hellén közösségek és intézmények jelenlétét az Ókori Kelet térségében. Hegyi Dolores 1934-ben született Kalocsán. 1952-ben kezdte meg tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi karán, ahol 1956-ban szerzett görög–latin–történelem szakos tanári oklevelet. A főszakok mellett speciális kollégiumként óperzsa filológiai tanulmányokat is folytatott. Kandidátusi disszertációját 1966-ban védte meg A kis-ázsiai görögség keleti kapcsolatai és a perzsa hódítás címmel. 1965-től az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékének oktatója, 1993-tól a PPKE Bölcsészetudományi Karán is tart előadásokat. 1998 óta nyugalmazott egyetemi tanár. 2009-ig külső előadó az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékén. Kutatási területei: az antik görögség keleti kapcsolatai, a görög vallástörténet, különös tekintettel a görög kultuszok préhellén előzményeire.
5%
1250 Ft1188 Ft Kosárba