Szűrő

E-könyvek

A szőlővirág illata E-KÖNYV

Schäffer Erzsébet

Nem tudtam betelni a hajóval, a vízzel, a szemüveges fiú gondoskodásával. Akkor voltam elõször vitorláson, s elõször férfi közelében. Megcsapott valami a titokból, ami egy nõt és egy férfit összefûz, ami megremegteti a levegõt körülöttük, legyenek bárhol. Nem tudtam én semmit, ahogy most sem tudok sokkal többet. Vágy ez? Kérés? Test és lélek kíváncsisága? Kihajoltunk a víz fölé, aztán hanyatt feküdtünk, néztük a csillagokat. A karját a fejem alá csúsztatta. Beleremegtem. Nem mertem beszélni, csak odasúgtam. - Miért Sarkcsillag a hajó neve? Rejtõzködõ, mégis kitárulkozó mesék fûzére Schäffer Erzsébet tízedik kötete. Egy öreg szõlõ, vonatkupék, vizek partja fogja keretbe vallomásos történeteit, melyekben most is az a bizalomból építkezõ csöndes, kíváncsian szemlélõdõ derû van jelen, ami könyveit oly sokak számára napi olvasmánnyá teszi.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

A Pannon E-KÖNYV

Marcellus Mihály

Marcellus Mihály Pannonia Romanum sorozatának legújabb kötete Marcus Aurelius Antoninus császár uralkodásának idején, a szerzõ Északi vihar címû regényének eseményeit követõen játszódik Pannonia Superior provincia területén. A regény fõszereplõi történelmi alakok: mind Marcus Valerius Maximianus pannoniai születésû nemes, a parthus háború veteránja, aki szülõföldjére visszatérve újra fegyvert fog a limest áttörõ germánok ellen, mind ellensége, a narista törzs királya, Valao. Hasonlóképpen történelmi alak Marcus Aurelius Antoninus is, aki Kr. u. 161-ben lépett a császári trónra, Lucius Verust emelve társcsászárává. Miközben társuralkodójára bízta keleten a parthus fenyegetés visszaverését, rá hárult a birodalom nyugati felét egyre inkább veszélyeztetõ germán törzsek legyõzése. A germán törzsszövetség meglepõen szervezetten indít támadást a Danuvius mentén, sorra felmorzsolva a határerõdöket és helyõrségeket. A hadseregbe nemrég visszatért Marcus Valerius Maximianus ellenségtõl körülvéve bujdokolni kényszerül maroknyi megmaradt csapatával, miközben a naristák királya, Valao, személyesen rá is vadászik a határvidék biztosítása közben. A rajtaütések, portyák és cselvetések kegyetlenek, mégis mindkét oldalon vannak olyan vérbeli harcosok, akik nem helyezik a tisztesség elé a gyõzelmet, és akár az árulás árán szerzett elõnyt is hajlandóak visszautasítani. Marcellus Mihály Pannonia Romanum címû regénysorozata rendkívül alapos történelmi kutatómunkára támaszkodva, hagyományõrzõként saját élményekbõl is táplálkozva mutatja be a Kr. u. II. századi Pannonia provinciák történetét. A regények fordulatokban gazdag cselekménye mellett színes, plasztikus képet fest a korabeli Arrabona, Savaria és Pannonia életérõl mind a hódítókéról, mind a meghódítottakéról, a kézmûvesekérõl és az elõkelõkérõl, a közkatonákéról és a hadvezérekérõl, a helytartókéról és a császárokéról.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

Leszek, mint ûzött vad E-KÖNYV

Nemere István

Nemere István történelmi regénytrilógiájának elsõ kötete az 1380-as években játszódik. Nagy Lajos király már meghalt, kicsi lánya, Mária a Magyar Királyság névleges uralkodója, helyette anyja, Bosnyák Erzsébet vezeti az országot – egyenesen a csõd és pusztulás felé. Bár ott van mellette Garai Miklós nádor, a nagy formátumú politikus, aki itthon és külföldön egyaránt tevékenykedik, élet és halál ura, de a rossz irányba ható folyamatokat õ sem állíthatja meg. Négy párt, négy fõnemesi liga vetélkedik egymással. Önjelölt királyok bukkannak fel és buknak el: a fiatal Luxemburgi Zsigmond, a már nem fiatal, esküszegõ nápolyi Károly, sõt maga Erzsébet, de talán még Garai is örömmel látná a trónon – önmagát… Zádor fia Zádor egy furcsa fogadás révén lett jobbágy fiából írni-olvasni tudó, latinul is beszélõ fiatalember. Miután urától szökni kényszerül, kalandok során át jut el Budára, áll Garai nádor szolgálatába, és lesz bizalmas futárja. Bejárja az országot, számos kalandot él át, közben lassan kiismeri a nagyurak szokásait. Nem paraszt már, de még nem is úr vagy polgár. Becsületessége és hûsége hamarosan mások fölé emeli, azonban õt is érik személyes tragédiák, õ is csak egy falevél a bajban lévõ országra lecsapó, sokakat elsöprõ viharban. A szerzõ a valós történelmi tényekhez ragaszkodva beszéli el hõsei sorsát, felhasználva az elérhetõ krónikákat, korabeli leveleket, elemzéseket, történészi munkákat. Fordulatokban gazdag, olvasmányos regénye élethû és hiteles képet fest a XIV. század végi Magyar Királyság történetérõl és állapotairól.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

Az arc nélküli lány E-KÖNYV

Jacquelyn Mitchard

A tizenhárom éves Sicily élete egy csapásra megváltozik, amikor egy tűzesetben elveszíti édesapját és az arca is a felismerhetetlenségig összeég. Nagynénje segítségével sikerül kialakítania egy boldog és sikeres életet. Ám nem sokkal az esküvője előtt egy váratlan felfedezés új megvilágításba helyezi kamaszkorának tragédiáját. Sicilynek kockázatos döntést kell hoznia, melynek tétje nem kevesebb, mint eddigi nyugodt élete, és amely – ki tudja, milyen irányban –, de megváltoztatja a jövőjét. Ezt a döntést csakis ő egyedül hozhatja meg. Lebilincselő, megrendítő regény az élet olyan fordulópontjáról, amikor a sors második esélyt tartogat, az emberi bátorságról, valamint a szerelem és a szeretet hatalmáról.
5%
2770 Ft2632 Ft Kosárba

A kõfaragó E-KÖNYV

Bónizs Róbert

Az Úr ezerháromszáznegyvenedik esztendejében, az idõs Anjou Károly Róbert király uralkodásának õszén a Magyar Királyság erõs, szilárd állam. Az uralkodó hosszas küzdelmek után megerõsítette a központi hatalmat, felszámolta a fõnemesi „kiskirályok” uralmát, és a felvirágzás útjára vezette az országot. Zétényfi András, az ifjú kõfaragó és kõmûvesmester a királyné egyik kegyencének zaklatásai miatt kénytelen elhagyni szülõhelye várát és biztos megélhetését. A Zemplén és a Bükk környékén vándorolva elõbb a szentléleki kolostor pálos szerzeteseivel ismerkedik meg, majd az upponyi Dede-vár megerõsítésénél kap munkát, ám hamarosan innen is mennie kell. Perényi Bulcsú, Szád-vár ura, az ifjú kisnemes leghõbb vágya, hogy a király lovagjává váljon, és miközben szerény birtokait igazgatja, izgatottan készül a hamarosan megrendezésre kerülõ vitézi tornára és a trónörökös, Lajos herceg váratlanul bejelentett vadászatára. Mindeközben húga, a szép Villõ sorra utasítja el nemesi kérõit, bírva betegeskedõ édesanyjuk ígéretét, hogy maga választhatja meg jövendõbelijét. Bebek László, Csorba-kõ ura súlyos adósságokkal küzd, és végsõ kétségbeesésében a Rudabányáról a királyi kincstárba útnak indított ezüstrudakra veti szemét. És mindeközben a sûrû erdõk mélyén ott rejtõzik egy könyörtelen haramia, aki csak ura parancsára vár, hogy beteljesítse annak a gyermek trónörökösök életére törõ Zách Felicián és családja kivégzése miatt forralt bosszúját… Bónizs Róbert regénye kiterjedt kutatómunkán alapuló, rendkívül olvasmányos és hangulatos tükre a XIV. századi Magyar Királyság életének. A puszta történelmi tényeken túl élethû képet fest a vidéki nemesség és köznép életérõl, szokásairól, hétköznapjairól és ünnepeirõl, szerelmeirõl és halálos harcairól.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

A Téli Palota E-KÖNYV

Eva Stachniak

Figyelt, mesélt és jelentett. Tudta, hogy a Téli Palotában a falnak is füle van. Varvara éles eszének és jó megfigyelőképességének köszönhetően került II. Erzsébet cárnő szolgálatába. Nemcsak a kémkedés művészetét tanulta meg, hanem azt is, legyen résen és várjon a nagy lehetőségre. És a nagy lehetőség meg is érkezett az anhalt-zerbsti hercegnő, Zsófia személyében, akit a cárnő azért hozatott az udvarba, hogy hozzáadja unokaöccséhez. A fiatal lánynak csak egy bizalmasa lesz, Varvara, aki bár hűségesen szolgálja a cárnőt, sokat segít Zsófiának az orosz udvari életbe való beilleszkedésben, a lelki fájdalmak elviselésében, a rosszindulatú pletykák távoltartásában, s végül a trónra jutásban. Zsófia áttér az ortodox hitre és új nevet is kap: Katalin lesz, a majdani II. Nagy Katalin, Oroszország legerőteljesebb és legbefolyásosabb cárnője, aki uralkodásának ideje alatt megreformálta a törvényeket, politikai befolyást szerzett Oroszországnak, fellendítette az építészetet, támogatta a művészeteket és az oktatást.
5%
2770 Ft2632 Ft Kosárba

Közöttünk a tenger E-KÖNYV

Dina Nayeri

Az iráni írónő első regénye máris 14 nyelven jelent meg világszerte. A történet az iszlám forradalom utáni Iránban játszódik, ahol egy nő csak fejkendőben léphet ki az utcára, és bűnnek számít, ha valaki amerikai zenét hallgat. Egy kis iráni faluban nevelkedik a kis Szába és ikertestvére, Mahtab. Szába élete egy csapásra megváltozik, amikor anyja és testvére számára felfoghatatlanul eltűnnek az életéből. A kislány meg van győződve róla, hogy Amerikába emigráltak nélküle.
5%
2770 Ft2632 Ft Kosárba

Rejtekhely Párizsban E-KÖNYV

Corine Gantz

„Kezdje újra Párizsban!” A háromgyerekes, megözvegyült Annie ezzel a mottóval ad fel hirdetést egy amerikai újságban, és házát kisvártatva elárasztják az új lakók: az erőszakos férjtől menekülő ex-modell két gyerekével, az anorexiás fiatal lány és a szívdöglesztő francia festőművész. ám nem csak ők kezdenek új életet Annie házában: Annie maga is újjászületik. Miközben lakói megmentésével van elfoglalva, rájön, hogy neki is változtatni kell az életén. Szerelem, humor, bonyodalom! Kell ennél több?
5%
2570 Ft2442 Ft Kosárba

A Smaragdvihar E-KÖNYV

William Dietrich

EGY FONTOS ÜZENET ROSSZ KEZEKBE KERÜL. SÖTÉT TERV LÉP MŰKÖDÉSBE. ÁM A KÉT TOLVAJ MOST IS A CSELSZÖVŐK ÚTJÁBAN ÁLL. A Riyria egyik fele, Hadrian Blackwater Novron elveszett örökösének felkutatására indul. Egykori társa életét féltve, Royce Melborn ismét csatlakozik hozzá egy utolsó küldetésre, így együtt szállnak tengerre. A sikerre egyetlen esélyük, ha szembeszállnak a kíméletlen Merrick Mariusszal, a mesterbűnözővel, aki barátból Royce legádázabb ellenségévé vált. Útjuk csapdák és árulás ingoványos vidékén át vezet, és Hadrian arra kényszerül, hogy szembenézzen rég eltemetett múltjával. A Smaragdvihar a magával ragadó Riyria-krónikák negyedik kötete. A hatkötetes sorozatot írója egyetlen, eposzi magaslatokra törő történetként alkotta meg, amit külön epizódokra bontott. A cselekményszálak egybefonódnak, de minden egyes kötet a saját történetét meséli el, és külön, kerek egészként is élvezhető. Az eredetileg magánkiadásban megjelent sorozatra felfigyelt egy nagy kiadó is, és az új kiadás révén az utóbbi évek legsikeresebb új fantasyjévé vált.
5%
1595 Ft1515 Ft Kosárba

Az anyagtalan morfológiája E-KÖNYV

Halmai Tamás

A kötet a szerző utóbbi években született értekező prózai írásait (irodalmi tárgyú esszéit, kritikáit, alkalmi szövegeit) gyűjti egybe. A könyv kísérleteket és ajánlatokat ad közre: első részében klasszikus és jelenkori költők, írók, gondolkodók életművéhez közelítő esszék szerepelnek; ezt követően bírálatok sorakoznak – kortárs verseskönyvekről, magyar és világirodalmi prózakötetekről, a szórakoztató irodalom néhány fontos darabjáról, értekező prózai, illetve spirituális jellegű kiadványokról, végül két drámai alkotásról. A kötetet művelődéstörténeti-valláslélektani esszé zárja. A megolvasások, elemzések és értelmezések műkedvelő derűje remélhetően az olvasót is arra ösztönzi majd, hogy marsi horizonton tájékozódva találjon kiutat a kulturális önismeret Ray Bradbury megírta zsákutcáiból. A Marsbéli krónikák egy szereplője jellemzi így a földi műélvezet módszertanát: „A művészet olyasmi volt, amit a család eldugott a bolond fiú padlásszobájában. A művészet olyasmi volt, amit vasárnap szedtek vallással keverve”.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Másik halál E-KÖNYV

Barnás Ferenc

Egy negyven éves pesti férfi, aki nem olyan régen még egyetemi tanár volt, egyik napról a másikra pszichésen és egzisztenciálisan összeomlik. Egy Németországban élő pincér, aki inszomniában szenved, öngyilkosságot követ el. Egy magyar arisztokrata, aki hol bádogos, hol taxisofőr, hol a XX. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb írójának védangyala. Egy genfi étteremben történtek rekonstruálása, ami szorosan kapcsolódik a boszniai vérengzésekhez. A könyv 2013-ban elnyerte a legjobb szépirodalmi műnek járó Aegon-díjat.
5%
2000 Ft1900 Ft Kosárba

Az Andalúz lányai E-KÖNYV

Péntek Orsolya

Az Andalúz lányai egy ikerpár története. A főszereplő lányok a nyolcvanas évek Magyarországán szocializálódnak, ahol a késő Kádár-kor külső valóságával élesen szemben áll az olasz-horvát-osztrák-magyar gyökerű polgárcsalád kultúrája, és a nappali szobákban nemcsak a múlt, de néha egy-egy dédanya szelleme is kísért. A család története az egymással titkos jelnyelven beszélő ikrek egyik tagja, a festőművész Szterke életén keresztül bontakozik ki – húga, a matematikus Dork élete látszólag jóval eseménytelenebb. A lányok a harmicas éveik közepére szerzik meg a sorsuk feletti irányítást.
5%
2000 Ft1900 Ft Kosárba

A hárem bábája E-KÖNYV

Roberta Rich

A velencei bába népszerű szerzője új könyvében a 16. századi Konstantinápolyba repíti az olvasót. Hanna és Izsák sok-sok akadályt küzdenek le, hogy új életet kezdjenek az oszmán birodalomban. Izsák selyemkészítésbe kezd, Hanna pedig, aki hamar elnyeri a főváros legjobb bábája elismerést, a szultán fényűző háremében kap megbízatást. Egy éjszaka Hannát a szultán palotájába hívatják. Ekkor találkozik először a gyönyörű Leával, akit elraboltak, hogy a szultán ágyasa legyen. Ám a lány súlyos titkot cipel magával. Ha fény derül rá, Leára szörnyű sors vár. Hanna mindent elkövet, hogy segítsen a lánynak, ám ezzel nem csak a saját, de a családja életét is kockára teszi. Mindennek tetejébe házukba egy elbűvölő idegen nő állít be váratlanul, és kis híján romba dönti Hanna családi boldogságát. Nem kevesebbet akar, mint a férjét és a szemük fényét, a kis Matteót.
5%
2570 Ft2442 Ft Kosárba

A Karamazov testvérek E-KÖNYV

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

Akárcsak a Bûn és bûnhõdés vagy az Ördögök, Dosztojevszkij e legérettebb – s egész életmûvét betetõzõ – alkotása is egy valóságos bûntény elemeibõl nõtt irodalmi remekké. Jellemeiben, történésében, filozófiájában mintegy összegzõdik az író teljes élettapasztalata: a páratlan pszichológiai hitelességgel motivált bûnügyi történet kibontása során Dosztojevszkij bölcseleti és mûvészi nézeteinek végsõ szintézisét fogalmazza meg. A Karamazov család tagjai: az apa és fiai az erjedõ, felbomló múlt századi orosz társadalom sorsának hordozói. „A régi, a vad, a féktelen Oroszország elpusztítja önmagát – írja a mû alapeszméjérõl Sõtér István –, de felnõ egy új nemzedék, mely a jóság, a szeretet, az emberiség jegyében él majd, s begyógyítja a Karamazovok ütötte sebeket.”
5%
1320 Ft1254 Ft Kosárba

Igazolt hiányzás E-KÖNYV

Gerlóczy Márton

Gerlóczy Márton 1981 augusztusában született Budapesten. 2003-ban, az Ünnepi Könyvhétre jelent meg elsõ könyve, az Igazolt hiányzás.Az azóta megjelent második könyve Váróterem, majd A csemegepultos naplója és A Szabadok Testvérisége nem csak közismert és elismert szerzõvé, hanem – a még mindig fiatalembert – érett íróvá avatták.Gerlóczy eddig megjelent könyvei arról is tanúskodnak, hogy folyamatosan megújulni, nyelvet és stílust magabiztosan váltani képes író, aki nem csak kizárólag saját (civil) világából tud meríteni.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Holt lelkek E-KÖNYV

Nyikolaj Vasziljevics Gogol

Gogol (1809–1852) rövid életének csodája, hogy az orosz földön tett utazásai során olyan mély tapasztalatokra, emberismeretre tudott szert tenni, ami a Holt lelkek címû poémát (amint õ többször is aposztrofálja) az egyik legizgalmasabb lélektani, emberábrázoló tanulmánnyá emeli. A történet fõhõse, Csicsikov tehetséges, kreatív fiatalember, korábban különféle hivatalokban teljesített tökéletesen érdektelen, lélekölõ favágómunkát. Ám képtelen volt beilleszkedni a minden igyekezetet letörõ taposómalomba. (Ezek a motívumok hatják át a szerzõ legmellbevágóbb mûveit, mint: A köpönyeg, Az orr, legfõképp Az õrült naplója.) A Holt lelkek vásárlója Don Quijote-i kalandjai során az orosz hétköznapok egyénített típusfiguráival, máig ismert szélhámosok stiklijeivel találkozik, melyekbe persze õ is nyakig merül. Az író, felmérve mûvének elsõ, elementáris hatását, megpróbálta egy folytatásban tompítani Oroszország egyértelmûen becsmérlõ megítélésû leírását. De a folytatást, amely csupa szépséget tükrözött volna – szerencsére –: elégette!
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

A per E-KÖNYV

Sükösd Mihály

Franz Kafka egyik legjelentõsebb, mindmáig legnagyobb hatású mûve a per. „Valaki megrágalmazta Josef K.-t.” – ezzel a már-már szállóigévé vált mondattal kezdõdik A per, amelynek története az állítólagos rágalmazást követõ letartóztatás és az ítélet végrehajtása között játszódik le. Mindvégig nem derül ki, hogy milyen bûnt követett el az áldozat, és miért kell végül meghalnia. Nem is derülhet ki, mert a polgári jogrend ellen valóban nem vétett Josef K., bûne mitikus bûn, bûnhõdését nem valami felszíni igazságosság, hanem a mélyben érvényesülõ szükségszerûség rendeli el. A per – ilyen értelemben modell – az Osztrák–Magyar Monarchiának és az ott élõ polgár magatartásának modellje. Josef K. fejet hajt a monarchia államrendje elõtt, tehetetlenül elfogadja a „világrenddé avatott hazugság” normáját – mert képtelen mást tenni, s nem is tehet mást az irracionális hatalom szorításában.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Édes Anna E-KÖNYV

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezsõ az Édes Annában csodálatos erõvel örökítette meg az „ideális cselédet”, a naiv és odaadó falusi zsellérlányt, aki „felkerül” Budára, az úri házhoz, mindenesnek, nincsenek felforgató gondolatai – egyáltalán nem mer gondolkozni. Nem tesz egyebet, csak szolgál, minden erejével és becsületesen. Gazdái „jó” gazdák: nem verik, enni adnak neki, unokaöccsük pedig „demokratikus érzésében” a végsõkig is elmegy: a kis mindenes ágyáig. Aztán egyszerre váratlan és érthetetlen tragédia történik. Édes Anna, a legjobb mindenes, megöli gazdáit.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Rokonok E-KÖNYV

Móricz Zsigmond

Kik ezek a rokonok?, ki ez a kedves alispán, ez a finom polgármester, ez a jóságos takarékigazgató, és a többiek? Az uralkodni tudók társasága, mondja Móricz, azoké, akik Árpád óta osztozkodnak itt a hatalmon, akik fölényes biztonsággal, s jókedvû furfanggal védekeznek a kinn rekedt szegények, s a betolakodó új rokonok ellen, s akiknek zárt uralma mintha minden társadalom zártságát és uralmát jelképezné, a kizártakkal, a magányosokkal a rokontalanokkal szemben. Kopjáss aki szép tiszta szándékokkal indul útnak, hogy aztán mint oly sokan már a hatalom küszöbén megrészegedjen, s fontolgassa, õ szívjon-e vagy az õ vérét hagyja-e szívni. – Elõbb utóbb bizonnyal hozzáidomult volna a többiekhez. Csakhogy a régi, a vérrokonság amelyet magával cipel az újhoz, idejekorán ráakaszkodik, és visszarántja – s mint egy szabályos tragédiában nem bûne csak gyöngesége buktatja el …" (Gyergyai Albert)
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Rómeó és Júlia E-KÖNYV

William Shakespeare

A történet Veronában játszódik, egy olasz városban. Két, õsidõk óta gyûlölködõ családot mutat be: a Montague-kat, és a Capuleteket. A Montague fiú (Rómeó) és a Capulet lány (Júlia) egymásba szeret, titkon összeházasodnak, ám a frigy halált hozó bonyodalmakba torkollik.
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Elbeszélések E-KÖNYV

Thomas Mann

A kötet az alábbi elbeszéléseket tartalmazza: Úr és szolga# A földesúr reggele# A fiatal cár# Egy méhkas történetének két különbözõ verziója# Egy õrült naplója# Fjódor Kuzjmics sztarec hátrahagyott feljegyzései# A két huszár# Szergej atya# Asszarchadon, Asszíria királya# Tyihon és Malánja
5%
380 Ft361 Ft Kosárba

Lovak a ködben E-KÖNYV

Száraz Miklós György

Egy felvidéki kislány kalandjai napjaink, az ezredforduló Budapestjén. Egy egyetemista lány tanulóéveinek története. És egy nagy szerelemé. A lány tizennyolc évesen érkezik felvidéki városkájából, és már az elsõ nap összetalálkozik leendõ szerelmével. Mondhatnánk azt is, hogy kettejük néhány bolond szerelmes évének krónikája ez a könyv. De akkor nagyon is keveset mondanánk. Hiszen a két ember közös sorsa mögött ott örvénylik és gomolyog a múlt. Két család, két csonka család sorsa is kirajzolódik ebben a sodró, hömpölygõ, napsütéses és zivataros könyvben. Az országé. A nemzeté. Álmok és ábrándok, szomorú és vidám, szívszorító és kacagtató emlékképek, napsütött vagy ködbe veszõ történetek színes forgataga ez a kitûnõ regény. Egyszerre derûs és szomorú, és persze melankolikus is. Keserédes, miként maga az élet. Megríkat, aztán újra megnevettet. A végére megtanulunk egyszerre sírni és nevetni. Az Ezüst Macska szerzõje ismét varázslatos világba kalauzolja el olvasóját.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

Álmok álmodója E-KÖNYV

Asbóth János

Asbóth János író, újságíró, néprajzkutató és politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Középiskolai tanulmányait Pozsonyban, egyetemi tanulmányait Pesten és Zürichben végezte. Volt vármegyei esküdt és jegyzõ, minisztériumi tisztviselõ, 1872-tõl pedig a Kelet népe fõmunkatársa. Politikai karriert épít, közben ír, elsõ regénye, a most ismét közre adott Álmok álmodója 1878-ban jelenik meg. A regény Darvady Zoltán céltalan életét, s reménytelen szerelmét mutatja be. A kötetet fájdalmas zengésû zeneiség, gyötrõdõ belsõ monológ, jelképiségre, látomásosságra hajló képalkotás, erõs önelemzõ gondolatiság jellemzi. „Asbóth regénye egy állapot látlelete, önnön kiábrándult állapotáé. Gyógymódajánlat is akart volna, persze, lenni# s véle így az állapot kialakulásának kórtörténete is. [...] Lélektani kezdeményezõ, s epikai stílváltó darab egyszerre.” (Német G. Béla)
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Cseresznyéskert E-KÖNYV

Anton Pavlovics Csehov

A Cseresznyéskert (1903) írói szándék szerint „mulatságos” alkotásnak készült. A komikus elemek ellenére mégis alapvetõen tragikusság és líraiság jellemzi a darabot.Egy létezõ világ fájdalmas szétesése a humoros felhangokkal és szituációkkal együtt mindenképpen szomorú. Ami volt, nincs többé! Értékes vagy értéktelen?Akármilyen – elmúlt. A mû valóságos cseresznyéskertje szimbólum is. Érvényes minden emberi életre, törekvésre, érvényes családi életre, érvényes bármilyen életforma megszûnésére. De legfõképp érvényes mint szimbólum, a korabeli Oroszországra.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Ida regénye E-KÖNYV

Gárdonyi Géza

Ida, aki fiatal éveit egy klastromban töltötte, kikerülve onnan, az izgalmas, lehetõségekkel teli világban találja magát. Nem vágyik másra csak szabadságra és szerelemre. Apja azonban, aki egyedül „neveli” a lányt, más jövõt képzel el számára. Újsághirdetést ad fel, hogy rövid idõn belül férjet fogjon egyetlen gyermekének. Az üzlet létrejön, felbukkan Csaba, a fiatal festõ, és feleségül veszi Idát. A két fiatal Münchenbe költözik, s rögtön a házasság elején megegyeznek, hogy egy év múlva elválnak, s mindenki mehet a maga útjára. Addig azonban együtt kell élniük. Csaba fest, Ida ellátja a háztartást, nagyon udvariasak egymással, persze csak mint két idegen. #Azonban az #egy év alatt, az együtt elköltött étkezések, kirándulások, beszélgetések alkalmával akaratukon kívül megismerik, sõt mi több, megkedvelik – netán megszeretik?- egymást. #S ez idõ #alatt mi, olvasók is megismerjük, és igazán megszeretjük #õket.(Forrás: Könyvoázis)
5%
380 Ft361 Ft Kosárba