Szűrő

E-könyvek

Twenty Years After: the Gandhi School and Beyond E-KÖNYV

The Romani people have historically lived on the margins of Western society. Educational access on all levels for the Romani people has been particularly problematic throughout Central and Eastern Europe. Numerous studies have documented that Romani children underachieve and fail to complete school at rates significantly higher than the non-Romani population. One bright spot in the education of Roma is the work of the Gandhi School in Pécs, Hungary. The Gandhi School has been working to improve the future of Romani children in Hungary since 1994 and has numerous success stories to share. This current work by Renáta Anna Dezsõ is an important piece that helps to explain the education condition of Romani students and document the work of the Gandhi School. It is a substantial addition to the literature in English on this topic and will be a useful resource to a variety of educators, researchers and policy makers interested in Romani education.
5%
950 Ft903 Ft Kosárba

Közöttünk az óceán E-KÖNYV

Robin Pilcher

Grace Bennett már nem ismer rá arra a nõre, aki visszatekint a tükörbõl. „Duci, negyvenes háziasszony” – állapítja meg csalódottan. Az évek során mindent alárendelt a férje haditengerészeti karrierjének, de most különös vágyak ébredeznek benne: saját házat, önálló vállalkozást szeretne, és vissza akarja nyerni a régi alakját. Közben Steve Bennett ezredében szolgálatra jelentkezik egy fiatal pilóta, aki a megszólalásig hasonlít Grace férjére, és a pletykagépezet azonnal beindul. Az asszonynak udvarolni kezd az elsõ ügyfele, de õ nem tudja eldönteni, valóban akar-e, képes-e változtatni az életén három problémás kamasz gyerekkel, távol a párjától, az új munkája mellett – abban a tudatban, hogy a kockázatos döntések mellé sajnos senki sem ad garancialevelet?
5%
1795 Ft1705 Ft Kosárba

Oszama E-KÖNYV

Chris Ryan

Egy globális terrorizmustól mentes világban a magánnyomozó Joe-t titokzatos nõ béreli fel, hogy felkutasson egy férfit: egy rejtélyes írót, akinek ponyvaregényeiben a hõs Oszama bin-Láden, az igazságosztó… Joe-t hajszája az író után Ázsia eldugott zugaiból Párizsba és Londonba viszi, és ahogy a rejtély egyre sûrûsödik körülötte, egyetlen kérdés van csupán, amelyet nem mer feltenni: valójában kicsoda õ maga, és a regényekbõl mennyi a kitaláció? Ismeretlen üldözõkkel a nyomában Joe identitása lassan széthullik, ahogy felfedezi a világát kísértõ menekülteket. Honnan érkeztek és mit akarnak? Joe tudja, hogyan kell véget érnie a történetnek, de még õ sincs felkészülve az igazságra, sem pedig a döntésre, amelyet végül meg kell hoznia. Az Oszamában Lavie Tidhar a szeptember 11-e utáni globális tudatalattit megcsapolva vegyíti a film noir, a dokumentumpróza, az alternatív történelem és a thriller elemeit, hogy a mai idõk nyugtalanító, ugyanakkor lenyûgözõ korrajzát alkossa meg.
5%
1500 Ft1425 Ft Kosárba

Ne félj, mesélj! Újra E-KÖNYV

Ne félj, mesélj! - olvasható V. Kulcsár Ildikó biztatása évek óta a Nõk Lapja hasábjain. Levelek ezrei érkeznek a kedves invitálásra. Sok nõnek és férfinak ez jelenti az egyetlen lehetõséget, hogy örömeiket és bánataikat elmondhassák, szívüket kiönthessék valakinek - akinek érdemes. Ildinek érdemes, mert minden levélírót azonnal a barátjaként kezel. Segítõkészen okos tanácsot ad, de ha úgy adódik, vitatkozik is, és egyáltalán nem próbál a bölcsek bölcse szerepében tetszelegni - õt olvasni olyan, mint egy jót dumálni a barátnõnkkel egy hangulatos kávézóban. Ami után úgy megyünk haza, hogy feltöltõdtünk energiával - és még csak nem is a kávétól, hanem a szerzõbõl folyamatosan áradó derûtõl és optimizmustól. Az elsõ Ne félj, mesélj! kötet után a Ne félj, mesélj! Újra az elmúlt négy év leveleibõl ad válogatást, kiegészítve V. Kulcsár Ildikó izgalmas interjúival és riportjaival.
5%
1490 Ft1416 Ft Kosárba

A tulsó parton E-KÖNYV

Galsworthy valóban korunk legnagyobb regényírója. Elõször is széles és elbûvölõ. Dickensig kell visszamenni, hogy gazdag meseszövésének, bõséges emberismeretének és közvetlen elõadásának párjára akadjunk. Sõt még Dickens is csak egész oeuvre-jében ér fel a Forsyte Saga emberi teljességével. Kritikusa az elsõ száz oldalak után megfeledkezik szerszámairól és megbabonázva követi sima, jó karban tartott mondatait, melyek alig észlelhetõ emelkedéssel mulatságosan kanyarogva vezetnek mind újabb és újabb kilátók felé. Heteket tölt el világában, mint egy magas fekvésû fürdõhelyen, ahol minden csupa komfort és minden a legnívósabb. Beismeri, hogy ritkán találkozott könyvben oly komplikált s mégis határozottan jellemzett szereplõkkel oly nagy számban, mint nála. Ezek javarészt öreg urak s néhány világítóan szép asszony. Mind gazdagok s majd valamennyien tudatosak és egészségesek. Hisztériának, idegeknek s az értelemtõl nem ellenõrizhetõ rejtélyes motívumoknak nincs szerepük itt. Friss és ózondús hegyi levegõ ez, amelyet annál mélyebben szív a tüdejére a kritikus, minél fojtogatóbb, füstösebb miliõbõl jött fel ide, a gazdagok közé. (Németh Andor, 1927. december)
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Manófalva királya E-KÖNYV

„Veled is elõfordult már, hogy amikor egy izgalmas, szeretnivaló szereplõkkel teli könyv utolsó oldalait olvastad, azt kívántad, bár soha ne érne véget? Akik már megismerkedtek Tölgyfamacival, az apró, piros masnis medvelánnyal, Buborékkal, a bögremacskával és Zsebgonosszal, a morcos manóval, Pali bácsival, az erdésszel, Pistivel, a kíváncsi kisfiúval P. Nagy Laura elõzõ meséskönyvében, azok számára jó hírem van: a kalandok folytatódnak, sõt, most kezdõdnek el csak igazán! Zsebgonosz, az erdõ könyvtárában talált rá arra az irományra, amelybõl kiderült számára, hogy nem õ az egyetlen manó a világon. Volt valaha egy manóbirodalom, de népe elvándorolt, messze az emberektõl… Ebben a mesében a magányos manó elindul, hogy megkeresse népét, és új birodalmat alapítson. Zsémbeske, a manólány és az elõzõ kötetben megismert barátai segítik õt útján, s a történet végére teljesül az álma… Sõt, még annál is több! Jó szívvel ajánlom ezt a mesét az erdõ titkait felfedezni vágyó, manó- és emberszeretõ olvasóknak, gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt!” Méltatja a kötetet Sramó Gábor, a pécsi Bóbita Bábszínház igazgatója.
5%
1690 Ft1606 Ft Kosárba

Forma-1 sztorik 2010-2011 E-KÖNYV

DUPLA, VAGY SEMMI ! Ezt játszotta az utóbbi évtized legjobb Forma-1-es világbajnoki sorozatában a Red Bull csapata, mindkét világklasszis versenyzőjét szabadjára engedve, mindkettőjük sikerét egyaránt támogatva. Ellentétében a Ferrarival, amely gárda a sorozat egy pontján, hagyományos módon egyik sztárját, Alonsót ugratta ki, „vörös posztóként”, méltó ellenfélül a „bikáknak”. Ezt, az egész világot körbejáró, az idén káprázatos versenyeket, és felhőszakadásba fúló dagonyázásokat felvonultató autóverseny sorozatot követi végig, és láttatja, mint eddig mindig, sajátos, egyéni szemszögéből Dávid Sándor, immár tizenharmadik éve ebben a könyvsorozatban.
5%
1190 Ft1131 Ft Kosárba

Heuréka E-KÖNYV

"Most pedig beszélni fogok neked, Jóska öcsém, arról, hogy miképpen lehet itt Pesten bemenni valahová, ahol az embernek semmi keresnivalója nincsen. Mi ketten tudjuk, milyen tanulságos egy dolog ez, és mi százezren tudjuk, akik mind máshol kezdtük, mint ahol kellett volna vagy illett volna, és akiknek mássál kellett foglalkozni, mint amit szerettünk és tudtunk, mert az nem kellett senkinek. Én nagyon jól ismerem a te zavart mászkálásaid utcákon és házak lépcsõin és elõszobákban és középületek várótermeiben, és tûnõdéseid és félelmeid és aggodalmaid: úgy voltam én is, mikor elsõéves voltam az egyetemen. A múltkor találkoztam veled egy elõcsarnokban, valami tudományos elõadás volt vagy mi, és te a szolgával beszéltél, holmi bemenetel dolgában, te, aki az emberiség történelmét tanulmányoztad sokáig, és filozófusokat olvastál és az Eszme fejlõdésén szoktál borongani az utcán, nagyon okosan és világosan és szelíden magyaráztál valamit a szolgának, kissé Schopenhauer modorában, mondhatnám: világos logikával akartad õt meggyõzni, és magatartásodból nem hiányzott a méltóság sem. De a szolga nem várta be a quod erat demonstrandum befejezõ igéjét: gorombáskodni kezdett veled, és azt mondta, hogy neki ez és ez lett parancsolva, és az úr, ha jobban tudja, menjen a sóhivatalba, ide be nem megy jegy nélkül, alászolgája. Mint késõbb értesültem, nálad azért nem volt jegy, mert te voltál a felolvasó - és mégis úgy esett, hogy nem mehettél be."   (részlet)
5%
490 Ft466 Ft Kosárba

Kondor Béla E-KÖNYV

Kondor Béla (1931-1972) Kondor Béla az ötvenes évek elején kezdte meg fõiskolai tanulmányait, a magyar mûvészeti élet legnehezebb korszakában. A személyi kultusznak ebben az idõszakában a kultúrpolitikai diktatúra uralta az intézményeket, a mûvészeknek meghatározta, milyen stílusban dolgozhatnak, sõt elõírta, hogy mûveik formálásában a szovjet mûvészet példája legyen iránymutató, és a szocialista realista kifejezésmódot kell követniük. Sokan elfogadták és magukévá tették ezeket az utasításokat, mert meg akartak felelni a követelményeknek, de akadtak olyanok is, akik mûtermük magányába vonultak vissza, s nem adták fel mûvészeti elveiket. A fõiskolán is az új rend hívei kerültek hatalomra. A legsikeresebben a posztnagybányai Gresham-kör tagjai tudták átmenteni befolyásukat az új helyzetben, mivel az ábrázoló mûvészetnek olyan formáját és minõségét képviselték, amely még elfogadható volt a hatalom számára. Tanítványaik közül kiemelkedik Csernus Tibor, aki nagyszabású festõi életmûvet hozott létre. Kondort markáns stílusa, kérlelhetetlen õszintesége miatt elutasították, a mûvészettörténet legnagyobb alkotóinak mûveit, módszereit, szemléletét tanulmányozó attitûdjét nem tudták elfogadni. Ennek ellenére az intézmény vezetõ mesterei tehetséges mûvésznek tartották, fõiskolai vizsgáján részt vettek, bírálatokat, elemzéseket mondtak róla. Vizsgamunkája a korszak jelképévé vált, mûvészi értékeit a kor legjelentõsebb kritikusa, Németh Lajos méltatta.
5%
490 Ft466 Ft Kosárba

A cigánybáró E-KÖNYV

Hogyan lesz a bácskai földesúr fiából a cigányok bárója, hogyan találja meg az apja által elrejtett mérhetetlen kincsen kívül a boldogságot is egy gyönyörű török lány oldalán? – ezt meséli el Jókai ebben a kisregényében, amelyet a belőle készült operett tett világhírűvé.
30%
400 Ft280 Ft Kosárba

Benczúr Gyula E-KÖNYV

Benczúr Gyula (1844-1920) Benczúr Gyula festõmûvészt kortársai ugyanúgy tisztelték és becsülték, mint az évezredes mûvészeti múltra visszatekintõ nyugati világ a maga nagymestereit – egy olyan országban, ahol ötven éve jóformán még mûvészet sem volt. Ugyanakkor talán senkit sem ért annyi támadás, mint õt, akinek a magyar mûvészetben elfoglalt helye ma sem egyértelmû.
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Kívánságlista, Karácsony a gyerekosztályon, Cowboy a múltból E-KÖNYV

Alison Kent: Kívánságlista Claire már hetek óta szemezget az erkélyen keresztül a szomszéd lakóval. Mivel hamarosan itt a karácsony, a Mikulástól azt kéri, hogy a jóképû férfival eltölthessen egy szerelmes éjszakát. A kívánsága teljesül, de jelentkeznek a bonyodalmak… Tina Leonard: Cowboy a múltból Auburn gyakorlatilag az oltár elõtt otthagyja a võlegényét. Utazgatni kezd Amerikában, hogy felfedezze, kicsoda is õ valójában. Találkozik egy férfival, aki kendõbe bugyolált csecsemõt tart a karjában, és azt állítja, hogy a múltból érkezett… Carol Marinelli: Karácsony a gyerekosztályon Eden nõvérnek két kívánsága van. Szeretné, ha az elárvult kis Bennek egyszer igazi karácsonya lenne, és ha az egyik orvos, Nick végre észrevenné. Túl sokat kér?
5%
1699 Ft1614 Ft Kosárba

Az új családtag E-KÖNYV

Jenna képzett ápolónõ, talán kissé túlképzett is ahhoz, hogy a neves olasz sebész, Paolo Romano árván maradt kislányára felügyeljen. Hamar kiderül azonban, hogy két nagymama is tartozik a családhoz, s közülük a férfi édesanyja szintén igényel némi ápolást. Mivel az örökké elfoglalt doktor alig tartózkodik odahaza, Jenna elvállalja a munkát, és szeretetteljes gondoskodása gyorsan elbûvöli a mamát és unokáját. A rajongók táborába aztán Paolo is belép…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba

A tündérkirályné E-KÖNYV

A Tiszántúlon egy poros mezőváros lomha életét egy titokzatos asszony, egy valódi grófné érkezése kavarja föl. Az asszony szép, érdekes, vonzó, és szeretne a társaság középpontjába kerülni, ám az alispán nem viszonozza vizitjét, ami ugyancsak meglepi az úri közönséget. Ahogy a hölgy egyre inkább beilleszkedik a vidéki életbe, lesz számára fojtogató a légkör, s kedves rokona, kinél szállást kap, szintén rejtélyesen viselkedik vele. Majd kiderül, hogy egy reménybeli örökség okán érkezett a kisvárosba, ahol többen ostromolni kezdik, kegyeiért esedezve. A "tündérkirálynő" persze nem érti a helyi társadalmat, ahol a bonyodalmak még fokozódnak, hiszen nemcsak kiszolgált tisztek, hanem egy kamaszfiú is szerelmes lesz belé...
5%
690 Ft656 Ft Kosárba

Első tánc E-KÖNYV

Meddig érdemes küzdeni egy férfi szerelméért? Zoey minden vágya, hogy musicalszínésznő legyen. Álmai megvalósulásának csak saját gátlásai és félelmei szabnak határt. Hogy bebizonyítsa magának és környezetének a rátermettségét, a 21. születésnapján Párizsba utazik, ahol beleszeret a skót származású Owenbe. A fiatal lány számára a tökéletes partner lehetne. De a 35 éves Owennek van egy titka. Nem sokkal később a lány találkozik egy másik férfival is, aki éppen azt a biztonságot tudná nyújtani Zoey-nak, amit Owentől sosem kaphat meg. A lány válaszút elé kerül: a szenvedélyes szerelmet választja, vagy a biztonságos és kiszámítható életet. Netán saját lábára áll, és az álmai megvalósításának él. Hová vezethet egy titkokkal és hazugságokkal kezdődő kapcsolat? A nagy korkülönbség ellenére kialakulhat-e életre szóló szerelem két ember között? Baráth Viktória romantikus regénye az álmaink megvalósításáról, a leküzdendő akadályokról, és a saját határaink átlépéséről szól. Egy történet szívvel-lélekkel. És te mit tennél meg az álmaidért?
5%
1999 Ft1899 Ft Kosárba

Hat hónap a hegyekben, Egy kávét a doktor úrnak! E-KÖNYV

Amalie Berlin: Hat hónap a hegyekben Az ápolónő Imogen eddig csak sápadt, tyúkmellű orvosokat látott – most meg itt ez a Wyatt Beauchamp: a teste olyan, akár egy görög istené, és épp faházat épít a vadonban. Igaz, a modora nem túl nyájas. Imogen csak jót akar, helyettesíteni szeretné legjobb barátnőjét, aki veszélyeztetett terhes, Wyatt szerint azonban alkalmatlan a feladatra, mert idegen a vidéken. Aztán egy kis baleset megváltoztatja a helyzetet… Annie Claydon: Egy kávét a doktor úrnak! Az állatorvos Luke minden reggel betér a kisvárosi kávézóba, ahol kedves mosoly és a megszokott erős tejeskávéja várja. Bizonyos furcsa jelekből arra következtet, hogy a pult mögött álló szép Katyával valami nincs rendben: mintha fájdalmas titkot őrizne. Ahogy jobban megismerik egymást, kiderül, hogy a lánynak eredetileg teljesen más volt a foglalkozása, és csak egy hátborzongató esemény hatására menekült el Londonból…
5%
1399 Ft1329 Ft Kosárba

Ha magadba bolondítasz… E-KÖNYV

Egyetlen párbaj még becsületbeli ügy, na de három… Ez már gyilkossági kísérlettel is felér! Mivel a felvilágosult társaságot felháborítja az efféle felelőtlen viselkedés az ifjú nemesek körében, a régensherceg azt az utasítást adja Robert Whitworthnak, Tamdon grófja örökösének és Lord Dominic Wolfe-nak, vitájuknak úgy vessenek véget, hogy a két családot házasság révén egyesítik.
5%
1790 Ft1701 Ft Kosárba

Huszonkettő E-KÖNYV

„Nézzük a kora tavaszi hóesést. Közelebb bújsz, a lustán aláhulló hópehelyseregbe bámulsz, egészen a havazás mélyére, mintha közelségem élesítené a fókuszpontodat. Azt mondod, már gyerekként is versenyeztél önmagaddal, mikor, hogyan tudsz egy havazásban legmesszebb látni, legmesszebb tudni benézni a hópelyhek közé, nem elakadni az egyes pelyheken, úgy nem ér, arra mindenki képes. Hanem benézni, mondod és mikor már nem a havazást látod, bizalmaskodsz, hanem saját tested részeként éled meg a hóesést, na, az a tuti, fejez be széles mosollyal, mint gyermek, aki bevallotta egy titkát, amit nem értenének a szülők, a többiek előtt meg ciki lehet.”
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

Mondtam már, hogy hiányzol? E-KÖNYV

Cassandra Clare

Egy éve már, hogy Eden utoljára beszélt Tylerrel. Még mindig haragszik rá, amiért tavaly nyáron olyan hirtelen faképnél hagyta, és igyekszik mindent elkövetni, hogy továbblépjen, és gondtalan diákként folytassa az életét a Chicagói Egyetemen. A tanév végén visszatér Santa Monicába, de nem ő az egyetlen, aki úgy dönt, hogy hazautazik a nyárra…

5%
1990 Ft1891 Ft Kosárba

Baba nénike E-KÖNYV

Az érzelmek háborújában sohasem vezet jóra, ha két nő ugyanazt a férfit szereti. Gyp regényében - melynek magyar címe nem túl szerencsés, francia címe jobb: Joujou tanti - egy testvérpár mindkét tagja ugyanabba a férfiba szerelmes, ám a férfi az idősebb nővért veszi feleségül. Ezzel teljesen összetöri Joujou lelkét, ám a történet váratlan fordulatot vesz: Alice, a nővér megcsalja a férfit, ami óriási botrányban kitudódik, elválnak. A történet itt újraindulhatna, hiszen Joujou előtt ott a hőn óhajtott férfi - de... A történet eddig is, de innentől még inkább a női lélek ábrázolásának és változásának remek kistükre. Olyan élethű, amit csak egy nő írhatott meg. A műnek mára már kissé avíttos patinát ad a XIX. században beszélt magyar nyelvű fordítás, amit Gerő Lászlónak köszönhetünk.
5%
490 Ft466 Ft Kosárba

Hoopdriver úr kalandja E-KÖNYV

Tipikus angol történet, mely egy boltossegéd vakációjának történetét meséli el. A történet banális, megejtő, mégis, Wells képes végig fenntartani a feszültséget, mely egy olyannyira egyszerű helyzetben, mint a boltossegéd nyári biciklitúrájának eseményei, egyáltalán fenntartható. S ahogy a kerékpárok és a történet szalad, megkedveljük Hoopdriver (micsoda beszédes név! - Hoopdriver - Hopedriver: esélyt, reményt hajtó) "urat", s szurkolunk neki, s a legvégén derül csak ki: méltán szurkoltunk, s hajtottunk végig a történeten, vagy fricskát ad csak nevetve az író. A remek kis történetet Mikes Lajos fordította.
5%
990 Ft941 Ft Kosárba

GandHistória E-KÖNYV

Kevés gimnázium van az országban, amely olyan sokszor szerepelt volna a média fókuszában, mint a pécsi Gandhi Gimnázium. Pedig még nem is tekint oly hosszú múltra vissza, hisz kapuit nincs húsz éve, hogy megnyitotta 1994 februárjában. Bár egy iskola életében húsz év nem számít nagy idõnek, mégis mérföldkõ ennek az intézménynek az elindítása, hisz nem csak Magyarország, de Európa elsõ, érettségit adó cigány/roma gimnáziumává vált. Számos vizsgálat, tanulmány, szakdolgozat született már a magyarországi cigány tanulókról, így a Gandhi Gimnázium tanulóiról is, ám eleddig ez az elsõ olyan átfogó munka, amely rekonstruálja egy olyan iskola létrejöttének és mûködésének elsõ másfél évtizedes történetét, mely nem csupán Magyarországon, de határainkon túl is modell értékû intézménynek számít a cigányság középfokú nemzetiségi oktatásában. Különösen fontos, hogy nem csupán a Gandhi Gimnázium történetét, valamint az oktatáspolitika középfokú cigány nemzetiségi oktatási intézményekre vonatkozó fõbb jellemzõit ismerhetjük meg, de a rendszerváltozás idõszakát is, amely az oktatáspolitikában – a Gandhi mellett – számos más új kezdeményezésnek is teret adott.
5%
1200 Ft1140 Ft Kosárba

Titkok és vallomások E-KÖNYV

Fortune Follyban a földesúr ismét hatályba léptet egy õsrégi adótörvényt, melynek értelmében minden hajadon lány és özvegyasszony köteles vagyona felét adóként neki befizetni, ha egy éven belül nem megy férjhez. A hírre a csendes kis falut elözönlik a hozományvadász agglegények. Laura, az özvegy hercegné azonban hallani sem akar kérõkrõl mindazok után, amit az elsõ házasságában el kellett viselnie. Még akkor sem, ha egykori szerelmérõl, Dexter Anstrutherrõl van szó, hiszen tudja, hogy a titok, amelyet õriz, lehetetlenné teszi kettejük közös jövõjét. Dexter sejti, hogy Laura rejteget elõle valamit, és elszánja magát, hogy kideríti az igazságot, bármibe kerüljön is…
5%
1695 Ft1610 Ft Kosárba

Zoo City E-KÖNYV

Lauren Beukes

Senki nem tudja pontosan, mikor kezdett a természetfeletti valósággá válni. Azokat a bûnösöket, akik valaki más haláláért felelõsek, misztikus átok sújtja: állatok szegõdnek melléjük élõ lelkiismeretként és a társadalomból való kiközösítettség jelképeként. A menõ újságíróból a társadalom peremére került és egy családi tragédia következtében elállatosodott Zinzi December Johannesburgban él egy Lajhárral együtt, és különleges képessége segítségével eltûnt tárgyakat kutat fel. Amikor Zinzit a neves zenei producer, Odysseus Huron azzal bízza meg, hogy találja meg a lemezbemutató elõtt álló popsztár ikerpár nemrég eltûnt lánytagját, Songwezát, olyan ügybe keveredik, ahol újságírói ösztöneire, régi és új barátokra, valamint misztikus képességére egyaránt szüksége lesz. Zoo City mélyén sötét titkok lapulnak.
5%
1500 Ft1425 Ft Kosárba

Add ki az útját! E-KÖNYV

Ugyan kinek a fejében fordul meg, hogy SMS-ben szakítson a szerelmével? Carly feldúltan olvassa az üzenetet, amelyet egy mobilalkalmazás segítségével küldött neki a volt barátja, és bosszút esküszik az aljas program kiagyalója ellen. Ám riporterként hiába próbál fogást találni a férfin, aki Miami legnagyobb informatikai cégének tulajdonosa. A nõkhöz azonban Hunter egyáltalán nem ért, csak azt tudja, hogy eszét veszti, ha megpillantja Carlyt miniszoknyában…
5%
649 Ft617 Ft Kosárba