Szűrő

E-könyvek

A magyar színháztudomány kortárs irányai E-KÖNYV

Kiss Zoltán

A kötet a 25 éves a színházi képzés a Pécsi Tudományegyetemen: A magyar színháztudomány kortárs irányai címmel 2012. március 23–24-én Pécsett megrendezett konferencián elhangzott elõadások válogatott, szerkesztett változatait tartalmazzák. A konferencián a kortárs színháztudomány magyar képviselõi tekintették át a szakterület idõszerû kérdéseit. Az elõadók egyik része a hazai színháztudomány meghatározó kutatóinak körébõl került ki, az elõadók másik csoportját pedig a színháztudománnyal foglalkozó doktori iskolai hallgatók adták.
5%
850 Ft808 Ft Kosárba

A Lumiére-örökség I–-II. E-KÖNYV

Nagy Imre

A Lumiére-örökség címû könyv a szerzõ 1990-tõl 2006-ig vezetett filmes naplójának eredményeként jött létre, amelynek egyes darabjait korábban filmkritikák formájában publikálta. Ebbõl a nyersanyagból formálódott és bõvült ez a könyv, amely több mint négyszáz film bemutatását, elemzését és értelmezését tartalmazza, személyes nézõpontból, de tárgyi hitellel. A kétkötetes munka akár kézikönyvként, filmes enciklopédiaként is szolgálhat, ám sajátos „filmregényként” is olvasható, melybõl kirajzolódik az ezredforduló filmmûvészetének gazdag körképe, irányzatai, stílusváltozatai, fontos rendezõinek munkássága. A szerzõ figyelme a magyar és az európai, valamint az amerikai film mellett kiterjed a kevésbé közismert iráni és távol-keleti alkotásokra is. A történeti visszapillantások a filmmûvészet alakulástörténetének horizontjába helyezik az egyes elemzéseket. Az olvasmányos formában megírt mû egyaránt számíthat diákok, tanárok és a filmmûvészet híveinek érdeklõdésére, de mindazok haszonnal forgathatják, akik kíváncsiak az ezredforduló egyik legfontosabb mûvészeti ágának újabb eredményeire.
5%
2800 Ft2660 Ft Kosárba

Rembrandt E-KÖNYV

TYPEX

„Rembrandt látása munka közben hideg volt. Másképpen nem is lehet. A meglátásban kell lennie annak a bensõ forróságnak, amely nélkül nincs mûvészi alkotás. És ennek a meleg mámor-emléknek úgy kell elkönyvelve lenni a lélekben, hogy arról minden pillanatban azsúr legyen. De nézni, amit csinálunk, nem lehet másképp, csak józan, hideg, szinte kegyetlenül vizsgálódó szemmel. Még egy jóravaló dal sem születhetik másképpen és az ihlet percnyi õrülete színészeknek termett. Meséljék maguknak, akiknek mûvészetét a múló és részeg perc öleli magába.” (részlet a könyvbõl)
5%
380 Ft361 Ft Kosárba