Szűrő

E-könyvek

A kétbalkezes varázsló E-KÖNYV

Békés Pál

Történetünk elsõ helyszíne: a varázslóiskola, hõse Fitzhuber Dongó, a legügyetlenebb varázslótanonc, aki éppen a diplomájára vár. Meg is kapja, így hát okleveles mestervarázslóként kezdheti a pályát... de vajon hol? Hát egy lakótelepen, ahol mesék még nyomokban sem léteznek. Vagy mégis? Hõsünk segítõtársával együtt hõsiesen a mesék, azaz Elsõ Badar király egykori mesebirodalmának nyomába szegõdik, felkutatja a szétszórt udvartartartást és a király legkisebbik leányát, a szépséges Lanolint.
5%
600 Ft570 Ft Kosárba

De szép ez az élet! E-KÖNYV

Janikovszky Éva

"A fenti megállapításnak, amit - szíves beleegyezésével - ötéves unokámtól, Verustól vettem kölcsön, az ő hangszerelésében egyértelműen lelkes, ujjongó csengése volt. Ám, mint tudjuk, ugyanez a kijelentés más hanglejtéssel talán gyakrabban hangzik el, elsősorban a felnőttek, a nyugdíjas korúak ajkáról, s így éppen ellenkező értelmet nyer. Úgy lefelé konyul. Hogy kinek van igaza? Szerintem mindkét nézet jogos, az élet ugyanis hol derűs, hol meg borús. S korunk előrehaladtával az utóbbi néha túlsúlyba jut. Egy biztos: egyetlen életünk van, ne hagyjuk hát, hogy eluralkodjék rajtunk a rosszkedv. Tessék elhinni, hogy mindennek van humoros oldala is. Csak meg kell találni. Erre tettem kísérletet a kötetbe gyűjtött, rövid írásaimmal. Önök majd eldöntik, milyen sikerrel." Janikovszky Éva
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

Hölgyszonáta és más történetek E-KÖNYV

Bán Zoltán András

Bán Zoltán András három elbeszélést egybegyûjtõ kötetében semmi sem az, aminek elsõ pillantásra látszik. Az Apám volt maró hangú pamfletjének távoli és megközelíthetetlen hõse, a holokauszttúlélõbõl lett sikeres író saját sorsának foglyaként leplezõdik le. A Kotányi fõhadnagy ávós tisztjének a haláltánca sajátos, már-már bizarr fénytörésben mutatkozik meg, jócskán távol esve az 1956-os forradalom eseményeinek megszokott ábrázolásaitól. Az operai szcenírozású bosszútörténet, a Hölgyszonáta esetében pedig jó ideig az sem bizonyos, hogy egyáltalán ki szövi a történet fonalát, az elbeszélés zenei logikával felépülõ prózanyelve rendre különös utakra tereli az olvasót. S ha úgy találnánk, hogy bizonyos motívumok (legfõképpen a számvetés az Anya és a leszámolás az Apa alakjával, valamint a világszemlélet és az elõadásmód eredendõen zenei ihletettsége) egybekapcsolják a három történetet, bizonyára nem tévednénk nagyot – ez a kötet, ki tudja, talán nem is csupán egymás mellé helyezett novellák gyûjteménye, hanem hasonló alapkérdéseknek a körüljárása.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

Susánka és selyempina E-KÖNYV

Bán Zoltán András

Az, az – jól tetszettek érteni elsõ blikkre is. De ha egyszer így hívják – és nyilván nem véletlenül. És nem – nem lehet Susánkát egyedül emelni be a címbe, hogyha egyszer ketten vannak. Azazhogy – olykor ezek ketten mintha eggyé olvadnának össze. És honnan tudjuk, hogy ilyenkor nem éppen Selyempina-lényegû eggyé? Máskor viszont inkább Susánka-lényegûvé. Egyezzünk ki tehát abban, hogy egyik sincs a másik nélkül. Ám a részleteknek – például a mikor-kinek és a hogyannak – egyedül Zsigó bátyánk, dalszínházi kottaõr a megmondhatója. Aki e könyv kezdetén megbolondul – ám egyrészt ismerjük mi az efféle megszédülést, sõt bevadulást („...”), másrészt az ilyen eszelõsség nemhogy nem árt, hanem használ önnön történetének, amely gyökerestül forgatja ki õt mivoltából.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

Zombor és a világ E-KÖNYV

Gerőcs Péter

Gerõcs Péter novelláit a fõhõs, Zombor személye tartja egybe. A szövegek, épp úgy, mint Zombor, egyetlen problémát járnak körül, ám a problémára adott válasz nem biztos, hogy elhangzik a kötetben, ehhez ugyanis szükséges egy helyes kérdésfeltevés. Ez után nyomoznak ketten, a szöveg és a hõs. Újra és újra nekirugaszkodnak, hogy megtalálják a szövegbõl ki, vagy abba bevezetõ utat, s teszik mindezt intellektuális és érzelmi esendõségeiktõl bénultan, emberi kicsinyességeken és narratológiai buktatókon átvergõdve, míg végül nagy kínkeservvel mégis csak megfogalmaznak valamit, vagy még inkább: megfogalmazódik valami általuk. A szöveg becsap minket. A tényleges hõs ugyanis nem Zombor, hanem az elbeszélõ, aki cinikus-ironikus élceivel mutatja meg egy látszólag jelentéktelen fiatalember csetléseit, botlásait, s teátrális gesztusaival olyan bûvkörbe vonja a történet egészét, s magát az elõadás hallgatóját is, hogy az olvasó végül saját gyarlóságával kénytelen szembesülni.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

Igazolt hiányzás E-KÖNYV

Gerlóczy Márton

Az önéletrajzi ihletésû regény „nehezen kezelhetõ” fõhõse azzal tölti kamaszkorát, hogy iskoláról iskolára vándorol – sikertelenül. A tanulást nem tudja komolyan venni (a sorokat olvasva úgy érezzük: joggal), azonban sokaknál többet tud a világról. Bár nehezen teremt kapcsolatokat, hozzá mégis vonzódnak az emberek. Éli a pesti fiatalok életét, bulizik, szerelmes, balhékba keveredik, ám teszi mindezt úgy, hogy közben folyamatosan azon járatja az agyát, mi is ez az egész, és hogyan mûködik.
5%
2200 Ft2090 Ft Kosárba

Check-in E-KÖNYV

Gerlóczy Márton

Azt mondják, idegenben jövünk rá, kik is vagyunk valójában. Mélyen igaz ez Gerlóczy Márton legújabb regényére is, melyben a fiatal szerzõ külföldön átélt kalandjait írja le a tõle megszokott ironikus humorral. Miközben Los Angelesben próbál hamburgert szerezni, Bangkokban igyekszik lerázni egy kitartó prostit, taxisofõrökkel küzd Várnában, és ötven körüli jamaicai hippiknél vendégeskedik – Gerlóczy nemcsak négy kontinens tíz országát ismeri meg és ismerteti meg az olvasóval, hanem legalább ennyire magáról és honfitársairól is izgalmas tapasztalatokra tesz szert.
5%
2200 Ft2090 Ft Kosárba

Penumbra úr nonstop könyvesboltja E-KÖNYV

Robin Sloan

A Nagy Recesszió kiveti pályájáról Clay Jannont, a kezdõ San Franciscó-i webdizájnert – hogy a véletlen szerencsének, a puszta kíváncsiságnak és a majmokéval vetekedõ létramászási tehetségének köszönhetõen Penumbra úr nonstop könyvesboltjának éjszakai mûszakjában kapjon új állást. De néhány nap múltán Clay gyanítani kezdi, hogy ez a bolt még annál is rejtélyesebb, mint amit az elnevezése sugall. Kevés vevõ jön, de õk visszatérõen, és õk sem vásárolnak semmit, hanem obskúrus köteteket „kölcsönöznek ki” az üzlet eldugott sarkaiból, valamilyen bonyolult, régóta fennálló rendszer szerint, amelyet a gnómszerû Penumbra úr irányít. Lehet, hogy a bolt csak fedõszerv? Clay hamarosan belekezd a vásárlói szokások átfogó elemzésébe, és a barátait is bevonja a felderítõ munkába. Ám amikor Penumbra úr elé tárják a felfedezéseiket, kiderül, hogy a titkok messze a könyvesbolt falain túlra vezetnek.
5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Cseppek és csillagok E-KÖNYV

Hajnal Mária

„Nem gondolnám, hogy író lennék. Csak egy nõ, aki rendszerbe szedte az élményeit, és mérleget készített” – vallja HAJNAL MÁRIA, e kötet szerzõje. \r\n\r\nA sorait olvasván mégis úgy érezzük, helyettünk ír, gondolatai a mi töprengéseinknek adnak új irányt. Megtanít minket arra is, hogy nem maga a cél a fontos, hiszen annak csak az addig megtett út ad értelmet, amelyen „cseppek” és „csillagok”, bánatok és örömök, sikerek és kudarcok között kell egyensúlyoznunk. \r\n\r\nÍrásának egyéni ízt kölcsönöz roma identitásélménye, amelynek köszönhetõen tanulságos módon oszlatja el a sorstársaival kapcsolatosan rögzült homályt: „Nagyon komoly zavar van az emberek fejében rólunk. [...]Mindig mindenkinek van egy osztálytársa, egy szomszédja, egy barátja, egy munkatársa..., aki roma volt, s õk bõszen hangoztatják, hogy a fehérek között is vannak szemét emberek, az õ ismerõsük viszont szorgalmas volt, és tiszta. Elképzelésük nincs, mennyire sablonosak és bántók és szánalmasak ezek a szavak.”\r\n\r\nKliséktõl mentes, megragadóan õszinte könyvében HAJNAL MÁRIA nemcsak minket késztet arra, hogy mérleget vonjunk – õ is ezt teszi. \r\n\r\nMit is kívánhatnánk? Talán, hogy értõ olvasók kísérjék figyelemmel az útját...
5%
1290 Ft1226 Ft Kosárba

Átmeneti üresedés E-KÖNYV

J. K. Rowling

Nagyregény egy kisvárosról. Az alig negyven-egynéhány éves Barry Fairbrother halála szó szerint felforgatja Pagford városka lakóinak életét. Pagford színleg maga az angol idill, macskaköves piactérrel, ódon apátsággal, ám az elbájoló homlokzat mögött számos viszály dúl. Gazdagok civódnak a szegényekkel, kamaszok a szülőkkel, feleségek a férjekkel, tanárok a tanítványokkal. Hamar kiderül, hogy Pagford nem az a háborítatlan, békés angol kisváros, aminek látszik. Barry átmenetileg megüresedett önkormányzati helye némelyekben szenvedélyes indulatokat kelt, másokat köpönyegforgatásra késztet... Az Átmeneti üresedés az első olyan regény, amelyet Rowling felnőtteknek írt. - J. K. Rowling a Harry Potter kalandjairól szóló könyvsorozat szerzője. 1997 és 2007 között 7 kötete jelent meg, amelyekből világszerte 450 milliónál több példány kelt el, több mint 200 országban, 74 nyelven és 8 nagysikerű film is készült belőlük. J. K. Rowling számos díjat és kitüntetést kapott, többek közt a gyermekirodalomnak tett szolgálataiért a Brit Birodalom Érdemrendjét, a spanyol Asturias -díjat, a Francia Köztársaság Becsületrendjét és a Hans Christian Andersen-díjat. Volant nevű jótékonysági alapítványa révén számos jótékonysági ügyet támogat, így a hátrányos helyzetű gyermekek életének megváltoztatásán munkálkodó Lumos jótékonysági szervezet alapítója is.
5%
2990 Ft2841 Ft Kosárba

Ciao, bella E-KÖNYV

Gina Buonaguro

Janice Kirk

Grace boldogan él zenész férjével Velencében, többre nem is vágyik. Azonban közbeszól a háború. Olaszország szövetségre lép a náci Németországgal, Ugo leteszi a hegedûjét, fegyvert ragad és csatlakozik az olasz ellenálláshoz. Grace egy hegyi faluban keres menedéket, Ugo közel sem barátságos és befogadó családjánál. Grace-bõl Graziella lesz, és botanikus apjának nyomdokaiba lépve füvekkel gyógyít. A háború véget ér, de Ugo több mint fél év elteltével sem jön haza. Graziella boldogtalanul tengeti napjait beteg apósa házában, mígnem egy napon motorkerékpár hangja zavarja meg a vidék csendjét. Egy fiatal amerikai katona felbukkanása nehéz döntés elé állítja Graziellát. Választania kell a váratlanul beköszöntõ szerelem és a már-már reménytelen várakozás között. A klasszikus hagyományok szellemében íródott regény remek jellemábrázolásával, izgalmas cselekményével és érzelmekkel teli emberi történetével méltán kapott számos elismerést az Egyesült Államokban.
5%
2570 Ft2442 Ft Kosárba

Amit csak akarsz E-KÖNYV

Mike Greenberg

BROOKE tizenöt éve boldog házasságban él az egyetemen megismert szerelmével. Túl az átmulatott éjszakákon, a kávéízû reggeleken, az ikrek születésén, priznicen és pelenkázáson, Scott még mindig a legnagyobb odaadással rajong érte. Brooke elhatározza, hogy negyvenedik születésnapjára aktfotósorozattal lepi meg imádott férjét... SAMANTHA rosszkor volt rossz helyen. Újdonsült feleségként éppen élete legboldogabb napjait élhetné Hawaiin, amikor véletlenül belenéz férje levelezésébe, és amit ott lát, az felér egy válóokkal... KATHERINE vezetõ beosztásban dolgozik annál a cégnél, amit egykori pasija, az õt csúnyán átverõ Phillip irányít. Hiába a sofõr és a luxus, a szakítást és a legyõzöttség érzését nem képes kiheverni, és bár energikus és céltudatos nõ, minden reggel szívében fájdalommal és haraggal ébred... A három nõ élete egy adott pillanatban örökre összefonódik, ráadásul úgy, ahogy sohasem gondoltuk volna. Egy felemelõ és torokszorító regény a nõi barátság és a szeretet erejérõl, a véletlen vagy a sors által elrendelt találkozások életmentõ szerepérõl és arról, hogy a szenvedést csak az egymásból merített erõvel vagyunk képesek legyõzni. „Elejétõl fogva imádtam mindhárom hõsnõt, még ha nagyon különbözõek is, de arra álmomban sem gondoltam, hogy mi lesz a kapocs az életükben... Szíven ütött a történet, de én is mindig hittem a barátság erejében, ami ezeket a belevaló, erõs nõket átsegítette életük legnehezebb hónapjain. Minden barátnõmnek ajánlom ezt a regényt.” Fejõs Éva
5%
2099 Ft1994 Ft Kosárba

Ülök a matracon E-KÖNYV

Berki Judit

Berki Judit fanyar humorú könyvében nem végzõdik minden csók boldog házassággal. Az egymáshoz lazábban-szorosabban kapcsolódó novellák öt év történetét ölelik fel, hõsük pedig egy harmincas éveiben járó nõ, aki nemrég került ki egy hosszabb kapcsolatból barátai – például Lepke, a kissé neuraszténiás operetténekes és Bóna, a malíciózus újságíró – segítségével. Környezetében lassan mindenki férjhez ment, családot alapított, majd el is vált, csak õ éli még mindig kamaszéveit. Mi lehet a baj vele, hol maradt le a többiektõl? Lemaradt-e egyáltalán, csak azért, mert nem úgy él, ahogy a társadalom azt elvárja tõle?
5%
1900 Ft1805 Ft Kosárba

A sors könyve E-KÖNYV

Parinoush Saniee

Maszumé hétköznapi kamaszlány a 60-as évek Iránjában. Iskolába menet meglát egy fiatalembert, akivel egymásba szeretnek. Maszumé bátyjai megtalálják ártatlan levelezésüket, húgukat megverik, majd máshoz kényszerítik feleségül. A lánynak fel kell adnia álmait, és el kell indulnia egy göröngyös úton, melyet a sors rendelt neki. Az ötven évet felölelõ regény a hazáját jól ismerõ szerzõ szemével követi végig Irán viharos történelmét: a 60-as évek a sah elnyomó uralma alatt, majd az iszlám forradalom, mely visszahozta Iránba a középkort, az iraki–iráni háború. A regényt, mely az utóbbi évtized legnagyobb bestsellere lett Iránban, kétszer is betiltották, azonban nem politikai tartalma miatt, hanem mert egy olyan független és erõs nõ sorsát állítja példaképül, aki a sorscsapások és nehézségek ellenére sosem adja fel a reményt, s bár csendesen, mégis határozottan tiltakozik társadalmának elnyomó hagyományai ellen. Parinoush Saniee szociológus és pszichológus, több regény szerzõje. A sors könyve elsõ regénye, melyet több nyelvre fordítottak le, Olaszországban elnyerte a Boccaccio-díjat, Németországban bestseller lett. Az iráni írónõ 1949-ben született, férjnél van, két fia külföldön él.
5%
2770 Ft2632 Ft Kosárba

A fekete macska E-KÖNYV

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe új mûfajt teremtett: joggal tekinthetjük õt a krimi atyjának, s mûvei egyik fõhõsét, C. Auguste Dupint a világirodalom detektívjei elõfutárának. Poe novellái több mint másfél évszázaddal az írásuk után is hátborzongatóan izgalmasak. Misztikus (rém)történetekkel, titokzatos (bûn)esetekkel találkozunk mûveiben, s a sci-fi irodalom egyik elsõ alkotóját is tisztelhetjük benne. Az Alinea Kiadó Klasszik sorozatában megjelenõ válogatás Poe legjobb novelláinak felújított fordításait tartalmazza. A fekete macska, A Morgue utcai kettõs gyilkosság, Az ellopott levél, Az áruló szív és a kötetben szereplõ további novellák számos filmes feldolgozása is jelzi, a szerzõ ma is érdeklõdésre számot tartó klasszikus történeteket alkotott. „Poe mûveibõl egy új irodalom fejlõdött ki… Hol voltak a detektívtörténetek, míg Poe nem lehelt életet beléjük?” Sir Arthur Conan Doyle
5%
1295 Ft1230 Ft Kosárba

12 szék E-KÖNYV

Ilja Ilf

Jevgenyij Petrov

Ippolit Matvejevics elhunyt anyósa ülõgarnitúráját üldözi, pontosabban az egyik székbe rejtett kincset. Önjelölt segítõje, Osztap Bender, a „nagy kombinátor” egy megnyerõ szélhámos. Hõseinknek nem szegi kedvét, hogy nem tudni, hová került a 12 szék és melyik is rejti az ékszereket, amelyekre más is vadászik. Kezdetét veszi egy városokon átívelõ komikus hajsza a húszas évek Szovjetuniójában, kincsvadászat a régi és az új rendszer különös figuráival, ahol nem csak a történet abszurd, hanem a hátteret adó valóság is. „Olyan, mintha Rejtõ Dosztojevszkijt olvasott volna…” „Ami a legjobban tetszett a könyvben, az az, hogy mennyiféle nagyszerû karaktert felvonultat. És mindet kíméletlenül ki is parodizálja, nagyszerû stílusban. Le a kalappal a szerzõk elõtt.” „A Tizenkét szék valóban korrajz – igaz, nem a tényszerûség, inkább az abszurd oldaláról. … Az eredeti fõszereplõ saját maga karikatúrájává válik, miközben önjelölt segédje, Bender mint Rejtõ-karakter meghatározhatatlan közegben lebeg.” „Fergeteges humora van, és szuper paródia.” (Idézetek a moly.hu-ról. A véleményezõ olvasók felhasználónevei sorrendben: pat, prumus, PozAko, ppeva)
5%
1475 Ft1401 Ft Kosárba

Zsebtörténetek - Betörõk, bírák, bűvészek és társaik E-KÖNYV

Karel Capek

A Zsebtörténeteket olvasva leginkább egy prágai kocsmában érezhetjük magunkat, ahol az asztaltársaság tagjai söröskorsók mellett beszélgetnek, mesélik egymásnak a saját történeteiket. Emberi, kedves humorú, olykor groteszk történeteket. Bûnügyi eseteket, de nem rendkívülieket, csehek, prágaiak hétköznapi történeteit. Karel Capek az egyik legismertebb és elismertebb cseh író Bohumil Hrabal és Milan Kundera mellett. Életmûve igen gazdag, elbeszélesek, regények mellett több drámát írt, és a napi publicisztikában is értékeset alkotott. A Zsebtörténetek a Történetek az egyik zsebbõl és a Történetek a másik zsebbõl címû novellásköteteket tartalmazza.
5%
1770 Ft1682 Ft Kosárba

Kutyaszív E-KÖNYV

Mihail Afanaszjevics Bulgakov

Golubeff Lóránt

Mihail Bulgakov Kutyaszív címû kisregényében Preobrazsenszkij professzor, a szervátültetések szaktekintélye szokatlan kísérletre vállalkozik, de az utcáról megmentett kutyán elvégzett operáció meglepõ bonyodalmakat okoz – miközben az 1920-as évek Moszkvájában zajló történelmi kísérlet is folyamatosan abszurd helyzeteket szül. „Az embertelenség és az ostobaság elleni tiltakozás a végkicsengése ennek a briliánsan megírt, szatirikus alkotásnak” (a mûvet színpadra állító Csíky Gergely Színház ismertetõjébõl, port.hu). Az Alinea Kiadó Klasszik sorozatának tizedik kötetében a címadó kisregény mellett Bulgakov három elbeszélése – A beszélõ kutya, Az alkoholizmus hasznáról és a Bíborsziget – is olvasható, valamennyi Hetényi Zsuzsa fordításában. „Hogyha azt akarja, hogy jó legyen az emésztése, volna egy jó tanácsom – ne beszéljen evés közben a bolsevizmusról és az orvostudományról. És isten õrizz, hogy ebéd elõtt szovjet újságokat olvasson!”
5%
1295 Ft1230 Ft Kosárba

Pest-Budai hangulatok E-KÖNYV

Krúdy Gyula

„Budapestrõl az utazási könyvek azt írják, hogy gyönyörû ifjú hajadon a vén Duna partjain, és tavasszal ibolyaszaga van a városnak, mint a pesti korzó hölgyeinek. Õszidõben Buda adja meg a város tónusát, lehulló vadgesztenyék kopognak a bástyasétányon, a méla csöndben áthallatszik a túlsó partról a kioszkbeli katonabanda muzsikája. Az õsz és Buda egy anyától születtek.” Krúdy Gyula mesél a városról, mely olyan, mint „egy érett korú Carmen, aki nem élhet szenvedély, szerelem és udvarlás nélkül”. A Gasztrohangulatok folytatásaként megjelenõ kötetben a Régi pesti svindler, az Aranytükrös kávéházban, Az óbudai szívhalász és még további harminckilenc elbeszélés olvasható a „szépséges, drága, küzdelmes és dúlt pesti élet”-rõl, jellegzetes figuráiról, megannyi ismert és titokzatos helyszínérõl, hangulatairól.
5%
1475 Ft1401 Ft Kosárba

Dorian Gray arcképe E-KÖNYV

Oscar Wilde

Oscar Wilde e regényével vált ismertté és elismertté, egyesek szemében a kor botrányírójává. A címszereplõ Dorian Gray: ártatlan, irigyelt szépségû fiatalember, akit újdonsült barátja eltérít addigi életétõl, bevezeti a társasági élet önzõ, élvhajhász világába. A szépségére ráébredõ Dorian az örök fiatalságért a lelkét is eladná. Vágya teljesül, s félelmetes átalakulás kezdõdik, melyben a vonzó fiatalemberrõl készült portré lesz a lélek változásának tükörképe. A regénybõl számos idézet vált szállóigévé, és sokan feldolgozták a mûvet. Az egyik elsõ adaptációja Az élet királya címû film volt 1918-ban – a késõbb horrorfilmek vámpírszerepeiben világhírûvé vált – Lugosi Béla fõszereplésével, míg csaknem száz évvel késõbb Ben Barnes, Rebecca Hall és az Oscar-díjas Colin Firth keltették életre a filmvásznon a klasszikus történetet. Kosztolányi Dezsõ fordításának most elõször megjelenõ átdolgozott kiadása az Alinea Kiadó Klasszik sorozatának második kötete.
5%
1350 Ft1283 Ft Kosárba

Zsidó vagy? E-KÖNYV

Dr. Németh Gábor

Felkavaró és provokatív mû. A "Zsidó vagy?" címû könyvével Németh Gábor végre megírta azt a regényt, amit olvasói régóta várnak tõle. Az elbeszélõ gyermekkora tragikusan fájdalmas pillanatait felidézve keresi leküzdhetetlen idegenségérzetének eredetét. Ezt az érzést azonban nem származása értelmezi és igazolja, hanem annak az ismétlõdõ tapasztalata, ahogyan mások félreértik és stigmatizálják. A regény kivételes egyensúlyt teremt történetmondás és az elbeszélõi reflexiók között: nyelvileg rendkívül pontos és kiérlelt mû. "Nyilván nem csinálják direkt csupa rosszból a gyerekkort, nem ilyen nevetségesen egyszerûre van kitalálva, de valami válogat benned, és a jót természetesnek, tehát feleslegesnek, megõrzésre méltatlannak ítéli, mintha abból volna több, a jóból, és a túl sok jó, épp sokaságából adódóan, elértéktelenedne. Minek õrizgesd a kacatokat, mikor minden sarkon zsákszámra találni" - olvasható a regényben. "Ebbõl" a gyermekkorból válogat az elbeszélõ a személyiséget meghatározó, erõs élményeket. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a "Zsidó vagy?" az új magyar próza fontos eseménye.
5%
1700 Ft1615 Ft Kosárba

Cseresznyéskert E-KÖNYV

Anton Pavlovics Csehov

Csehov egyik legtöbbet játszott színpadi mûve a Cseresznyéskert a 19. század végén játszódik. A Rasznyevszkaja család birtokát elárverezik, hogy villákat, nyaralókat építsenek a helyén. A család, amely a birtokon élt, szétszóródik: van aki állást vállal, mások külföldre utaznak. A jobbágyfelszabadítás, amelyet döbbenten vesznek tudomásul, egy õsi életforma eltemetését jelenti - a család tagjai, akik ennek az életformának egy-egy oldalát jelképezik, értetlenül fogadják a változást. A mû szimbolikus jelentést hordozva, bármely életforma megszûnésének tragikumát érzékelteti. Ez a színmû szinte minden csehovi motívumot felvonultat, szereplõik különbözõ hangszínben megismétlik a korábbi darabok nagy mondandóit, felismeréseit, sok mozzanatában és a hõsök sok vonásában hasonlít az elõbbi darabokhoz. Hozzájuk képes mégis elõrelépés. Itt is az orosz birtokos-értelmiségi közegben játszatva az eseményeket az író - félúton a dráma, a tragédia és groteszk filozófikus színmû között. A csehovi dráma egyik összefoglalásának, az író eszméinek, egyik színpadi enciklopédiájának is szokták tekinteni. A címben is szereplõ szimbólum a "vesztett illúziók" és a régi orosz élet jelképe is egyben: a Cseresznyéskertet, a régi Oroszország szimbólumát elvesztik azok, akik nem voltak képesek megtartani. A darab fiatal hõsei azonban reménykedve hírdetik: "Új kertet ültetünk, pompásabbat ennél" (Legeza Ilona).
5%
790 Ft751 Ft Kosárba

Légy jó mindhalálig E-KÖNYV

Móricz Zsigmond

Nyilas Misi, a debreceni nagy kollégium kis diákja merõ tisztaság, becsület és tehetség. A mélységbõl jön, érzékeny lélekkel, a szülõi ház emlékével. Azt hiszi, a felnõttek jók és tiszták. Ez a nagy tévedése, mert hazugok és rosszak, világuknak még az alapja is hazug. A kis Nyilas Misi csalódása a felnõtt Móricz Zsigmondé, övé a regényt felhõzõ szomorúság és tanácstalanság, és övé Nyilas Misi jósága és emberséget hirdetõ elszántsága is. (Czine Mihály)
5%
100 Ft95 Ft Kosárba

Iszony E-KÖNYV

Németh László

Németh Lászlónak e regénye egy férfihoz nem vonzódó, hideg természetû fiatalasszony házasságának tragédiájáról szól. Nelli családi okokból kénytelen hozzámenni Takaró Sándorhoz, a társadalmi ranglétrán felfelé kapaszkodó gazdag parasztság jellegzetes képviselõjéhez. Mindent megpróbál, hogy házasságát elviselhetõvé tegye, de zárkózott, magának való, eredendõen tiszta és magányos egyénisége fellázad, valósággal megöli férjét, végül pedig a másokért vállalt munka önzetlen örömében találja meg élete értelmét. A regény egyrészt döbbenetes erejû lélekrajz, másrészt a letûnt falusi úri világ életének képe is.
5%
1320 Ft1254 Ft Kosárba

Drámák E-KÖNYV

Pintér Béla

Németh László kivételesen gazdag és sokoldalú életmûvének a regények és tanulmányok mellett harmadik nagy pillére a dráma. Jóformán valamennyi drámájának alapkérdése a korával, a külsõ körülményekkel szembeszegülõ és megküzdõ hõs (aki nem egyszer az író eszméinek és gondolatainak szócsöve): akár történelmi mezbe öltözteti, akár mai ruhába, a nagy egyéniség és történelmi-társadalmi erõk összecsapását, játékát kívánja példázni. E kötet darabjai csak ízelítõk Németh László drámaíró mûvészetébõl.
5%
1320 Ft1254 Ft Kosárba